Ο Μάρτιος του 2022 σηματοδοτεί τη συμπλήρωση έξι ετών από την υπογραφή τηςΔήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, η οποία προέβλεπε ότι οι άνθρωποι που περνούν παράτυπα στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία θα επιστρέφονται εκεί. Έξι χρόνια αργότερα, αυτό το "προσωρινό και έκτακτο μέτρο" έχει γίνει σήμα κατατεθέν της ΕΕ πουαποφεύγει την ευθύνη της για την προστασία των προσφύγων.

H IRC, μαζί με 7 ακόμη οργανώσεις, ετοίμασε ένα ενημερωτικό δελτίο που δείχνει ότι η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και συναφείς πολιτικές, εμποδίζουν εκτοπισμένους ανθρώπους να αιτηθούν άσυλο, παρά τη σαφή ανάγκη τους για προστασία.