Η έκθεση Αναζητώντας μια νέα ζωή - Αναζητώντας εργασία διερευνά τα προσκόμματα που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι/ες και οι αιτούντες/σες διεθνή προστασία στην Ελλάδα στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, τονίζοντας ότι η απασχόληση αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για να ανακτήσουν την αυτονομία  τους  και  να  ανοικοδομήσουν  τη  ζωή  τους  με  όρους  αξιοπρέπειας  και  ασφάλειας. 

Με στόχο την ομαλότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας  και  με  βάση  την  εμπειρία  και  την  τεχνογνωσία  τους,  οι  τρεις  οργανώσεις  εταίροι  του  προγράμματος, η International Rescue Committee Hellas, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Κέντρο Διοτίμα προχωρούν σε ενδεικτικές συστάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση.

Η έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου  «Do  the  human right thing  –  Υψώνουμε  τη  Φωνή  μας  για  τα  Δικαιώματα  των  Προσφύγων»,  που  υλοποιείται  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Activecitizensfund. Αποτελεί  την  δεύτερη  από  τρεις  εκθέσεις,  που  καλύπτουν  την  πρόσβαση  των  προσφύγων/ισσών  και  των  αιτούντων/ουσών  διεθνή προστασία στο δικαίωμα στη στέγη, στην εργασία  και  στην  υγεία.