Η τρέχουσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Do the human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund. Αποτελεί την πρώτη από τρεις εκθέσεις, που θα καλύψουν την πρόσβαση των προσφύγων/ισσών και των αιτούντων/ουσών διεθνή προστασία στο δικαίωμα στη στέγη, στην εργασία και στην υγεία.

Στόχος της έκθεσης είναι η κατά το δυνατόν συνολικότερη ανάδειξη των ζητημάτων που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι αιτούντες/ούσες άσυλο και οι πρόσφυγες/ισσες στην Ελλάδα, σε σχέση με την πρόσβασή τους σε αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης, υπό το πρίσμα του καθολικού δικαιώματος στην επαρκή στέγη/ κατοικία. Συνεπώς χωρίζεται σε δύο, κατεξοχήν, ενότητες, με την πρώτη να εστιάζει στο θεσμικό πλαίσιο και τη δεύτερη στην αποτίμηση των στεγαστικών συνθηκών του υπό εξέταση πληθυσμού.