Η έκθεση «Αφγανοί και Αφγανές στην Ελλάδα: μια ιστορία δύναμης, αντοχής και επιβίωσης»-ρίχνει φως στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες/σεςάσυλο και πρόσφυγες/ισσες από το Αφγανιστάνστην Ελλάδα. Για περισσότερα από σαράντα χρόνια, ο λαός του Αφγανιστάν αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα σπίτια και τη χώρα του. Οι ανάγκες προστασίας των Αφγανών που ζητούν άσυλο ήταν πάντα εμφανείς, αλλά με την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα οι ανάγκες προστασίας τους έχουν γίνει πολύ πιο σοβαρές. Παρά τις διώξεις και τους κινδύνους από τους οποίους διαφεύγουν, οι Αφγανοί πρόσφυγες στην Έλλάδα αντιμετωπίζουν  σημαντικά  εμπόδια  στην  πρόσβαση  σε  πλήρεις και δίκαιες διαδικασίες ασύλου, καθώς και σε αξιοπρεπείς συνθήκεςυποδοχής και υποστήριξη ένταξης για την ανοικοδόμηση της ζωής τους.Στην παρούσα έκθεση, η IRCπροχωρά σε ανάλυση των εμποδίων αυτώνκαι διατυπώνει συστάσεις με συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι Αφγανοί και οι Αφγανές στην Ελλάδα, μαζί μεόλους τουςαιτούντες/σεςάσυλο και πρόσφυγες/ισσες, θα έχουν πλήρη και δίκαιη πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια, σε διαδικασίες ασύλου, σε αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής και σε στήριξη της έγκαιρης και μακροπρόθεσμης ένταξης.