Vad gör RESCUE?

RESCUE skapar platser där barn kan leka med andra i trygghet. Här finns också viss utbildning för barnen. För kvinnor och flickor har vi särskilt anpassade trygga platser med tillgång till psykosocialt stöd, samtalsgrupper och yrkesutbildningar. Som i alla våra program använder vi evidensbaserade metoder för att skapa och driva platserna där kvinnor, barn och andra sårbara grupper erbjuds skydd och trygghet.  

Barn i Ukraina deltar i aktiviteter som RECUE:s team anordnar.

Så jobbar RESCUE med trygga platser:


 • På våra trygga platser finns möjlighet till både läkning och lärande, i form av exempelvis gruppstärkande aktiviteter och psykosocialt stöd.
   
 • För barn i kris eller konflikt erbjuder vi platser där barn kan leka med andra i trygghet samt få möjlighet att utveckla sociala och emotionella färdigheter i en trygg miljö. 
   
 • Människor på flykt kan få skydd och utbildning på våra trygga platser.  
   

Läs om RESCUE:s trygga platser för ukrainska flyktingar i Bulgarien.

I flyktinglägret Bidi Bidi i Uganda stöder RESCUE kvinnogruppen Togoletta som inkluderar män i den utbildning och rådgivning de erbjuder då de tycker att män behöver lära sig mer om kvinnors rättigheter.

Så jobbar RESCUE med att förebygga könsbaserat våld:


 • Vi arbetar med lokala kvinnorättsorganisationer, som ofta är de första att ge effektiv vård och stöd för kvinnor och flickor som drabbats av könsrelaterat våld i konflikter. 
   
 • Vi engagerar män i kampen mot mäns våld mot kvinnor för att synliggöra och förändra skadliga normer kring manlighet, kön och makt genom kunskapshöjande insatser. 
   
 • Vi stärker kvinnors ekonomiska egenmakt genom att erbjuda kontantstöd, program för yrkesutbildningar och stöd till kvinnliga småföretag.  
   

Läs mer om RESCUE:s arbete för att förebygga könsbaserat våld.

Två kvinnor i Kenya står och pratar vid en öppen grind

Så jobbar RESCUE med vård och stöd för våldsutsatta:


 • Vi erbjuder sjukvård i form av exempelvis traumabehandling och akut mödravård. 
   
 • Vi erbjuder rådgivning kring teman som självkänsla, beslutsfattande och reproduktiv hälsa. 
   
 • Vi erbjuder samtalsgrupper där personer med liknande erfarenheter kan få stöd och hjälp av varandra.
   

Läs också: 10 sätt att stoppa mäns våld mot kvinnor.