Vad gör RESCUE?

RESCUE driver mobila kliniker i svårtillgängliga områden där människor saknar tillgång till hälsovård och vi stärker befintliga sjukhus och vårdinrättningar.  

Vi arbetar för att göra mödravård, sexuell och reproduktiv hälsovård tillgänglig i krisområden, liksom akutvård, primärvård, mental hälsovård och behandling mot undernäring.  

En av RESCUE:s medarbetare undersöker en pojke på en mobil hälsoklinik på landsbygden i Somalia.

Så arbetar RESCUE med mobila hälsokliniker:


 • Våra mobila hälsoteam når de mest avlägsna och utsatta områdena i världen, där människor saknar tillgång till hälsovård. T.ex. når vi människor på landsbygden i Jemen med vård, inklusive vaccinationer och näringsrådgivning.
   

 • Våra mobila hälsoinsatser når människor som befinner sig i flyktingläger, exempelvis har vi utökat våra insatser för sudanesiska flyktingar i Tchad, dit över 500 000 personer flytt sedan våldsamma strider bröt ut i Sudan 2023. 

Ett litet barn matas med nötkräm - ett effektivt sätt att ge undernärda barn näring.

Så förebygger RESCUE att barn drabbas av akut undernäring: 


 • Istället för att familjer ska behöva resa långt behandlar våra mobila hälsoteam barn i deras närmiljöer, vilket gör att fler får tillgång till livsavgörande vård.
    

 • Vi förser familjer med mätarmband för att de själva ska kunna upptäcka om barnen är i farozonen för akut undernäring samt delar ut näringsrik nötkräm till familjer för att de snabbt ska kunna behandla sina barn i hemmet. 
   

Läs mer om undernäring.

En kvinna i Tchad ler.

Så ger RESCUE psykosocialt stöd:


 • Arbetar med att hjälpa människor som drabbats av trauma till följd av kris, konflikt eller katastrof, exempelvis efter jordbävningarna i Syrien och Turkiet och under kriget i Gaza.
   
 • Ger trauma- och samtalsstöd till överlevare av våld, inklusive sexuellt våld i konflikt. 
   
 • Stöttar människor på flykt med rådgivning, samtals- och integrationsstöd samt trygga platser. Läs t.ex. om våra hälsoinsatser för människor som flytt från kriget i Ukraina. 
   
 • Genom initiativet Ahlan Simsim får barn som saknar tillgång till vanlig skolgång på grund av kriser eller katastrofer pedagogiskt stöd samt hjälp att lindra mental stress.
Ensure that women and girls have access to reproductive health services

Så ger RESCUE reproduktiv hälsovård till kvinnor och flickor:


 • Vi gör mödravård, sexuell och reproduktiv hälsovård tillgänglig i konflikt- och katastrofområden samt på otillgängliga platser. 
   
 • Vi ökar tillgången till preventivmedel och preventivmedelsrådgivning samt säker abortvård. Under 2022 fick 300 000 personer tillgång till preventivmedel genom RESCUE.
   

 • Som i alla våra insatser har vi en feministisk utgångspunkt, där vi stödjer kvinnors rätt att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp.

Läs mer om RESCUE:s hälsovård till kvinnor och flickor i Uganda