Vårt arbete

International Rescue Committee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har slagits i spillror på grund av konflikter och katastrofer. Vi arbetar på de mest avlägsna och svårtillgängliga platserna på jorden och vårt arbetssätt är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov.

Vi finns i över 50 länder och våra team rycker snabbt ut när en katastrof inträffat. Vi stannar så länge det behövs. Vi gör snabbt en analys av läget och bedömer vilka behov som finns och förser de drabbade med allt från tillgång till rent vatten, tak över huvudet och sjukvård till utbildning och möjligheter för att kunna försörja sig. Vi ser till att människor inte bara överlever utan också återhämtar sig och åter kan bygga upp sina liv.

Under 2021 hjälpte RESCUE och våra partners 31,5 miljoner människor i katastrofer och konflikter över hela världen.

Som en del av detta av detta arbete gav vi:

  • 2 700 629 människor tillgång till rent vatten.
  • stöd till 3 607 hälso- och sjukvårdsanläggningar.
  • 1 243 527 människor kontantstöd.
  • 155 528 barn behandling av akut undernäring.
  • 1 240 379 människor information om hur man jobbar med att förebygga våld och sexuella övergrepp.

och mycket mer...

1,2 miljoner

På ett år nådde RESCUE 1,2 miljoner människor med information om hur man jobbar med att förebygga våld och sexuella övergrepp.

Vi stödjer även människor som utsatts för våld, speciellt kvinnor och barn, med att få tillgång till viktiga tjänster som stödsamtal, sjukvård och juridisk hjälp.

Läs mer om vad vi gör

2,7 miljoner

På ett år hjälpte RESCUE 2,7 miljoner människor att få tillgång till rent vatten och sanitet.

I över 40 länder svarar våra team snabbt vid katastrofer och vi stannar kvar så länge det behövs. Vi förser de drabbade med allt från rent vatten, tak över huvudet och sjukvård till skolundervisning och försörjning.

Läs mer om vad vi gör

155 528

På ett år behandlade RESCUE 155 528 barn för akut undernäring.

Undernäringstalen i Somalia har fördubblats sedan början av 2022. I Kenya har de ökat med 75 procent. RESCUE är på plats och når barn med både förebyggande behandling och behandling mot undernäring.

Vad är svält?