Regeringar och institutioner

International Rescue Committee har samarbetat med Sida i över ett decennium. Vi är stolta över att vara en av deras tio humanitära partners. Sida ger oss flexibelt stöd i omkring15 länder runt om i världen varje år för att vi ska kunna stödja människor vars liv och försörjning har slagits i spillror av konflikter och katastrofer med att överleva, återhämta sig och återuppbygga sina liv.

Förutom stöd som humanitär partner ger Sida även stöd i form av långsiktigt utvecklingsbistånd till vårt arbete i bland annat Libanon och Jordanien.

International Rescue Committee (RESCUE) är tacksamma över att få arbeta tillsammans med bland annat dessa regeringar och internationella institutionerna:

Stiftelser, organisationer och företag

International Rescue Committee (RESCUE) ger de stiftelser, organisationer och företag som stödjer oss unika möjligheter att demonstrera sina värderingar och engagemang för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. De hjälper oss att stödja utsatta människor vars liv och försörjning har slagits i spillror av konflikter och katastrofer. Vi arbetar tillsammans för att utforma skräddarsydda projekt.

Vi är väldigt tacksamma över att få arbeta tillsammans med dessa stiftelser, organisationer och företag:

Svenska Postkodstiftelsen

RESCUE hade tillsammans med Svenska Postkodstiftelsen ett projekt som arbetade med skydd och utbildning till kvinnor och barn som har flytt kriget i Ukraina till Moldavien, Ungern och Bulgarien. Projektet startade i oktober 2022 och avslutades i december 2023. För mer information om de viktigaste resultaten och lärdomarna från detta projekt, se Lessons Learned Report.

Care About the Children och ECHO 

RESCUE har ett partnerskap med Drottning Silvias Stiftelse, Care About the Children, och EU:s humanitära enhet, ECHO, för att öka tillgången till bra skolor och trygga utbildningsplatser i Afghanistan. Syftet är att få fler barn att gå i skolan.