RESCUE inleder ett partnerskap med Drottning Silvias stiftelse, Care About the Children, CATCH, och EU:s humanitära enhet, ECHO, för att öka tillgången till bra skolor och trygga utbildningsplatser i Afghanistan. Syftet är att få fler barn att gå i skolan.  

Projektet vänder sig till barn i åldern 6-12 år, som idag inte går i skolan, och utförs i två utsatta provinser, Bamiyan och Kunduz.  

RESCUE har ett projekt för utbildning i Afghanistan - elever läser böcker i skolan.
Några afghanska flickor deltar i ett utbildningsprojekt i Baraki Barak.
Foto: Oriane Zerah för ECHO och RESCUE

Enligt FN går runt 3,7 miljoner barn i Afghanistan inte i skolan som ett resultat av över 30 års konflikt. 60 procent av dem är flickor, eftersom flickor diskrimineras jämfört med pojkar vad gäller möjligheten till utbildning, de gifts bort tidigt och utsätts för risker på väg till skolan. Undersökningar visar att bristande säkerhet, ekonomiska hinder, brist på trygga utrymmen för flickor i skolor (inklusive könssegregerade toaletter), brist på kvalificerade lärare (särskilt kvinnliga lärare) samt effekterna från nedstängningar under covid-19 är några av de största hindren för att barn i Afghanistan ska få tillgång till utbildning.  

När barn inte får gå i skolan berövas de möjligheten att utvecklas och nå sin fulla potential. Dessutom är barn som påverkas av konflikter och tvingas på flykt i extra stort behov av den normalitet och känsla av framtidshopp som en skola kan ge.  

Mer om projektet i Afghanistan 

Detta nya initiativ kommer att komplettera ett befintligt EU-finansierat projekt som RESCUE driver med målet att sätta upp  90 tillfälliga utbildningslokaler för barn i områden där det inte finns formella skolor inom räckhåll. Dessa tillfälliga skolor erbjuder undervisning för barn som löper stor risk att hoppa av skolan, vilket ofta handlar om flickor. Tanken är också att hjälpa barn som inte gått i skolan att sedan slussas över till formella skolor. 

Projektet kommer också att förbättra befintliga statliga skolor för att stödja utsatta barn som riskerar att hoppa av dem, vilket oftast är flickor. Det handlar till exempel om att bygga separata toaletter för flickor och handtvättstationer.  

Som en del av initiativet ingår också att informera och uppmuntra föräldrar och vårdnadshavare att skriva in sina barn i skolan och öka medvetenheten om vikten av utbildning för flickor, som ofta utsätts för barnäktenskap.  

För mer information om partnerskapet och programmet, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, [email protected]