Våra mål

Vi på RESCUE är stolta över att kämpa för en jämställd värld där kvinnor och flickor behandlas på lika villkor.
Women

Situationen för kvinnor och flickor förbättras, framför allt gällande säkerhet, hälsa, utbildning, ekonomiskt välbefinnande och förmågan att fatta egna beslut.


Hur vi når dit:

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. RESCUE arbetar för att säkerställa att jämställdhet är en grundläggande del av alla våra program. 

As many women as possible have the ability and power to create real change in their lives and communities.

Så många kvinnor som möjligt har förmågan och kraften att skapa verklig förändring i sina liv och samhällen.


Hur vi når dit:

Vi arbetar med kvinnor och flickor i alla åldrar för att stödja deras utveckling. Vi analyserar även resultaten av våra insatser och delar våra lärdomar med andra organisationer. 

All people, regardless of their gender, enjoy the same rights and opportunities.

Alla människor, oavsett identitet, har samma rättigheter och möjligheter.


Hur vi når dit:

För att minska på de könsskillnader som finns i världen arbetar vi aktivt med jämlikhet inom vår egna organisation, både genom våra rekryteringsrutiner och vårt arbete i vardagen. 

 

Läs vår handlingsplan för jämställdhet.