Förödande jordbävningskatastrof vid gränsen mellan Syrien och Turkiet

 • En jordbävning har drabbat Turkiet och chockvågor har spridits över norra Syrien och delar av Libanon
 • Tusentals människor är sårbara för den iskalla vintern och riskerar att utsättas för extrem kyla då de saknar skydd. Hundratals människor är fortfarande instängda under spillrorna från hus och byggnader.
 • Våra team är på plats med en omfattande katastrofinsats för att hjälpa drabbade med vård, trygga platser för kvinnor och barn, filtar, förnödenheter och kontaktstöd.
 • Syrien var redan nummer nio på RESCUEs 2022 Emergency Watchlist över humanitära kriser som förväntas förvärras under året.
 • "I Syrien har vi en akut kris inom en redan existerande akut kris." säger Mark Kaye, RESCUE:s chef för politik, påverkansarbete och kommunikation för Mellanöstern och Nordafrika. 
Läs mer

Landsfakta

 • Befolkning: 21,7 miljoner
 • Människor på flykt: 12,3 miljoner
 • Rankning i Human Development Index (HDI):151 av 189

RESCUE:s insats

 • Började arbeta i Syrien: 2012
 • Människor vi hjälpt: 1,2 miljoner under 2021

Vad händer i Syrien?

Ett årtionde av konflikt har lämnat 14 miljoner människor i behov av humanitärt stöd. Större delan av Syriens befolkning lever i fattigdom. Genom vårt arbete tillhandahåller RESCUE akuthjälp och långsiktigt stöd till familjer på flykt och till dem som fortfarande har kunnat bo var i sina hem.

Vad orsakade den nuvarande krisen i Syrien?

Under 2011 utbröt ett våldsamt inbördeskrig i Syrien som fortsatt till denna dag. Detta har skapat en av 2000-talets största humanitära kriser.

Miljontals syrier har tvingats fly till grannländerna. När striderna var särskilt intensiva riskerade många syrianer sina liv för att finna säkerhet och nya möjligheter i Europa.

Vilka är de största humanitära utmaningarna i Syrien?

I år har kriget i Syrien pågått i snart 11 år. Fortsatta attacker mot civilbefolkningen, hjälparbetare och infrastruktur har gjort att människor tvingats bo i konfliktområden eller fly från sina hem - många har tvingats fly flera gånger under det över årtionde långa kriget.

6,7 miljoner människor är på flykt inom Syrien. 14 miljoner är i behov av humanitärt stöd. Kvinnor och barn är särskilt utsatta och de riskerar i större utsträckning att bli utsatta för sexuellt våld, tvångsäktenskap, barnarbete och fysiska och psykiska trauman.

Även många sjukhus har förstörts och den pågående konflikten har brutit ner Syriens vårdsystem. Som ett resultat har landet haft stora svårigheter att klara de utmaningar som covid-19 krisen medfört.

Hjälparbetare måste kunna leverera livräddande vård och annat stöd till de mest utsatta, men konflikten gör det här arbetet väldigt farligt och begränsar möjligheten att nå fram med det livsnödvändiga stödet. Det är därför som Syrien rankas som ett av de dödligaste länderna i världen för humanitärt hjälparbete.

Vad gör RESCUE i Syrien?

RESCUE stödjer människor vars liv har slagits i spillror av konflikter och katastrofer. Vi hjälper dem att överleva, återhämta sig och att återfå kontrollen över sin framtid.

Sedan 2012 har RESCUE funnits på plats i Syrien och hjälper de som flytt med nödhjälp och mer långsiktigt stöd. Under 2021 hjälpte vi 1,2 miljoner människor i Syrien.

Under 2018 hjälpte RESCUE
853 000 människor fick behandling i RESCUE-stödda vårdcentraler eller genom mobila team. Dessutom har RESCUE hjälpt över 22 000 kvinnor och flickor finna säkerhet och stöd. RESCUE hjälpte även nästan 30 000 syrianer att få tillgång till viktig information och att utfärda dokument som gör det möjligt för dem att använda viktiga tjänster och röra sig fritt. Vi försåg även 500 000 människor i Syrien med jobbutbildning, kontantstöd och kuponger för att hjälpa dem att köpa mat och andra viktiga saker för deras familjer.

RESCUEs arbete i Syrien genomförs av mobila team från Irak och Jordanien. Dessa teams arbete är anpassat efter behoven i de samhällen som serveras.

Vårt arbete i Syrien genomförs av mobila gränsöverskridande team i Irak och Jordanien. Var och en av dessa team ger stöd som är skräddarsytt för de platser de jobbar på. Eftersom att våldet ökar och behovet av stöd ökar i Syrien så har också RESCUE trappat upp vårt arbete i Syrien.

RESCUE i Syrien

 • Vi samarbetar med lokala grupper för att säkerställa leverans av mediciner, förnödenheter och utrustning.
 • Vi delar ut nödhjälp i form av mat och kontantbidrag så att familjer på flykt kan tillgodose deras omedelbara behov.
 • Vi driver hälsokliniker och mobila hälsovårdsteam som tillhandahåller livräddande sjukvård och mediciner.
 • Vi erbjuder stöd för psykisk ohälsa.
 • Vi erbjuder lärningsmöjligheter, rådgivning och skydd för tusentals barn i flyktingläger och i de samhällen de befinner sig i.
 • Vi driver trygga utrymmen för kvinnor och flickor som utsatts för våld, där de kan ta del av rådgivning och utbildning.
 • Vi erbjuder rådgivning och yrkeskvalifikationer för att förbättra sina försörjningsmöjligheter.
 • Vi ser till att skapa ytrymmen för barn där de får utrymme att utvecklas och leka - för att bearbeta stress och trauma.
 • Vi erbjuder stöd till små företag.
 • Vi erbjuder stöd till syriska flyktingar i Jordanien, Irak och Libanon.
Vad måste fortfarande göras?

Konflikten i Syrien har pågått länge (i över 10 år) och det finns inte mycket tillgångar kvar. Detta gör att RESCUEs arbete är mer kritiskt än någonsin. Vi arbetar med att hjälpa de mest utsatta - de som behöver oss mest. Vi vill kunna se att vårt arbete ger mätbara förbättringar i säkerhet, hälsa och ekonomiskt välbefinnande.

Vi vill fortsätta att stödja alla de som tvingats att fly – med ett speciellt fokus på kvinnor och barn. RESCUE strävar alltid efter att nå de mest utsatta och att finnas på plats i de mest svårtillgängliga områdena.

RESCUE och våra partners når många människor i Syrien och grannländerna - Jordanien, Irak och Libanon - med livräddande stöd. Under de närmaste åren planerar vi att fokusera på följande områden:

Säkerhet

Människor bör kunna känna sig trygga i sina hem och samhällen. De ska kunna få stöd när de blir utsatta för våld eller skada. Kvinnor och barn ska kunna känna sig trygga i sina skolor, hem och arbetsplatser.

Som en global ledare inom området kommer RESCUE fortsätta att identifiera säkerhetsrisker i läger, landsbygdssamhällen och städer. Vi hjälper överlevande av övergrepp att få tillgång till trygga platser eller så tar sig våra mobila hälsoteam till dem.

Vi bevakar hur rättigheter kränks i hemmen och i samhällen. Vi hjälper dem som har förlorat dokumentation att få tillgång till nya papper så att de kan röra sig fritt och får tillgång till olika medel. Vi lägger särskild tonvikt på hushållen där kvinnan försörjer familjen.

Vi kommer utbilda lärare för att bättre kunna hjälpa dina studenter som upplevt fysiska eller emotionella trauman.  Vi kommer också att ge vårdgivare verktyg för hur de kan på ett bättre sätt prata med sina barn under stress och pågående konflikt.

Hälsa

Människor bör skyddas från sjukdomar och få medicinsk behandling när de behöver det. RESCUE kommer att fortsätta samarbeta med den lokala sjukvården för att växa vårt nätverk av fasta och mobila hälso- och sjukvårdstjänster. Vi kommer att fortsätta rädda liv under de tuffaste av förhållandena; hjälpa kvinnor genom deras graviditeter och förlossningar; och tillhandahålla nödvändig primärvård och behandling av kroniska sjukdomar. 

Ekonomiskt välmående

Människor bör ha medel för att kunna tillgodose sina grundläggande behov; de bör ha möjligheter att tjäna en inkomst och ha kontroll över sina tillgångar. RESCUEs mål är att säkerställa att människor har tillgång till mat, vatten och tak över huvudet utan att hamna i skuld.

Med vårt åtagande till jämställdhet ska vi hjälpa kvinnor och flickor att uppnå samma framgång som män och pojkar.

Liksom med allt annat arbete RESCUE utför så kommer vi att sträva efter att nå fler människor snabbare, öka effektiviteten i vårt arbete, lyssna på de som vi hjälper genom vårt arbete och analysera vår påverkan.