RESCUE finns på plats och hjälper människor i katastrofer och konflikter över hela världen. RESCUE startade i oktober 2019 i Sverige men har funnits och verkat globalt sedan 1933. 

RESCUE Sverige är en svensk insamlingsstiftelse med konsoliderad ekonomi med International Rescue Committee Inc.

Under 2018 samlade RESCUE globalt in 7,1 miljarder kronor (744 miljoner USD). 87% gick direkt till vårt arbete för att hjälpa människor på flykt och samhällen drabbade av konflikter. Resterande gick till administration och insamling. Nedan kan du se RESCUEs globala finansiella rapporter och årsredovisningar.

Årsredovisning

Tack vare våra generösa givare så kan miljontals människor i kris ta del av vårt och våra samarbetspartners arbete 2018.

Se RESCUEs påverkan illustrerad i vår årsredovisning för 2018.

Våra ekonomirapporter från de senaste åren kan hittas här: 2016, 2017 och 2018.