Om RESCUE

RESCUE i Sverige är en del av den globala organisationen International Rescue Committee (RESCUE) och arbetar för människors överlevnad och återhämtning i världens svåraste humanitära kriser. 

RESCUE har gett livräddande hjälp och stöd till människor globalt i över 90 år och finns nu på plats i över 50 länder i världen. Vi arbetar för att människor som drabbas av kris, konflikt och katastrof ska överleva, återhämta sig och kunna bygga upp sina liv på nytt.

Genom forskning, innovation och påverkansarbete driver RESCUE utvecklingen av den humanitära sektorn. Vi genomför akuta och långsiktiga insatser lösningsorienterat och med handlingskraft. 

Mission

Vårt uppdrag är att stötta människor vars liv och försörjning raserats av konflikt, katastrof eller klimatkris. Vi arbetar för att de som drabbas ska överleva och återvinna fotfästet i tillvaron, för att på nytt kunna bygga upp livet och stå på egna ben med försörjningsmöjligheter och framtidsutsikter. 

Vårt arbete

Under 2023 hjälpte RESCUE och våra partners 34,5 miljoner människor i katastrofer och konflikter över hela världen. 

Vi gav bland annat: 

  • 2 828 438 människor tillgång till rent vatten
  • stöd till 3 282 hälso- och sjukvårdsanläggningar. 
  • 1 645 941 människor kontantstöd.  
  • 265 134 barn behandling av akut undernäring
  • stöd till 45 082 kvinnor som överlevt könsbaserat våld
  • stöd till 227 779 barn på våra trygga platser och/eller andra initiativ för skydd. 

Organisation 

RESCUE grundades 1933 och har över 17 000 anställda och tusentals volontärer runtom i världen. Majoriteten av vår personal är lokalanställda i de länder där vi är verksamma.   

Förutom vår programverksamhet i 50 olika länder har RESCUE även kontor i bland annat Sverige, Tyskland, Storbritannien, Bryssel och Génève - med uppgift att mobilisera finansiellt och politiskt stöd till vårt arbete för att hjälpa människor som drabbats av humanitära kriser. Kontoret i Sverige öppnades 2019, och har i dag närmare 20 anställda. 

1,6 miljoner

På ett år delade RESCUE ut kontantstöd till över 1,6 miljoner människor.

Läs mer om hur och varför vi arbetar med kontantstöd under kriser och katastrofer.

Allt om kontantstöd

2,8 miljoner

På ett år hjälpte RESCUE över 2,8 miljoner människor att få tillgång till rent vatten och sanitet.

Att ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är en mänsklig rättighet som ofta tas för givet. Runt om i världen ser dock verkligheten annorlunda ut - hela 785 miljoner människor saknar tillgång till säkert dricksvatten.

Läs mer om RESCUE:s arbete

227 779

På ett år gav RESCUE stöd till över 200 000 barn på våra trygga platser och/eller andra initiativ för skydd.

Läs om en av RESCUE:s trygga platser för barn och kvinnor i Bulgarien.

Trygga platser ger hopp