Att ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är en mänsklig rättighet som ofta tas för givet. Runt om i världen ser dock verkligheten annorlunda ut - hela 785 miljoner människor saknar tillgång till säkert dricksvatten medan 2,4 miljarder saknar tillgång till grundläggande hygien. 

Dessa skrämmande siffror belyser hur akut det globala problemet med vatten, sanitet och hygien är. Framför allt då det har stor betydelse för människors hälsa, i synnerhet för kvinnor och flickor

Världens barn är även särskilt sårbara för vattenburna sjukdomar och akut undernäring, som ofta orsakas av bristen på rent vatten och hygien. Även barns skolgång påverkas, då många missar delar av skoldagen för att gå långt och hämta vatten åt sina familjer. 

Att arbeta med vatten och sanitet är därför grundläggande för att stärka global hälsa, nutrition och utbildning. Vi vet att tillgång till rent vatten gör en enorm och avgörande skillnad för människors liv.

Två kvinnor fyller på en dunk med rent vatten från en vattenbrunn i Somalia, där RESCUE jobbar med att förse människor med rent vatten.
RESCUE har jobbat i Somalia sedan 1981, bland annat med vatten, sanitet och hygien. Till följd av torkan och den ökade matosäkerheten i landet har vi utökat våra insatser till fler områden.
Foto: Mustafa Saeed för RESCUE

Rent vatten och global hälsa

Bristen på rent vatten kan leda till spridning av vattenburna sjukdomar som diarré, kolera och tyfoidfeber. Saknaden av toaletter och avlopp gör också att miljö och vattenkällor förorenas lättare, vilket kan orsaka spridning av sjukdomar som dysenteri och hepatit A.

Dessutom bidrar dålig hygien, såsom att inte tvätta händerna, till spridning av infektioner. Att inte ha tillgång till rent vatten påverkar även människors förberedelse av mat och kan leda till diverse sjukdomar och undernäring, något som främst påverkar barn. 

Rescue:s medarbetare hjälper en pojke att fylla på vatten vid en vattenbrunn i Dhusamareb, Somalia.
RESCUE:s medarbetare arbetar med WASH i bland annat Dhusamareb, Somalia. De stödjer samhällen med tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.
Foto: Mustafa Saeed för RESCUE

Faktum är att sjukdomar som sprids på grund av smutsigt vatten är en allvarlig orsak till barnadödlighet världen över. Enbart diarré är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn under fem år. Därtill leder bristen på hygien till en ökad risk för komplikationer för mödrar och nyfödda under förlossningar.

Hur påverkar tillgången till rent vatten kvinnor och flickor?

Rent vatten, sanitet och hygien är avgörande för kvinnors och flickors hälsa, säkerhet och välmående. Tyvärr drabbas de oftast hårdast när dessa grundläggande rättigheter inte tillgodoses. 

På flera platser i världen beror detta på att kvinnor och flickor får ansvaret att hämta vatten till sina familjer. Denna uppgift är både tidskrävande och fysiskt belastande. Dessutom har den ofta en negativ påverkan på utbildning och ekonomiska möjligheter.

Bristen på rent vatten och sanitet leder även till en högre risk för våld, sjukdomar och infektioner. Detta är särskilt märkbart under menstruation och förlossning. Det är tyvärr vanligt att kvinnor använder osäkra metoder för att hantera deras mens - vilket kan leda till infektioner och andra hälsoproblem. 

En kvinna i Bangladesh tvättar sina händer i vatten som står i en skål på marken.
Nehar, 28, är en av många kvinnor som kämpar med tillgång till rent vatten efter översvämningarna i Rangabali, Bangladesh. Det är vanligt att människor får problem med vatten, santitet och hygien efter en katastrof.
Foto: Ayub Hossain för RESCUE

Mens efter katastrofer

En kvinna som lider av bristen på rent vatten är Nahar. Hon är 28 år och bor vid kusten i Rangabali, Bangladesh. För kvinnor som Nahar är bristen på rent vatten ett stort problem, särskilt när det är dags för mens.

Efter översvämningarna i Rangabali var Nahar och andra kvinnor tvungna att gå långa sträckor för att få tag på säkert dricksvatten. Idag använder de vatten som inte går att dricka för rengöring. På grund av bristen på rent vatten tar Nahar och många andra kvinnor ibland preventivmedel som stoppar mensen helt.

Cycloner och översvämningar är de största katastroferna här, tyvärr har vårt avloppssystem tagit skada,” säger Nehar. “Under dessa tider är det väldigt svårt att hantera mensen.

Tillgång till säkra toaletter för kvinnor och flickor

För kvinnor och flickor blir livet svårt till följd av bristen på trygga toaletter. Till exempel måste de ibland uträtta sina behov utomhus istället för att använda en säker toalett. Detta utsätter dem för fler risker för deras hälsa och säkerhet. De blir även väldigt sårbara för trakasserier och våld, särskilt under nätterna. 

Dessutom kan bristen på säkra toaletter i skolor skapa stor ojämlikhet mellan könen, eftersom flickor då hellre stannar hemma när de har mens.

Bristen på rent vatten, sanitet och hygien för barn

Rätten till rent vatten och sanitet är väldigt viktig för barns överlevnad. Det påverkar deras tillgång till mat, sjukvård och skydd. Tyvärr får många barn i områden som drabbas av kriser inte tillräcklig tillgång till detta.

I områden där det pågår konflikter och där människor är särskilt sårbara är det ofta svårt att få tag på rent vatten. Det kan bero på skadad infrastruktur eller avloppssystem som inte fungerar, vilket kan leda till förorenat vatten. För närvarande bor 800 miljoner barn i sådana miljöer, och en av tio befinner sig i extremt utsatta situationer.

Två små barn hämtar vatten.
Två barn hämtar vatten i byn Olol i Somalia. Deras familj får stöd av RESCUE:s mobila sjukvårdsteam då de inte kan få tag på mediciner i byn som de bor i.
Foto: Mustafa Saeed för RESCUE

Förhindrar utbildning

Att ha tillgång till rent vatten och toaletter påverkar barns skolgång över hela världen. Det kan till och med vara avgörande för ett barns närvaro. Eftersom flickor oftast får ansvaret för att hämta vatten till sina familjer, är det framför allt de som missar skoltid.

Att ha sanitära faciliteter som toaletter och möjligheten att tvätta händerna är också bra för barnens hälsa. Där det saknas sådana möjligheter är det som nämnt vanligt att flickor inte går till skolan under sin mens. Därför är det viktigt att erbjuda flickor tillgång till privata toaletter. 

Att ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien förbättrar barns utbildning och säkerhet.

Hur påverkar rent vatten och hygien människors näringsintag?

Rent vatten, sanitet och hygien har en direkt påverkan på människors näringsintag. Förorenat vatten kan orsaka sjukdomar som minskar näringsupptaget och leder till undernäring. Dålig hygien vid matlagning kan också påverka mängden näring som människor får i sig, då de blir oroade över matens säkerhet. Ett annat viktigt tillfälle där hygien är avgörande för hälsa och näring är under amning.

En mamma matar sitt barn under skuggan av ett hem.
För Halima har rent vatten varit avgörande för hennes familj under torkan i Somalia: “Innan RESCUE hjälpte oss att få tillgång till rent vatten, var våra barns hälsa i ett väldigt dåligt skick. Deras hud var torr och täcktes av smuts. Vi hade inte vatten för att de skulle kunna bada. Idag är våra barn friska.”
Foto: Mustafa Saeed för RESCUE

Hur RESCUE arbetar med vatten, hygien och sanitet

RESCUE jobbar aktivt med projekt inom vatten, sanitet och hygien. Vid kriser sätter vi ofta in insatser som fokuserar på att förse människor med livräddande stöd. Exempelvis i form av att möjliggöra tillgång till rent vatten eller genom att dela ut hygien-kit. 

Vi hjälper också sårbara samhällen innan och långt efter en kris, bland annat med att säkerställa en hållbar tillgång till rent vatten. Vi har även ett specifikt team som arbetar med miljöhälsa, som exempelvis fokuserar på att bekämpa vattenburna sjukdomar.

Rent vatten är otroligt viktigt för spädbarn - En mamma ger sitt barn rent vatten för att dricka vid en vattenbrunn i Somalia.
Halima och hennes familj drabbades hårt av torka och konflikter i Somalia, innan torkan var de självförsörjande på sin egna gård. Idag bor de i ett flyktingläger. Hassan Abdi (i bakgrunden) arbetar med WASH i Dhusamreb, han och hans team stödjer samhällen med tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.
Foto: Mustafa Saeed för RESCUE

Vår strategi inkluderar också att ordna trygga platser för kvinnor och flickor. Vi arbetar även långsiktigt med stöd till lokala partners. Det kan vara allt från informationskampanjer till att säkerställa sanitära faciliteter.

Stöd RESCUE:s insatser

Varje år lider miljontals människor av bristen på rent vatten, sanitet och hygien. Organisationer som RESCUE ger akut stöd till drabbade och stannar under återhämtningen. Ge en gåva idag.
*Riktiga namn har utelämnats för att skydda personens integritet