Varje år släpper International Rescue Committee (RESCUE) en rapport över de 20 humanitära kriser som riskerar att förvärras mest under det kommande året. Under det senaste decenniet har det skett en enorm ökning av de akuta humanitära behoven, till främst i de länder som finns med årets rapport.

Gå till den senaste Emergency Watchlist 2024

Kostnaderna och lidandet för kriserna fördelas extremt ojämnt över världen. Bland annat har antalet människor i behov av humanitär hjälp ökat från 81 miljoner 2014 till 339,2 miljoner 2023, varav 90 procent bor i något av de 20 länderna på listan.

Vidare har antalet människor som tvingats fly från sina hem ökat från under 60 miljoner 2014 till över 100 miljoner - 80 procent av dem har flytt från något av länderna i rapporten. De 20 länderna på listan står också för 100 procent av de människor som drabbas av katastrofal livsmedelsbrist. 

Budskapet i årets Emergency Watchlist är att de skyddsnät som är utformade för att förhindra att humanitära kriser förvärras, håller på att monteras ned. Allt från diplomatiska överenskommelser och krigsrättstribunaler till varningssystem för klimatförändringar och själva det humanitära biståndet. 

Utöver de enskilda kriserna, dyker rapporten djupt ner i de tre största faktorerna som driver humanitära kriser - väpnade konflikter, klimatförändringar och ekonomisk oro - och belyser vad som kan göras för att bygga upp skyddsnäten igen.

Om vi lär oss mer och förstår vad som händer i dessa 20 länder – och vad vi ska göra åt problemen – så har vi också en möjlighet att ta itu med utmaningarna och minska omfattningen av mänskligt lidande. 

Här är en sammanfattning av de tio länderna med störst risk för utökade humanitära kriser på vår Emergency Watchlist 2023:

1. Somalia: En katastrofal hungerkris toppar bevakningslistan 

Somalia toppar listan för första gången och står inför en aldrig tidigare skådad torka och hungerkris. Tusentals människor har redan förlorat sina liv i svält och hela landet står på randen till svält.

Bistra, a Somali refugee standing in the desert
"Jag lämnade mitt hem på grund av torkan. Jag har tillbringat ett år här i lägret. Det är ont om vatten och mat. Taket på vårt skyddshus räcker för att skydda oss från regnet." Bistra, Somalia
Foto: Martha Tadesse för RESCUE

Det här är ingen ”naturkatastrof”. Klimatförändringar som orsakas av människor har ökat frekvensen och graden av torka. Årtionden av konflikter har urholkat Somalias förmåga att stå emot chocker av olika slag. Samtidigt har konflikterna förstört system och infrastruktur som skulle ha utgjort ett skyddsnät mot den nuvarande krisen. 

Till exempel har livsmedelsproduktionen decimerats av klimatförändringarna. Och i takt med konflikterna har Somalias beroende av import visat sig vara katastrofal. Över 90 procent av vetet kommer från Ryssland och Ukraina. 

Vad du kan förvänta dig 2023

Somalia, liksom Etiopien, kan uppleva sin sjätte regnperiod i rad utan tillräcklig nederbörd 2023. Höga globala matpriser som påverkas av kriget i Ukraina gör det ännu svårare för familjer att skaffa mat. 

Humanitära organisationer har begränsad förmåga att nå människor i områden som kontrolleras av en icke-statlig väpnad grupp. Det finns till och med rapporter om att den här gruppen har förstört matleveranser och förgiftat vattenkällor. 

Samtidigt är den humanitära insatsen i Somalia fortfarande allvarligt underfinansierad. 

Hur RESCUE hjälper till

RESCUE har varit verksamma i Somalia sedan 1981, med program som inkluderar hälso-, mat-, nutrition-, vatten- och sanitet. Vi arbetar även för kvinnors skydd och rättigheter. Vi skalar upp våra program för att ta itu med torkan och den rådande hungerkatastrofen, samtidigt som vi expanderar till nya områden för att möta allvarliga behov. 

Vad behöver göras?

Vanlig hjälp kommer inte att ta itu med de allvarliga utmaningarna som går att läsa om i rapporten. För att nå en långvarig lösning måste internationella institutioner ompröva hur vi hanterar kriser 2023. Detta innebär exempelvis att sätta upp ambitiösa mål för att bryta pågående konflikter och minska klimatförändringarna.

Hur kan jag hjälpa till?

Rekordmånga människor, 340 miljoner, förväntas vara i behov av humanitärt bistånd nästa år och 100 miljoner har tvingats fly från sina hem. Skänk en gåva för att stödja RESCUE:s livsförändrande arbete i de 20 länderna i rapporten. 

2. Etiopien: Torka och konflikt plågar tiotals miljoner

Etiopien är på väg mot sin sjätte regnperiod utan tillräcklig nederbörd i rad, vilket kan förlänga en torka som redan drabbar 24 miljoner människor. Samtidigt förstör olika konflikter över hela landet möjligheten till ett tryggt liv.

Amin Abduraman, en man som drabbats av torka i Etiopien.
Amin Abduraman är en 60-årig man från Oromia-regionen i Etiopien.
Foto: Mihiret Fekadu för RESCUE

Dessutom hindrar våldet humanitära organisationer från att leverera livräddande hjälp. Även om ett fredsavtal från november 2022 kan hålla och ge hopp om ett slut på konflikten i Tigray i norra Etiopien är fortfarande 28,6 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd. 

Vad du kan förvänta dig 2023

Världssamfundets svar på torkan i Etiopien är otillräckligt finansierad. Om humanitära organisationer inte kan leverera resurser kommer etiopier att svälta när de drabbas av torka och stigande matpriser. 
Om fredsavtalet upplöses kommer de humanitära behoven att öka ännu mer. 

Hur RESCUE hjälper till

RESCUE distribuerar kontanter och grundläggande förnödenheter, bygger säkra system för vattenförsörjning och stöder regeringens partners samt samhällsarbetare i att underhålla hälsokliniker. 

3. Afghanistan: En hel befolkning går mot fattigdom 

Afghanistan rankades som nummer ett på 2022 års lista, men är nu nummer tre. Inte för att förhållandena i landet har förbättrats utan för att situationen i Östafrika är så svår. Antalet människor i behov av humanitär hjälp har ökat från 22 miljoner förra året till 28 miljoner 2023. 

För över ett år sedan tog talibanerna makten i landet och fortfarande är afghanerna drabbade av en ekonomisk kollaps. Trots att en snabb ökning av biståndet förhindrade svält i vintras kvarstår grundorsaken till krisen. Pågående ansträngningar för att engagera talibanerna samt för att förbättra ekonomin har misslyckats. Nästan hela befolkningen lever nu i fattigdom och förbereder sig för ännu en lång vinter. 18,9 miljoner människor saknar mat för dagen. 

A mother holding her small baby on her shoulder.
Medlemmar av en familj som fick en fristad efter att ha fördrivits från sin hemprovins Parwan och som har byggt ett provisoriskt hem av lera, plast och tyg. Taket på huset rasade in förra året efter ett kraftigt snöfall.

Vad du kan förvänta dig 2023

Vintern är snart här och miljontals människor har inte råd med grundläggande behov. Samtidigt förekommer torka och översvämningar som minskar skördar och boskap. 

Afghanska kvinnor och flickor drabbas extra hårt. De riskerar fortfarande att utsättas för våld och utnyttjande. Dessutom lämnas många utan en röst när regeringen lägger förbud mot utbildning, klädsel, resor och övrigt politiskt deltagande för kvinnor. 

Hur RESCUE hjälper till

Under 2022 mer än fyrdubblade RESCUE sin personal i Afghanistan. Personalen kommer att verka i 12 provinser, stödja 68 hälsoinrättningar och leda 30 mobila hälsoteam. Under nästa år förväntar vi oss att nå 800 000 personer direkt och påverka sammanlagt 4 miljoner människor med våra insatser. 

4. Demokratiska republiken Kongo: Decennier långa konflikter ökar

Över hundra väpnade grupper slåss om kontrollen i östra Kongo, vilket har bidragit till en kris som har varat i decennier. Medborgare är ofta måltavlor. Efter nästan tio år av dvala inledde den väpnade gruppen M23 en ny offensiv 2022 som tvingade familjer att fly från sina hem. Offensiven har dessutom stört det humanitära biståndet. 

Stora sjukdomsutbrott som inkluderar mässling, malaria och ebola fortsätter att hota ett redan svagt sjukvårdssystem, vilket sätter många liv på spel.

Vad du kan förvänta dig 2023

Konflikter är fortfarande huvudproblemet i Kongo, särskilt när spänningarna eskalerar medan M23 tar kontroll över mer mark. 

Den politiska oroligheten ökar i takt med att landet förbereder sig för val. Ledare har anklagats för att hetsa samt stödja konflikter för att vinna väljare. Trots fredsbevarande insatser kan våldet mot civila öka inför omröstningen. 

Två kvinnor står framför ett lokalt kvinnocenter som får stöd av RESCUE. De har gått ihop som en grupp för att bemöta de utmaningar som kvinnor och flickor står inför i det pågående våldet i Demokratiska republiken Kongo.
Foto: Kellie Ryan för RESCUE

Hur RESCUE hjälper till

RESCUE arbetar med samhällen i fredsbyggande projekt i syfte att minska konflikter. Vi lanserar även insatser för att begränsa ebola och andra hälsorisker, inklusive det senaste utbrottet i östra Kongo. 

5. Jemen: Misslyckad vapenvila kan leda till förnyade konflikter 

Krisen i Jemen fördjupas eftersom en åtta år lång konflikt mellan väpnade grupper och regeringsstyrkor förblir olöst. En vapenvila som minskade striderna i flera månader kollapsade i oktober 2022, vilket har lett till man inte kunnat mildra de ekonomiska och hälsomässiga konsekvenserna av konflikten. 

Yemeni couple Essam and Naziha with their 2 children inside a refugee camp
Denna jemenitiska familj drevs på flykt från sitt hem på grund av kriget. De har bosatt sig i Sahdah-lägret, som tar emot internflyktingar som har flytt konflikten från andra delar av Jemen.
Foto: Gabreez Productions för RESCUE

Den humanitära finansieringen har släpat efter. Som det ser ut nu lever 80 procent av befolkningen i extrem fattigdom och 2,2 miljoner barn är akut undernärda. 

Vad du kan förvänta dig 2023

På grund av den misslyckade vapenvilan riskerar konflikten att återupptas 2023. Jemen löper en ökad risk för våld så länge ett längre avtal om vapenvila inte nås. 

Redan nu pågår lokala strider, vilket gör det svårt för humanitära organisationer att ge hjälp till de mest utsatta. Basvaror som mat och bränsle kommer att fortsätta vara utom räckhåll för många jemeniter.

Hur RESCUE hjälper till

Trots att pågående konflikter och restriktioner gör det svårt fortsätter RESCUE och våra volontärer att nå utsatta människor genom att erbjuda livräddande hälsovård. Vi arbetar även för kvinnors trygghet och bidrar med utbildningar. 

6. Syrien: År av krig utlöser en ekonomisk kris 

Över ett decennium av krig har förstört Syriens hälsosystem och lämnat landet på randen av ekonomisk kollaps. Ett decennium av konflikter i grannlandet Libanon har ökat matpriserna och fattigdomen ytterligare. För närvarande kan tre fjärdedelar av syrierna inte tillgodose sina mest grundläggande behov och miljoner människor är fortfarande beroende av humanitärt bistånd. 

Krig och jordbävning i Syrien: En syrisk mamma sitter med hennes fem små barn på en madrass.
En syrisk mamma med sina barn. Hon hoppas att hon en dag ska kunna återvända till sitt hem i Aleppo och inte längre behöva leva som flykting i sitt eget land.
Foto: Abdullah Hammam för RESCUE

Vad du kan förvänta dig 2023

Priserna på varor kommer att fortsätta öka in i 2023. Pågående konflikter och luftangrepp kan tvinga fler människor att fly från sina hem. 

Det första kolerautbrottet på mer än ett decennium hotar att kollapsa Syriens hälsovård och vattensystem. 

Sedan 2014 har FN:s säkerhetsråd bemyndigat FN-organ att leverera hjälp från grannländer till Syrien. Denna kritiska livlina kan avbrytas för miljoner människor i början av 2023 – mitt i vintern när behoven kommer att vara särskilt svåra. 

Hur RESCUE hjälper till

RESCUE främjar ekonomisk återhämtning med arbetsträning, lärlingsutbildningar och stöd till småföretag. Vi stödjer också hälsokliniker och mobila hälsoteam med livräddande traumatjänster samt primärvård, reproduktiv hälsa och mental hälsovård.

7. Sydsudan: Klimatförändringar förvärrar konsekvenserna av inbördeskriget

Sydsudan återhämtar sig fortfarande från ett inbördeskrig som slutade 2018. Även om konflikten har minskat är lokala strider fortfarande utbredda. Landet är ett av de mest sårbara länderna i världen. 
Klimatkatastrofer, inklusive svåra översvämningar och torka, gör det allt svårare för människor att få tillgång till mat och basresurser. 

A mother holding her sleeping baby in front of their flooded house in South Sudan
Översvämningar har tvingat Abuk att lämna sitt hem. De kom plötsligt och förstörde allting - inklusive de grödor hon var beroende av. Hon säger att varje år är en katastrof. "Även om någon odlar något kan det hända att grödorna växer, men sedan förstörs de."
Foto: Adrienne Surprenant för RESCUE

Vad du kan förvänta dig 2023

Flera sydsudaneser än någonsin tidigare, 7,8 miljoner, kommer att drabbas av matbrist 2023. Trots svåra översvämningar, förstörda skördar och sjukdomsutbrott, tvingades World Food Program att avbryta en del av sitt livsmedelsbistånd 2022 på grund av brist på finansiering.

Konflikter över hela landet hotar också civila och humanitära organisationer. Sydsudan har genomgående världens högsta nivå av våld mot hjälparbetare, vilket hindrar vår förmåga att nå människor i nöd. 

Hur RESCUE hjälper till

Med mer än 900 heltidsanställda i Sydsudan bidrar RESCUE:s arbete med livräddande åtgärder. Åtgärderna handlar bland annat om att bidra till människors hälsa och kost, skydd samt ekonomisk återhämtning.

8. Burkina Faso: Beväpnade grupper leder till instabilitet 

Situationen i Burkina Faso blir allt svårare när icke-statliga väpnade grupper intensifierar sina attacker och tar mark. Spänningar bland landets politiska fraktioner har bidragit till instabilitet. Medlemmar av de väpnade styrkorna tog makten två gånger under bara 2022. 

Vad du kan förvänta dig 2023

Beväpnade grupper kontrollerar nu så mycket som 40 procent av landet. 

Trots att behoven är stora begränsas humanitärt bistånd av konflikter och brist på finansiering. Vissa städer i norra Burkina Faso är nästan helt avskurna. Priset på mat har ökat med 30 procent, vilket är en av världens snabbaste takt för matinflation. 

Hur RESCUE hjälper till

RESCUE är aktiva i Djibo - ett område som för närvarande är under belägring av väpnade grupper och samtidigt utgör den plats dit många människor som har flytt befinner sig på. Vi levererar rent vatten, sanitetstjänster och primärvårdsprogram.

Health workers, with IRC support, screen for symptoms of coronavirus at a health center in Djibo, Burkina Faso.
Hälsovårdspersonal som stöds av RESCUE undersöker symtom på coronavirus på en hälsocentral i Djibo, Burkina Faso.

9. Haiti: Gängvåld och klimatförändringar kombineras för kaos

Haiti hamnar topp 10 på listan när politisk instabilitet och gängvåld ökar efter mordet på president Jovenel Moise 2021. 

Beväpnade gäng tar regelbundet kontroll över transportvägar, vilket orsakar brist på basvaror och bränsle. Stigande priser gör det allt svårare för människor att ha råd att köpa den mat som finns tillgänglig. 

An IRC relief worker assists two young Haitian girls
Politisk instabilitet och ökande gängvåld i kombination med klimatchocker sätter Haitis hälso- och sanitetssystem under press. Beväpnade gäng tar regelbundet kontroll över distributionsvägar och orsakar brist på basvaror och bränsle. Stigande priser gör det allt svårare för människor att ha råd att köpa den mat som finns tillgänglig.
Foto: Gerald Martone för RESCUE

Samtidigt påverkar klimatchocker och det första kolerautbrottet på mer än tre år landets kritiska hälso- och sanitetssystem. 

Vad du kan förvänta dig 2023

Gängvåld kommer att fortsätta störa människors försörjning och tillgång till nödvändig service. Kidnappningar, våldtäkter och mord ökar, vilket innebär att tusentals riskerar att dö.

Haiti noterade också rekordnivåer av matosäkerhet 2022, som förväntas förvärras ytterligare 2023. 

Politisk oro och våld kommer att fortsätta att förhindra humanitära organisationer från att nå människor i nöd 2023. 

Hur RESCUE hjälper till

Även om RESCUE för närvarande inte är på plats i Haiti har vi en historia av att stödja landet som sträcker sig tillbaka till 2010. Vi arbetar även med ett starkt nätverk av lokala civilsamhällsorganisationer för att svara på behoven där det behövs. Vi stödjer för närvarande haitier som är på flykt till andra länder, exempelvis Mexiko, där RESCUE har flera program för flyktingar.

10. Ukraina: Krig skapar världens största fördrivningskris

Kriget i Ukraina har utlöst världens snabbaste och största flyktingkris på decennier, enligt FN:s flyktingorgan (UNHCR). För första gången sedan 2017 har RESCUE tagit med landet på vår lista.

Ukrainian family standing outside their home
Marina håller sin son i famnen och står tillsammans med sin man Sergii framför deras hem, som förstördes av en missilattack tidigare i år. Marinas familj är nu på flykt och bor i provisoriska boenden.
Foto: Diana Zeyneb Alhindawi för RESCUE

Att Ukraina inte hamnar högre upp på bevakningslistan beror på omfattningen av omvärldens enorma stöd till landet för att mildra krigets inverkan, vilket gör att landet klarar sig något bättre i förhållande till andra länder på bevakningslistan.

Vad du kan förvänta dig 2023

Konflikten kommer sannolikt att fortsätta in i 2023, med ukrainare som står inför en ökad risk för skador, sjukdomar och dödsfall. Ryska missilangrepp kan lämna miljoner utan vatten, elektricitet och värme på vinter. Mer än 6,5 miljoner ukrainare har drivits på flykt inom landet medan ytterligare 7,8 miljoner är på flykt över hela Europa. 

Hur RESCUE hjälper till 

RESCUE lanserade en insats som ett svar på invasionen i februari 2022 och arbetar med lokala partners i Ukraina, Polen, Moldavien, Bulgarien och Rumänien för att nå de mest utsatta genom att erbjuda filtar, värmefläktar, kontanthjälp, förbättrad tillgång till hälsovård och säkra platser för kvinnor och barn.
Läs RESCUE:s tio länder för 2024