Statligt stöd och institutioner

RESCUE har samarbetat med Sida i över ett decennium. Vi är stolta över att vara en av deras tio humanitära partners. Sida ger oss flexibelt stöd i omkring 17 länder runt om i världen varje år, för att vi ska kunna arbeta för människors överlevnad och återhämtning i världens svåraste humanitära kriser, så att de kan bygga upp sina liv på nytt.

Förutom stöd som humanitär partner ger Sida även stöd i form av långsiktigt utvecklingsbistånd. Där ingår bland annat stöd till vårt arbete för kvinnors ekonomiska rättigheter i Libanon och Jordanien samt vårt arbete för sexuella och reproduktiva rättigheter i fyra länder i Västafrika. 

RESCUE får stöd från följande internationella statliga myndigheter och institutioner:  

Stiftelser, organisationer och företag

De stiftelser, organisationer och företag som stödjer RESCUE:s arbete delar vårt samhällsengagemang och våra värderingar. Tillsammans hjälps vi åt att göra skillnad för människor som drabbas av kris, konflikt och katastrof. Vi har flera olika typer av samarbeten och utformar skräddarsydda projekt tillsammans med våra samarbetspartners, i enlighet med RESCUE:s värderingar och riktlinjer.  

RESCUE arbetar tillsammans med följande stiftelser, organisationer och företag: