RESCUE inleder insats för den humanitära krisen i Mellanöstern

  • RESCUE inleder en insats på grund av den snabbt försämrade situationen i Mellanöstern där miljontals människor är i akut behov av humanitärt bistånd.
  • Vår insats kommer att fokusera på att nå dem som drabbats svårast, inom områden där vi och våra partners kan göra som mest nytta.
Läs vårt uttalande från den 25 oktober

Sammanfattning om Gaza

Till följd av RESCUE:s behovsbedömning på plats och inledandet av leveranser av bistånd från Egypten till Gaza, startar RESCUE en insats som svar på den humanitära kris som följt konflikten.  

Vilka är de största humanitära utmaningarna?

Konflikten, som förvärras av det begränsade humanitära tillträdet och den begränsade möjligheten att leverera bistånd, orsakar en humanitär kris i Gaza. De humanitära förhållandena försämras snabbt. Civilbefolkningen saknar tillgång till el, bränsle, mat och vatten. Civila har inte möjlighet att ta sig in eller ut ur Gaza. Sjukhusen är nära bristningsgränsen till följd av skador och avsaknaden av förnödenheter. När de reservlager som finns för bränsle tar slut kommer läkare och sjuksköterskor inte kunna behandla de sjuka och skadade. FN har meddelat att mat och vatten snart kommer att ta slut, föräldrar kommer inte kunna förse sina barn med grundläggande förnödenheter.  

Vad gör RESCUE för att hjälpa till?

RESCUE inleder en insats i Mellanöstern till följd av den pågående konflikten och den humanitära krisen som följt. Detta har möjliggjorts av vår behovsbedömning som genomförts på plats och möjligheten att kunna leverera bistånd från Egypten till Gaza. Vår insats kommer att komplettera den verksamhet som andra redan levererar på plats, med ett fokus på att nå dem som drabbats svårast. Vårt fokus kommer vara inom RESCUE:s expertisområden, som att ge akut hälsovård, skydda kvinnor och barn, och erbjuda psykologiskt stöd. Vi kommer att göra detta med stöd av partners. Vi kommer att använda de särskilda system som vi har utvecklat, inklusive robust övervakning och tillbörlig aktsamhet, för att se till att biståndet når de civila som desperat behöver det. 

 

Vad uppmanar RESCUE till?
  • Stöd leveranser av bistånd genom humanitära pauser 
  • Frige gisslan nu 
  • Stöd humanitärt bistånd och säkerställ att det når drabbade människor 
  • Upprätthåll internationell humanitär rätt 
  • Skydda civila och hjälparbetare