Πού βρισκόμαστε | Τι κάνουμε

Η IRC στην Ελλάδα

Η International Rescue Committee (IRC) Hellas ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ελλάδα το 2015, στο νησί της Λέσβου, ως απάντηση στον άνευ προηγουμένου αριθμό προσφύγων/ισσών που κατέφθαναν τότε στο νησί.

Από την αρχή της δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα, η IRC Hellas παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας σε ανθρώπους που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας, αλλά και στον αστικό ιστό. Άμεσα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, έχουμε παράσχει στέγαση, είδη πρώτης ανάγκης, πρόσβαση  σε εγκαταστάσεις  υγιεινής,  αξιόπιστες  και  ενημερωμένες πληροφορίες, προστασία σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, νομική συνδρομή, διαχείριση υποθέσεων, ψυχική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και υπηρεσίες απασχολησιμότητας σε δικαιούχους/ες και αιτούντες/σες διεθνή προστασία και άλλες ευάλωτες ομάδες στην Ελλάδα.

Πού δουλεύουμε / Τα προγράμματά μας

Η ομάδα μας βρίσκεται στην Αθήνα και τη Λέσβο, ενώ μέσω της διαδικτυακής  πλατφόρμας Refugee.Info, παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σε ολόκληρη την επικράτεια. Στη Λέσβο, υλοποιούμε προγράμματα ψυχικής  υγείας  και ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης, ενώ στην Αθήνα, παρέχουμε ένα εύρος υπηρεσιών σχετικά με την παιδική προστασία, την ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την προστασία και ενδυνάμωση γυναικών, τη νομική υποστήριξη, την προώθηση της ισότητας των φύλων και αποδοχής της διαφορετικότητας, τη συνηγορία και την οικονομική ανάκαμψη και ενδυνάμωση μέσω της απασχολησιμότητας.  

Τα προγράμματα μας εστιάζουν σε:

Παιδική προστασία
Martha Roussou speaks to family in the Lesvos RIC
Η υπάλληλος της IRC Μάρθα Ρούσσου μιλά σε μια μητέρα από τη Συρία, η οποία ζει στο ΚΥΤ Λέσβου με τα πέντε μικρά της παιδιά.
Photo: Λουίζα Γκουλιαμάκη / IRC

Από τον Αύγουστο του 2019, η IRC Hellas υλοποιεί ένα πρόγραμμα παιδικής προστασίας στην Αθήνα, που στοχεύει στην υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών -16 ετών και άνω- για την ανεξαρτητοποίηση και την ομαλή τους μετάβαση στην ενηλικίωση. Το πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ασυνόδευτα παιδιά προσφέρει διαμονή σε εποπτευόμενα διαμερίσματα και  θεωρείται εναλλακτική μορφή φροντίδας που προάγει την εξατομικευμένη υποστήριξη, πλήρως εναρμονισμένη με το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού. Κάθε διαμέρισμα φιλοξενεί έως τέσσερα παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων, υποστηριζόμενα από μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών, όπως κοινωνικοί/ές λειτουργοί, φροντιστ(ρι)ές, διερμηνείς και  δικηγόροι. Επί  του  παρόντος, η IRC υλοποιεί  το  πρόγραμμα  σε 10 διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης, πέντε του προγράμματος «Fostering the Transition of Unaccompanied children to Adulthood – FUTURA» που συγχρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό  (EEA/Norway Grants) 2014 – 2021 και πέντε του προγράμματος «Υποστηριζόμενη διαβίωση για Ασυνόδευτους Ανήλικους» που χρηματοδοτούνται από το εθνικό πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και ‘Ενταξης 2014-2020 (ΤΑΜΕ).

Από τον Απρίλιο του 2021, η IRC Hellas υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του μοντέλου «Ημιαυτόνομης διαβίωσης σε διαμερίσματα, για παιδιά άνω των 15 ετών και νέους ενήλικες που ζουν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας στην Ελλάδα» - ανεξάρτητα από εθνοτικά, φυλετικά ή άλλα χαρακτηριστικά. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Εγγύηση για το Παιδί», σε συνεργασία με τη UNICEF, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Το έργο αποτελείται από τρία διαμερίσματα στην Αθήνα, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν έως και δώδεκα άτομα. Τέσσερα ενήλικα και δύο έφηβα κορίτσια κοντά στην ενηλικίωση διαμένουν αυτή τη στιγμή σε δύο από τα τρία διαμερίσματα, και λαμβάνουν εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και δραστηριόττες και υπηρεσίες εκπαιδευτικές, νομικές και ψυχαγωγικές. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενδυναμώσει τους/τις δικαιούχους/ες να γίνουν αυτόνομοι/ες και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την ενήλικη ζωή. Συνεπώς, οι υπηρεσίες που παρέχονται από την IRC αποσκοπούν και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω υποστήριξης της απασχολησιμότητας, σε συνδυασμό με τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Προστασία και Ενδυνάμωση Γυναικών

Από τον Αύγουστο του 2022, η IRC Hellas υλοποιεί πιλοτικά ένα πρόγραμμα στέγασης για την υποστήριξη αιτουσών άσυλο και προσφυγισσών με τα παιδιά τους. Το πρόγραμμα Women's Independent Living (WIL), μέσω μίας ομάδας έμπειρων επαγγελματιών (κοινωνική λειτουργός, φροντιστ(ρι)ές, διερμηνείς, δικηγόρος), παρέχει ασφαλή στέγαση, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, διερμηνεία, βοήθεια στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες και επιθυμίες κάθε γυναίκας. Η ομάδα διασφαλίζει την πρόσβαση των γυναικών στην υγεία, των παιδιών στην εκπαίδευση και την εγγραφή σε παιδικό σταθμό, σε κοινωνικές και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, σε μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, καθώς και σε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως σεμινάρια, ομάδες ενδυνάμωσης γυναικών κλπ. Το πρόγραμμα WIL στοχεύει στη προστασία και ενδυνάμωση των γυναικών, πέραν του χρόνου διαμονής στα διαμερίσματα, υποστηρίζοντας την αυτονομία και την ένταξή τους. Το πρόγραμμα παρέχει τέσσερα διαμερίσματα στην Αθήνα και εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Fostering the Transition of Unaccompanied children to Adulthood – FUTURA».

Τον Φεβρουάριο του 2023, η IRC Hellas ξεκίνησε την υλοποίηση ενός προγράμματος πρόληψης της έμφυλης βίας στο πλαίσιο του έργου «CARE: Community-Based Primary Prevention of GBV in Greece and Italy» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), σε συνεργασία με την Caritas Hellas, την Global Girl Media και το Centro Penc. Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην πρόληψη της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, μέσω της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της, δίνοντας έμφαση στη βία μεταξύ συντρόφων. Μέσω παρεμβάσεων της IRC στην κοινότητας, οι γυναίκες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν δίκτυα υποστήριξης και ενδυνάμωσης και θα είναι πρόσωπα αναφοράς για άλλες γυναίκες εντός των κοινοτήτων τους. Παράλληλα, στις παρεμβάσεις θα συμμετάσχουν και άνδρες προκειμένου να μπορέσουν να μετασχηματίσουν υφιστάμενες αντιλήψεις τους και πρότυπα φύλου που σχετίζονται με την έμφυλη βία, υφιστάμενα στερεότυπα και αντιλήψεις, και με βάση τις επιθυμίες των γυναικών να συμμετάσχουν ενεργά στις παρεμβάσεις.

Ψυχική Υγεία και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Από το Φεβρουάριο του 2016, η IRC Hellas προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης με  στόχο  να  παράσχει σε πρόσφυγες/ισσες και αιτούντες/σες άσυλο στην Ελλάδα, απαραίτητες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες για να επουλώσουν τα ψυχολογικά τραύματα που φέρουν λόγω της βίας, των διώξεων και του εκτοπισμού που έχουν υποστεί. Το πρόγραμμα λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη Λέσβο και την Αθήνα. Αξίζει να σημειωθεί πως στη Λέσβο, στον πληθυσμό-στόχο συμπεριλήφθηκαν και μέλη της κοινότητας υποδοχής, ως απόκριση στην έλλειψη επαρκών υπηρεσιών υποστήριξης της ψυχικής υγείας στο νησί. Το πρόγραμμα στην Αθήνα λειτουργεί σε συνεργασία με το Κοινοτικό Κέντρο One Happy Family (OHF), και μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η ομάδα ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν από την Ουκρανία. 

Όταν είναι απαραίτητο, γίνεται παραπομπή σε νοσοκομεία ή σε ιδιώτες ψυχιάτρους και νευρολόγους , καθώς και σε άλλους φορείς και οργανώσεις για νομική υποστήριξη, στέγαση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ η IRC καλύπτει τα έξοδα της φαρμακευτικής αγωγής όπου χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στη θεραπεία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εντάσσονται ψυχοκοινωνικές ομαδικές δραστηριότητες, όπως ψυχο-εκπαιδεύσεις για διάφορα θέματα ψυχικής υγείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση, τη μείωση του στίγματος, τον εντοπισμό ατόμων που έχουν ανάγκη υποστήριξης, αλλά και την κοινωνική υποστήριξη των συμμετεχόντων/ουσών. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων άλλων φορέων που δουλεύουν με πρόσφυγες/ισσες (επαγγελματίες ψυχικής υγείας και άλλοι φορείς πρώτης γραμμής, όπως εθελοντ(ρι)ές και εργαζόμενοι/ες σε ΜΚΟ και δημόσιους φορείς), με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και της πρόσβασης στην παροχή υπηρεσιών για τα άτομα που χρειάζονται ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Από τον Νοέμβριο του 2022, η ομάδα ψυχικής υγείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη, έχει ξεκινήσει ομάδες υποστήριξης σε φορείς πρώτης γραμμής (επαγγελματίες και εθελοντ(ρι)ές άλλων οργανώσεων) για την ολιστική προσέγγιση σε όλα τα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες/ισσες, μετανάστ(ρι)ες και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού υποδοχής.

Παροχή Πληροφοριών/Ενημέρωση

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του Refugee.Info, η οποία δημιουργήθηκε το 2015 ως εφαρμογή για κινητά, παρέχει κρίσιμες πληροφορίες σε χιλιάδες αιτούντες/σες άσυλο, πρόσφυγες/ισσες και μετανάστ(ρι)ες που φτάνουν στην Ελλάδα ή/και συνεχίζουν την διαδρομή τους στην Ευρώπη. Έκτοτε, εξελίχθηκε σε μια μοναδική, ενημερωτική και αξιόπιστη πλατφόρμα με περισσότερους/ες από 116.00 μοναδικούς/ές χρήστ(ρι)ες στο Facebook τον Μάρτιο του 2023, που απευθύνεται σε αιτούντες/σες και δικαιούχους/ες διεθνούς προστασίας, μετανάστ(ρι)ες αλλά και σε άλλους φορείς. Το πρόγραμμα παρέχει πληροφορίες μέσω της νέας πλατφόρμας του Refugee.Info, αμφίδρομη επικοινωνία μέσω ενός helpdesk (Facebook messenger) στη σελίδα του Facebook και χαρτογράφηση υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Από τον Απρίλιο του 2022 και μέχρι τον Ιούνιο του 2023 η Refugee.Info συνεργάζεται με το Mobile Info Team σε μια προσπάθεια να προσεγγίσει περισσότερα άτομα. Το Mobile Info Team απαντά σε όλα τα μηνύματα που λαμβάνει η σελίδα του Refugee.Info στο Facebook σε αγγλικά, αραβικά, ουρντού, γαλλικά, φαρσί και ουκρανικά.

Στόχος του Refugee.Info είναι να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα άτομα για τις αλλαγές στις διαδικασίες ασύλου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν άμεσα αιτούντες/σες άσυλο και πρόσφυγες/ισσες σχετικά με τη στέγαση ή τα κοινωνικά επιδόματα. Οι πληροφορίες παρέχονται άμεσα και είναι αξιόπιστες και επικαιροποιημένες μέσω της ιστοσελίδας σε αραβικά, φαρσί, ουρντού, γαλλικά, αγγλικά και ουκρανικά. Το Refugee.Info ακολουθεί ένα αυστηρό πρωτόκολλο κλιμάκωσης κατά τη λήψη ερωτημάτων σχετικά με υποθέσεις προστασίας, διατηρεί διασύνδεση με άλλες διαδικτυακές κοινότητες που βρίσκονται σε καταυλισμούς προσφύγων και αστικές περιοχές στην Ελλάδα, συνεργάζεται με εταίρους, ΜΚΟ, κυβερνητικές αρχές, πρόσφυγες/ισσες και αιτούντες/σες άσυλο για να διασφαλίσει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι χρήσιμες, και χρησιμοποιεί κείμενο με την τεχνολογία της ομιλίας (text-to-speech technology) για να καταστήσει όλα τα άρθρα και τις σελίδες χαρτογράφησης υπηρεσιών προσιτές για αναλφάβητα άτομα ή/και άτομα με δυσκολίες όρασης.

Οικονομική Ανάκαμψη και Ενδυνάμωση

Από το 2017, η IRC Hellas παρέχει άμεσα και σε συνεργασία με εταίρους υπηρεσίες απασχολησιμότητας, αυτοαπασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων με στόχο την ένταξη προσφύγων/ισσών και μελών άλλων ευάλωτων ομάδων, στην αγορά εργασίας. 

Απασχολησιμότητα και Επιχειρηματικότητα: Η IRC παρέχει υπηρεσίες απασχολησιμότητας σε  πρόσφυγες/ισσες, μετανάστ(ρι)ες και  άλλες  ευάλωτες  ομάδες της  ελληνικής  κοινωνίας, όπως ατομική εργασιακή συμβουλευτική και εργαστήρια απασχολησιμότητας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και εισαγωγή στα εργασιακά δικαιώματα και εξοικείωση με την ελληνική εργασιακή κουλτούρα. Μέχρι και σήμερα περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν λάβει υποστήριξη για την απασχολησιμότητα, από την IRC και τους εταίρους της. Στο πλαίσιο του προγράμματος ”Resilient Futures” που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Citi, η IRC παρέχει υπηρεσίες απασχόλησης και υποστήριξη αυτοαπασχόλησης απευθείας σε ευάλωτα νέα άτομα. Επιπρόσθετα και σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, η IRC υλοποιεί το πρόγραμμα "Craft your Business", όπου οι ωφελούμενοι/ες λαμβάνουν επιχειρηματική κατάρτιση και καθοδήγηση και έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση ανοίγματος επιχείρησης και περαιτέρω τεχνική και επαγγελματική υποστήριξη. Πάνω από 500 άτομα έχουν λάβει υποστήριξη επιχειρηματικότητας μέχρι σήμερα. 

Εκπαίδευση και Πολιτιστικός προσανατολισμός: Η IRC υποστηρίζει την πρώιμη ένταξη μέσω του πολιτιστικού προσανατολισμού των προσφύγων/ισσών και των αιτούντων/ουσών άσυλο στην Αθήνα, και μέσω μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, βασικών γνώσεων πληροφορικής, πολιτιστικού προσανατολισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ολιστική υποστήριξη των ασυνόδευτων παιδιών που ενηλικιώνονται: Η IRC, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, προσφέρει υποστήριξη για την ενδυνάμωση και αυτονόμηση νέων 18-21 ετών με τη μορφή ενός ολιστικού προγράμματος που παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, μαθήματα ελληνικής γλώσσας, συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας, υποστήριξη για την εύρεση στέγης και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, όπως επαγγελματική κατάρτιση και υποτροφίες.

Η IRC Hellas ξεκίνησε την υλοποίηση του προγράμματος "PROGEDI - Promoting, Gender Equality, Diversity and Inclusion in the workplace", διάρκειας 16 μηνών με δύο εταίρους, το ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Νέων) και το Generation 2.0 RED. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: (1) Η προώθηση μιας βιώσιμης κουλτούρας ενσωμάτωσης στην Ελλάδα, μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενίσχυσης της ικανότητας σε θέματα πολυδιάστατης διαφορετικότητας σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) και επιλεγμένους φορείς του δημόσιου τομέα και της δημιουργίας πεδίων διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, του ακαδημαϊκού χώρου, των υποεκπροσωπούμενων κοινοτήτων και των επιχειρήσεων, και (2) Η ενίσχυση της εθνικής και διακρατικής συνεργασίας σε θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας και πρακτικών ενσωμάτωσης μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, πόρων και εργαλείων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Τέλος, η IRC Hellas συνεργάζεται με την οργάνωση  «ΜΕΤΑδραση», στο εθνικό ενταξιακό πρόγραμμα «Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection - HELIOS», για την παροχή πολιτιστικού προσανατολισμού, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και την προετοιμασία όσων ζουν στην Αθήνα, υπό το καθεστώς της διεθνούς προστασίας, με δεξιότητες για τον τρόπο ζωής, την κουλτούρα και την αγορά εργασίας.

Συνηγορία

Η IRC Hellas προβαίνει σε δράσεις συνηγορίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την προάσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων/ουσών άσυλο και προσφύγων/ισσών όσον αφορά την πρόσβασή τους στο ελληνικό/ευρωπαϊκό έδαφος, στη διαδικασία ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής, την προστασία, την πληροφόρηση και την ένταξή τους. Σε στενή συνεργασία με όλα τα προγράμματα της IRC στην Ελλάδα, η ομάδα συνηγορίας μελετά το πλαίσιο και συντάσσει αναφορές, επιστολές και δελτία τύπου που απευθύνονται σε υπεύθυνους/ες λήψης αποφάσεων για την ενημέρωσή τους ως προς την πραγματικότητα των συνθηκών διαβίωσης του προσφυγικού πληθυσμού, ως προς πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας και των πολιτικών, παρέχει συστάσεις και οργανώνει συναντήσεις και εκδηλώσεις για να φέρει σε επαφή τους/τις υπεύθυνους/ες χάραξης πολιτικής και να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των αιτούντων/ουσών άσυλο και των προσφύγων/ισσών. Η ομάδα συνηγορίας συνεργάζεται επίσης με άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δημοσίευση κοινών ενημερωτικών σημειωμάτων, εκθέσεων και δελτίων τύπου.

Βασικοί μας στόχοι είναι:

 1. Όλα τα παιδιά στην Ελλάδα, να έχουν πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια και σε μια δίκαιη διαδικασία ασύλου. 
 2. Η Ελλάδα να διασφαλίζει μια δίκαιη διαδικασία ασύλου με βάση τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές νομικές διατάξεις.
 3. Η Ελλάδα να ενισχύει ουσιαστικά την πρόσβαση των προσφύγων/ισσών και των αιτούντων/ουσών άσυλο σε αξιοπρεπή στέγαση και στην αγορά εργασίας, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η ομάδα συνηγορίας έχει διοργανώσει τα τελευταία χρόνια διάφορα εργαστήρια, όπως μαγειρικής στη Λέσβο και αφήγησης ιστοριών στην Αθήνα, ώστε να φέρουν σε επαφή πρόσφυγες/ισσες, αιτούντες/σες άσυλο και την κοινότητα υποδοχής, να προωθήσουν την ειρηνική συνύπαρξη και την κοινωνική ένταξη, μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ανταλλαγής κοινών εμπειριών.

Νομική Υποστήριξη

Η IRC Hellas και οι εταίροι υλοποίησης στην Ελλάδα, τη Σερβία και την Αλβανία υλοποιούν ένα πρόγραμμα νομικής υποστήριξης, στην κάλυψη των νομικών αναγκών των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει το Αφγανιστάν από τον Αύγουστο του 2021. Μέσω συναντήσεων νομικής ενημέρωσης, στοχευμένων νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης, ενώπιον εθνικών και περιφερειακών δικαστηρίων και διοικητικών αρχών, οι Αφγανοί και οι Αφγανές που εκτοπίστηκαν λαμβάνουν εξατομικευμένη νομική συνδρομή με βάση τις ανάγκες τους.

Οι εταίροι της IRC στην Ελλάδα, η HIAS και οι European Lawyers In Lesvos (ELIL), παρέχουν διαρκή και πλήρη νομική υποστήριξη σε αιτούντες/σες άσυλο από το Αφγανιστάν και άλλες χώρες που εμπίπτουν στους περιορισμούς που θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση -από τον Ιούνιο του 2021- η οποία χαρακτηρίζει την Τουρκία ως «ασφαλή τρίτη χώρα». Ταυτόχρονα, οι εταίροι της IRC έχουν υποστηρίξει έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες συνθήκες υποδοχής, είτε λόγω της κατάστασης του νομικού καθεστώτος, είτε λόγω των υποβαθμισμένων συνθηκών διαβίωσης στα ΚΥΤ ή σε άλλες δομές φιλοξενίας προσφύγων. 

Μέχρι στιγμής, πάνω από 5.000 άτομα στην Ελλάδα, τη Σερβία και την Αλβανία, τα οποία έχουν εκτοπιστεί βίαια, έχουν λάβει νομική βοήθεια σύμφωνα με τις ανάγκες και τα αιτήματά τους. Η IRC εξακολουθεί να δεσμεύεται να παρέχει εξατομικευμένη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε όλους τους εταίρους, μέσω επισκέψεων πεδίου, διαβουλεύσεων για υποθέσεις, καθώς και μέσω διαδικτυακής και δια ζώσης επιμόρφωσης, διασφαλίζοντας ότι η νομική υποστήριξη υψηλής ποιότητας είναι διαθέσιμη σε όσα άτομα την έχουν ανάγκη.

IRC Hellas Απολογισμός Δράσεων
Λογοδοσία, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

Rachel French
+49 (0)30 5520 4697
[email protected]

Νόμιμη Εκπρόσωπος

Δήμητρα Καλογεροπούλου
Διευθύντρια IRC Ελλάδος
+ 30 6955475110
[email protected]
Πανεπιστημίου 64, Αθήνα

Χορηγίες-Χρηματοδοτήσεις
 • Διεθνές Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για τα Παιδιά των Ηνωμένων Εθνών (UNICEF)
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (EEA Grants/Bodossaki Foundation και SolidarityNow)
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME)
 • Επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας (EEA & Norway Grants)
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ)
 • Ίδρυμα Malcolm Hewitt Weiner
 • Ίδρυμα CITI
 • Ίδρυμα Huang Chen
 • Ίδρυμα Starbucks
 • Ίδρυμα Think Human
 • METAδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
 • ΣΟΛ Crowe
 • Ταμείο Κληρονομιάς της Διεθνούς Ένωσης Εργαζομένων στα Ενδύματα Γυναικών του 21ου αιώνα (ILGWU)
 • Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
 • Bessemer Trust
 • Goldman Sachs Gives
 • Terre des Hommes
 • Trip Advisor
 • University College London (UCL)
Επικοινωνία με την IRC Hellas:

[email protected]
Έδρα: Ίμβρου 2, Μυτιλήνη, 81100: (+30) 22510 54338
Παράρτημα: Πανεπιστημίου 64, Αθήνα, 10564: (+30) 2103809267
ΓΕΜΗ: 135449242000

My future is unknown. It’s uncertain.
Illustration: Mehdi stands before a barbed wire fence at a CCAC camp on Samos
Mehdi lives behind barbed wire in a camp on the Greek island of Samos where like so many he struggles with the mental health consequences of the prison-like life.
Read Mehdi's story
I could no longer stay in this house, or in this country.
Teenager at a Supported Independent Living unit in Athens
Fleeing Pakistan at a young age, Hassan faced tremendous obstacles both during his journey and after he arrived in Greece but found solace - and friends - in independent living apartments organised by the IRC in Athens.
Read his story
I just want a good future for my daughter and myself.
Illustration of Mojdeh and her daughter in front of a house
Mojdeh is an Afghan asylum seeker who fled to Greece with her young daughter. They remain living in limbo waiting to rebuild their lives.
Read Mojdeh's story