Vad gör RESCUE?

Vi arbetar för att människor som drabbas av kris, konflikt och katastrof ska överleva, återhämta sig och kunna bygga upp sina liv på nytt. RESCUE fokuserar alltid på kvinnor och flickor i våra insatser.

Detta gör vi dels genom akut stöd, som att erbjuda trygga platser under katastrofer, dels genom långsiktiga insatser, som att säkerställa att flickor få gå kvar i skolan och genom att samarbeta med lokala, kvinnoledda organisationer.  

RESCUE:s medarbetare håller i en workshop för kvinnor i Sydsudan.

Så arbetar RESCUE med trygga platser:


 • Under kriser och katastrofer förser vi kvinnor med trygga platser som erbjuder säkerhet och stöd. Våra trygga platser är ungefär som kvinnocenter och kan se olika ut beroende på lokala förutsättningar.  
   

 • Våra trygga platser kan erbjuda bland annat utbildning, stödsamtal, rådgivning, återhämtning och hälsovård.  
   

 • Trygga platser kan även fylla en funktion för kvinnors sociala nätverk -framför allt för kvinnor på flykt - samt för att lära sig olika färdigheter inom exempelvis hantverk.  
   

Läs mer om RESCUE:s trygga platser för flyktingar från Ukraina.  

Porträtt av två flickor som delar i RESCUE:s program "Girls shine" i Chad.

Så arbetar RESCUE mot könsbaserat våld:


 • Vi arbetar för att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor i krisdrabbade områden i över 40 länder.  
   

 • Vi förser kvinnor med trygga platser som kan erbjuda dem skydd och säkerhet. Vi erbjuder även samtalsstöd och vård, bland annat traumavård för kvinnor som utsatts för könsbaserat våld.  
   

 • Dessutom arbetar vi förebyggande med utbildning och ekonomisk egenmakt samt fokuserar på att samarbeta med lokala och kvinnoledda organisationer. 

 

Läs mer om könsbaserat våld.

En av RESCUE:s medarbetare håller i en workshop för kvinnor i

Så arbetar RESCUE med lokala och kvinnoledda organisationer:


 • Vi samarbetar med lokala organisationer som leds av kvinnor, vilket är en viktig del för att stärka kvinnors beslutsfattande roll i lokala samhällen.  
   

 • Bland annat stöttar vi kvinnor och kvinnoledda organisationer inom jordbruk och klimataktivism, som bygger motståndskraft mot klimatförändringar. Detta då kvinnor är centrala för den globala livsmedelsförsörjningen.  
   

Läs mer om hur vi stöttar kvinnor. 

Flera flickor i en skolsal i Chad sitter på en skolbänk, en bläddrar i en bok.

Så arbetar RESCUE med flickors skolgång:


 • Vi arbetar för att fler flickor ska få gå kvar i skolan genom insatser som stödjer deras utbildning och sprider kunskap till föräldrar om vikten av flickors skolgång.  
   

 • Vi skapar alternativ för utbildning där det inte finns formella skolor, och förbättrar befintliga skolor till stöd för barn som riskerar att hoppa av, vilket ofta handlar om flickor. I Afghanistan nådde vi nästan 200 000 barn med våra utbildningsinsatser under 2023. 
   

 • Vi har även projekt som fokuserar på flickor som hoppat av sin utbildning eller aldrig fått gå i skolan. Så som initiativet Eager i Sierra Leone.  

Ett feministiskt tillvägagångssätt

Ett feministiskt tillvägagångssätt förutsätter en förståelse för de komplexa problem som kvinnor och flickor möter i humanitära kriser.

RESCUE strävar efter att vara en intersektionell feministisk organisation som prioriterar jämställdhet, mångfald och inkludering i alla våra insatser.