Vårt arbete

RESCUE grundades en gång i tiden på initiativ av Albert Einstein och skapar långvarig skillnad för människor vars liv har slagits i spillror av konflikter och katastrofer. Vi arbetar på de mest avlägsna och svårtillgängliga platserna på jorden och vårt arbetssätt är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov. 

I över 40 länder svarar våra team snabbt vid katastrofer och vi stannar kvar så länge det behövs. Vi lyssnar på människors behov och förser dem med allt från rent vatten, tak över huvudet och sjukvård till skolundervisning och försörjning. Vi ser till att människor inte bara överlever, utan också rehabiliterar och återhämtar sig, så att människor åter känner sig hoppfulla om framtiden och har möjlighet att nå sin fulla potential.

Två män bär på en stor påse ris.
Landry och hans familj förlorade sitt hem efter att hans by i Centralafrikanska republiken förstörts. Här tar han emot ris från en av RESCUEs medarbetare.
Foto: Biro/RESCUE

Vad vi gör

Vi ser till att människor överlever

Vi gör vad som krävs för att nå de människor som är mest utsatta och arbetar därför i några av de tuffaste och mest avlägsna platserna på jorden. Oavsett om det är samhällen som utsätts för militant extremism i Nigeria, klimatförändringar och konflikt i Somalia eller människor som drabbats av väpnad kon­flikt i Syrien, Afghanistan eller Ukraina – så hittar RESCUE ett sätt att hjälpa de mest utsatta att överleva.

 En kvinna håller ett barn och en annan kvinna hjälper henne.
RESCUEs medarbetare Stella hjälper kvinnor i flyktinglägret Mytilene i Lesbos.
Foto: Tara Todras-Whitehill för RESCUE

Vi vet att kvinnor och flickor är speciellt utsatta när det kommer till diskriminering och våld. Deras avsaknad av möjligheter hotar inte bara kvinnor och flickors överlevnad, utan berövar dem deras chans att nå sin fulla potential. Vi fokuserar därför mycket av vårt arbete på att ge kvinnor och flickor de verktyg de behöver för att förändra sin egen framtid. Vi vet att detta i sin tur hjälper hela samhällen.

Alia är boskapsskötare och är en av de många syrier på flykt som får kontantbidrag av RESCUE.
Foto: SRC/Dream Productions/RESCUE

RESCUE finns på plats för att säkerställa att människor har tillgång till mat, medicin, sjukvård och tak över huvudet. I Syrien pågår våldsamma konflikter som fortsätter att förstöra livet och försörjningen för miljontals människor. Vi stödjer nästan en miljon människor per år i Syrien och hälften av dem är barn

Vi samarbetar med lokala partners för att ta reda på vad de största behoven är, stärka den lokala samhällskapaciteten och för att möjliggöra en snabb reaktion när katastrofen slår till. Trots stora utmaningar har vi arbetat med rohingyasamhällen i Myanmar sedan 2008. Detta gjorde att vi kunde reagera snabbt när våldsamheter tvingade hundratusentals att fly till Bangladesh 2017.

Rohingyafolket är extremt utsatta och RESCUE arbetar gränsöverskridande för att tillsammans med samarbetspartners i Myanmar och Bangladesh kunna säkerställa att människor känner sig trygga, friska och hörda.

Sjukvårdare undersöker ett barn i Myanmar.
Sjukvårdare mäter armen på ett barn vid RESCUEs vårdcentral i Phwe Yar Kone Muslim internlägret som ligger i utkanten av Sittwe i Myanmar.
Foto: Kaung Htet/RESCUE
Vi hjälper människor att återhämta sig

Vi är inte bara snabbt på plats vid en katastrof, vi stannar också tills de drabbade har återhämtat sig. Våra medarbetare gör allt som krävs för att ta hand om de människor som behöver oss. De bygger upp infrastruktur som gör det möjligt för samhällen att återhämta sig och återuppbygga.

Våra kollegor på plats hjälper de som återhämtar sig från konflikter och katastrofer att skapa hållbara samhällen och få kunskap om sina mänskliga rättigheter. Vi stödjer människor som utsatts för våld, speciellt kvinnor och barn, med att få tillgång till viktiga tjänster som stödsamtal, sjukvård och juridisk hjälp.

Förra året gav vi 1 240 379 miljoner människor information om hur man jobbar med att förebygga våld och sexuella övergrepp.

 En RESCUE medarbetare undersöker ett barn och omges av andra barn.
I nordöstra Syrien möjliggör och stödjer RESCUE sjukhus och mobila hälsovårdsteam. Det primära sjukvårdssystemet i Syrien har nästan helt kollapsat.
Foto: RESCUE

Människors säkerhet och återhämtning efter en katastrof är kopplad till deras förmåga att kunna tänka på sin framtid. I en nödsituation tvingas familjer ofta att fatta beslut baserade på att försöka överleva, som till exempel att ta barn ur skolan för att arbeta.

För kvinnor och flickor får sådana beslut särskilt långvariga negativa konsekvenser. RESCUE arbetar med att återställa ekonomiska möjligheter på de platser vi arbetar. Vi hjälper människor att tillgodose sina omedelbara behov och samtidigt bygga för en ljusare framtid.

Vi vill att alla ska ha tillgång till ett tryggt och värdigt sätt att försörja sig själva och sina familjer. Våra medarbetare på plats gör allt från att ge ut kontantbidrag i nödsituationer till kompetensbyggande och sysselsättningshjälp. Vi jobbar mycket med att ta itu med de strukturella hinder som kvinnor utsätts för när de söker jobb. Kvinnor ska kunna känna sig trygga, informerade och starka.

RESCUE levererade under 2018 nästan 287 miljoner kronor i direkta kontantbidrag till människor på flykt och människor i krissituationer. I Somalia stöttade RESCUE över 67 000 människor med kontantstöd, så att de kunde köpa vad de behövde från lokala marknader.

Läs mer om vårt arbete för att stödja kvinnor på flykts ekonomiska potential.

En kvinna pratar med andra kvinnor
En av RESCUEs medarbetare utbildar kvinnor på flykt i Somalia om hur man identifierar och förhindrar fall av kolera, malaria och andra sjukdomar.
Foto: Biro/RESCUE
Vi ser till att människor åter kan bygga upp sina liv

När den absoluta nödsituationen är över hjälper RESCUE människor att ta tillbaka kontrollen över sina liv. Vi stannar oavsett hur lång tid det tar och hjälper människor att åter bygga upp sina liv.

Utbildning är det ultimata empowerment-verktyget för barn, deras familjer och samhällen som är ostabila eller återhämtar sig från en krissituation. Utöver att tillhandahålla utbildning till mer än en miljon barn varje år, arbetar RESCUE med att förbättra utbildningar för människor som befinner sig i krisdrabbade områden. Vi vill kunna stödja dem på bästa sätt och med de rätta verktygen.

I samarbete med organisationen Sesame Workshop, en del av amerikanska barnprogrammet Sesame Street där man får lära känna Bert, Ernie och Kakmonstret bland annat, stödjer RESCUE miljontals barn i Syrien, Jordanien, Libanon och Irak.

Det är den största humanitära biståndssatsningen någonsin som fokuserar på barn i förskoleåldern. Det kommer ge barn större möjligheter att lära sig och växa upp. Vårt arbete utbildar en extremt utsatt generation och kommer att hjälpa dem läka sina sår från kriget.

En förskole klass sitter vid ett bord med en av mupparna från det amerikanska barnprogrammet Sesame street
En av mupparna från amerikanska barnprogrammet Sesame street hälsar på i ett klassrum i flyktinglägret Fneish i östra Libanon. Läraren Ameena och muppen Tonton leker med förskoleeleverna.
Foto: Todras-Whitehill/RESCUE

När vi hjälper samhällen att återuppbyggas, är en viktig del av vårt arbete att se till att alla är jämställda och inkluderade. Eftersom kvinnor och flickor drabbas hårdast av konflikter och katastrofer är deras säkerhet och empowerment viktig för att skapa en hållbar, fredlig och välmående framtid.

RESCUE strävar efter att bli en feministisk organisation. Vi ser att vårt uppdrag är att utmana de grundläggande ojämlikheterna i makten mellan män och kvinnor i vår egen organisation och där vi arbetar. Vi försöker inte bara ta itu med symptomen, utan också ta itu med maktobalansen som genererar dem.

Vi vill säkerställa att kvinnor och flickor har makt över hur de lever. Att de kan påverka de beslut som har inverkan på deras liv. I samarbete med Sida hjälper RESCUE kvinnor och flickor över hela världen att återuppbygga sina liv och stärka sig själva.

En RESCUE medarbetare pratar med en kvinna i ett tält
Rania är en RESCUE voluntär och här sitter hon och pratar med en kvinna på flykt från Syrien. De befinner sig båda i flyktinglägret Zaatari i Jordanien. Rania är själv flykting från Syrien och hon träffar runt 50 familjer i veckan i lägret. Hon informerar familjerna om vad de kan få hjälp med och vilka program som finns tillgängliga i i flyktinglägret.
Foto: Biro/RESCUE

RESCUE jobbar också med att påverka regeringar över hela världen för att säkerställa att människor som drabbats i konflikter får bättre skydd, mer makt och får vad de behöver för att överleva och kunna bygga upp sina liv igen.

Vi förespråkar ett mer jämlikt humanitärt system, ett som är mer lyhört för kvinnors och flickors behov. I många fall framställs de som hjälplösa offer, men i själva verket är det kvinnor och flickor som i skymundan är de som är drivande när det kommer till återhämtning på många av världens tuffaste platser.

RESCUE arbetar för att maximera den humanitära sektorns påverkan på människor runt om i världen. Från att förespråka för fler resurser för att hantera könsbaserat våld till att främja långsiktiga ekonomiska möjligheter för människor som befinner sig i kris.

Vi förnyar oss för att skapa hållbara resultat

Vi förbättrar ständigt vårt sätt att arbeta, och vi använder oss av ett rigoröst och prestationsbaserat tillvägagångssätt för att skapa hållbar effekt. Hos oss på RESCUE är “bra nog” inte ett alternativ.

Sedan grundandet har vi använt vår erfarenhet och expertis för att utveckla vad humanitärt bistånd kan åstadkomma. Vi använder oss av banbrytande forskning och innovativa partnerskap för att ständigt förbättra hur vi bäst kan tillgodose behoven hos dem vi hjälper.

Fokus på innovation

Vårt arbete är bevisbaserat och vi analyserar ständigt vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vårt  innovationsteam, Airbel Center, utvecklar och testar nya idéer tillsammans med regeringar, den privata sektorn och andra biståndsorganisationer för att förbättra vårt arbete.

Vi kombinerar hårt arbete, kreativitet och en sund skepsis för att hitta lösningar på några av de mest komplexa problemen inom konflikt och krishantering. Från att använda mobilteknologi för att nå de som traditionellt anses vara utom räckhåll, till att skapa digitala plattformar som hjälper till att para ihop flyktingar med potentiella arbetsgivare. Vi möter 2000-talets problem med 2000-talets lösningar.

Idag bor fler människor på flykt i städer än i flyktingläger. Vi har därför utvecklat innovativa partnerskap med ledande företag som storbanken Citi och deras Citi-stiftelse. Detta arbetet fokuserar på att få drabbade att återhämta sig genom att hjälpa dem starta egna företag.

Att vara på flykt ställer stora krav på människors företagssamhet. Vi hjälper människor att utveckla sina idéer och med finansiering för att de ska kunna förvandla sina drömmar till verklighet. RESCUE arbetar med regeringar och allmänheten för att skapa en mer välkomnande affärsmiljö. Vi tror på att stödja människor på flykt och hjälpa dem att ta tillbaka kontrollen över sina liv.

En man pratar i sin mobiltelefon
Moussa är en flykting från Elfenbenskusten och bor numera i Aten. Han har deltagit i vår och banken Citis 'Back my business' utbildning, där flyktingar och lokalinvånare erbjuds utbildning och finansiering för att starta företag. Moussa drömmer om att öppna den första ivorianska restaurangen i Aten.
Foto: Heatherwick/RESCUE

På bara ett år hinner RESCUE göra mycket

1,6 miljoner

På ett år delade RESCUE ut kontantstöd till över 1,6 miljoner människor.

Läs mer om hur och varför vi arbetar med kontantstöd under kriser och katastrofer.

Allt om kontantstöd

2,8 miljoner

På ett år hjälpte RESCUE över 2,8 miljoner människor att få tillgång till rent vatten och sanitet.

Att ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är en mänsklig rättighet som ofta tas för givet. Runt om i världen ser dock verkligheten annorlunda ut - hela 785 miljoner människor saknar tillgång till säkert dricksvatten.

Läs mer om RESCUE:s arbete

227 779

På ett år gav RESCUE stöd till över 200 000 barn på våra trygga platser och/eller andra initiativ för skydd.

Läs om en av RESCUE:s trygga platser för barn och kvinnor i Bulgarien.

Trygga platser ger hopp