Vad gör RESCUE?

Att få möjlighet att gå i skolan och utvecklas i trygghet, är läkande för barn som drabbats av kriser. Skolgång ger en känsla av vardag när tillvaron har raserats. Genom RESCUE får barn, unga och vuxna tillgång till utbildning och verktyg för en bättre framtid. 

Ensure that children aged 0 to 5 develop cognitive and social-emotional skills

Så främjar RESCUE yngre barns utveckling: 


 • Vi erbjuder program som förbereder barn som ska börja grundskolan, hjälper föräldrar som behöver stöd att ta hand om sina barn samt utbidar lärare och daghemspersonal.   
   
 • Vi ger yngre barn tillgång till bra omsorg och förskola. Vi erbjuder även innovativa program för inlärning i krismiljöer där vanliga skolor inte finns tillgängliga, t.ex. via initiativet Ahlan Simsim som främjar yngre barns utveckling.

Ensure that school-aged children develop literacy, numeracy and social-emotional skills

Så jobbar RESCUE med barn i skolåldern: 


 • Vi skapar alternativ för utbildning i miljöer där det inte finns formella skolor, och förbättrar befintliga skolor till stöd för barn som riskerar att hoppa av, särskilt flickor.  I Afghanistan nåddes nästan 200 000 barn av våra utbildningsinsatser under 2023. 
   
 • Vi tillhandahåller undervisningsmaterial så att lärare och handledare kan ge kvalitativa lektioner och lära barn att läsa, skriva och räkna.

En kvinnlig mekaniker som fått stöd av RESCUE:s och IKEA:s program Re:Build står framför ett motorhuvud.

Så jobbar RESCUE med ungdomar och vuxna: 


 • Vi erbjuder yrkesutbildningar, exempelvis genom Re:Build med Ikea Foundation, inom allt från ekonomi, entreprenörskap och sjukvård till fordonsbranschen och industrijobb. 
   

 • Våra innovativa program och workshops förbereder människor för arbetsmarknaden och stärker dem att utveckla andra färdigheter för självförsörjning, som att sätta upp mål och hantera motgångar.