Vad gör RESCUE?

Läs om tre områden där vi arbetar med ekonomiskt stöd och självförsörjning. Vårt mål på sikt är att människor ska stå på egna ben och bli självförsörjande.

Flera kvinnor som sitter på golvet deltar i en av RESCUE:s workshops om lån och sparande i Sydsudan.

Kontantstöd innan, under och efter en kris


 • Kontantstöd låter människor själva bestämma vilka behov som ska prioriteras och själva införskaffa förnödenheterna. Det är en form av stöd som även gynnar den lokala ekonomin.
   
 • Vi delar bland annat ut förebyggande kontantstöd, som vid ett förväntat extremväder, för att stärka människors kapacitet att förbereda sig. En stor del av vårt arbete är även att stödja människor under den mest akuta fasen i ett katastrofläge, samt under perioden för återhämtning. 
   
 • I många krisdrabbade samhällen hindrar bristen på pengar människor från att handla från de lokala marknaderna. Pengarna från direkt kontantstöd stimulerar den lokala ekonomin och skapar nya affärs- och jobbmöjligheter. 
   

Läs mer om kontantstöd.

Chadia with her daughter Nour, husband Mazen and son Zain outside their home in Brighton.

Stöd till människor på flykt som ska bygga upp sina liv på nytt


 • Vi har program över hela världen som stödjer människor på flykt i deras nya hemländer, bland annat i USA, Storbritannien och Tyskland.  

 

 • Tillsammans med lokala organisationer stödjer vi exempelvis lärare som arbetar med nyanlända barn, olika initiativ för att människor ska komma in på arbetsmarknaden och erbjuder psykosocialt stöd för nyanlända familjer.  
Rahma, 24, shows a piece of furniture she has constructed in Kampala, Uganda.

Utbildning för självförsörjning världen över


 • Vi erbjuder yrkesutbildningar genom program som Re:Build med Ikea Foundation. Programmet riktar sig till människor på flykt och sårbara grupper i deras nya hemländer i Östafrika. Det har ett särskilt fokus på att få in kvinnor i mansdominerade branscher och utbildar dem inom yrken som mekaniker, svetsare och rörmokare.  

 

 • RESCUE erbjuder även utbildningar och workshops inom bland annat ekonomi, entreprenörskap och sjukvård.  

 

Läs mer om hur vi stödjer människor med utbildning.