Årsdagen för kriget i Ukraina har passerat och det är dessvärre inget slut i sikte för konflikten. Miljontals människor har tvingats att fly från sina hem, och många saknar tillgång till mat, vatten och elektricitet. Samtidigt märks konsekvenserna av kriget av över hela världen, då kriser långt bortom Ukrainas gränser förvärras. 

Gå till den senaste artikeln om Ukraina.

När kriget i Ukraina eskalerade den 24 februari, 2022, så fanns RESCUE redan på plats i Polen för att övervaka den ökade spänningen. Vi skickade omedelbart våra team till Ukraina för att hjälpa människor på flykt från kriget. Vi fanns även på plats på gränsen mellan Polen och Ukraina för att ta emot flyktingar. 

RESCUE inledde också ett samarbete med lokala partners för att utöka deras arbete. Hela insatsen växte i rekordfart och har under årets gång nått hela 2,7 miljoner människor med personliga stödsamtal och informationstjänster online. 

Nedan följer en överblick av vårt livräddande stöd till människor som har påverkats av kriget i Ukraina - vart i världen de än befinner sig.

Ett år av RESCUE:s hjälpinsats 

Övriga siffror från januari 2023. 

Kontantstöd

Människor som drabbats av kriser vet bäst vad deras familjer behöver. Direkt kontaktstöd har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten för att hjälpa människor att överleva och kunna återhämta sig. Hittills har vi nått runt 100 000 personer med kontantstöd i både Ukraina och Polen.

Årsdag Ukraina: Ett år efter kriget i Ukraina - en familj i Ukraina tar emot RESCUE:s vinterkit i Kharkiv regionen i nordöstra Ukraina.
Natalia (mamma), Yana (moster) och Eva efter att de tagit emot så kallade vinterkit och registrerat sig för ekonomiskt stöd i Kharkiv regionen i nordöstra Ukraina.
Foto: Tamara Kiptenko för RESCUE

“Det finns fall där vi tyvärr ser att stora delar av samhällen har förstörts, såsom alla byggnader, alla byar,” säger Mykola Lialenko, RESCUE:s chef för kontanter och grundläggande behov i Odesa, Ukraina. “Många människor har flytt utan att ta med sig någonting.” 

“Vårt mål är att hjälpa dem att hitta lösningar, ge dem möjligheten att köpa mat, betala deras hyra och ha råd med sina grundläggande behov. Många personer använder kontantstödet till att köpa kläder, eftersom vädret förändras.” 

“När man ger människor pengar så ger man dem också ett val”, säger Lialenko. “De kan då bestämma själva exakt vad de behöver.” 

“När man ger människor pengar så ger man dem också ett val. De kan då bestämma själva exakt vad de behöver.” 

Grundläggande behov och vinterkit

I de delar av östra och södra Ukraina som drabbas direkt av kriget, försvåras livet av stängda affärer, tomma bankomater och indragna banköverföringar. På dessa platser är grundläggande varor den mest effektiva hjälpen som civila kan få.

Sedan februari 2022 så har RESCUE försett människor med saker som tandborstar, tvål och andra hygienprodukter. Kvinnor och flickor har exempelvis fått kläder och mensskydd, medan barn har fått leksaker, spel och böcker för att hjälpa dem hantera den kris de befinner sig i.

Årsdag Ukraina: flicka får hjälp under vintern i Ukraina.
Människor står i kö för att ta emot RESCUE:s vinterkit i Dnipro, centrala Ukraina (landets fjärde största stad). Dessa kit inkluderar täcken och element.
Foto: Diana Zeyneb Alhindawi för RESCUE

När vintern började för några månader sedan, så blev det vanligt med strömavbrott i landet till följd av attacker på Ukrainas elnät. Under en enda dag i mitten på november så orsakade intensiva strider att mer än sju miljoner ukrainare stod utan elektricitet och värme. 

Bristen på el och värme blev livshotande för befolkningen, framför allt för dem som inte hade ordentliga hem, då temperaturen sjönk till minusgrader. 

Vi på RESCUE utökade snabbt vår insats för att förse människor med filtar, täcken, sovsäckar, kaminer, portabla laddare, element och bränsle. I områden nära gränsen  har vi också delat ut plywood och andra material för att folk ska kunna täta fönster som skadats av kriget.

Årsdag kriget i Ukraina: en hjälparbetare bär element som ska delas ut till drabbade i Ukraina.
En av RESCUE:s medarbetare transporterar element från ett förvarningsutrymme till en utdelningsplats i Dnipro.
Foto: Diana Zeyneb Alhindawi för RESCUE

“Vi träffade en äldre kvinna, runt 78 år gammal, som inte hade haft värme i sin lägenhet på mer än tre veckor,” säger Lialenko. 

“Vi gav henne sovsäckar, filtar, en portabel laddare och ett elektriskt element. Tillsammans med våra lokala partners hjälpte vi henne också att täcka ett skadat fönster. Kvinnan började att gråta, innan vi hjälpte henne visste hon inte vad hon skulle göra.” 

“Det är väldigt enkelt att hålla sig motiverad när du vet att ditt arbete kan rädda liv,” la han till.

Stöd till kvinnor och flickor under kriget i Ukraina 

Majoriteten av dem som har flytt från Ukraina är äldre personer, eller kvinnor och flickor. Flera av dem har inte haft tid att ta med sig pass eller födelsebevis, som behövs för att kunna registrera sig för tjänster och jobb i mottagarländerna. 

Kvinnor och flickor i Ukraina drabbas också av enorma utmaningar. Som i alla kriser utsätts kvinnor och flickor för en större risk för sexuellt våld, könsrelaterat våld och människohandel. RESCUE arbetar för att skydda och stödja alla kvinnor med sexuell- och reproduktiv hälsovård samt andra behov. 

På våra trygga platser för kvinnor i Ukraina skapar vi ett välbehövligt rum för gemenskap. Vi erbjuder olika typer av gratis aktiviteter - som lektioner i engelska, design, fitness och dans. Dessutom ordnar vi workshops och stöttar överlevare av könsbaserat våld.

Årsdag kriget i Ukraina: Tetyana är en av kvinnorna som har gått till RESCUE:s trygga platser för kvinnor i Dnirpo.
Tetyana, 34, har deltagit i olika klasser på RESCUE:s trygga platser för kvinnor i Dnirpo.
Foto: Diana Zeyneb Alhindawi för RESCUE

Tetyana, 34, hennes man, och deras 3-åriga Zlata flydde från deras hem i Severodonetsk när staden bombades allvarligt i början av eskaleringen av kriget i Ukraina. Idag går hon på engelsklektioner två gånger i veckan på RESCUE:s kvinnocenter i Dnirpo

Tetyana ser väldigt positivt på centret, dels för att hon kan lära sig nya saker, men också för att det stärker hennes psykiska hälsa. “När man lämnar centret är man mer tillfredsställd och har mer energi, och man får större lust att leva trots den konstanta oron,” säger Tetyana.

RESCUE har också, i samarbete med en lokal organisation, öppnat en trygg plats för kvinnor i Warszawa, Polen. Platsen skapades för kvinnor som flytt från kriget i Ukraina och varit utsatta för våld. Där kan de vistas i en lugn och bekväm miljö och få tillgång till rådgivning och annat psykosocialt stöd. Det erbjuds också information om flyktingars rättigheter och olika stödtjänster.

Årsdag Ukraina: Flyktingar från Ukraina gör aerobics på en av RESCUE:s platser för trygga kvinnor.
Kvinnor som har flytt från Ukraina deltar i en aerobics klass som anordnas av RESCUE i Dnipro.
Foto: Diana Zeyneb Alhindawi för RESCUE

Skydd av barn och hjälp till återhämtning

FN uppskattar att över fyra miljoner barn i Ukraina är i behov av humanitär hjälp, och att två tredjedelar av alla barn har tvingats att fly från sina hem. 

RESCUE:s trygga platser för barn i Ukraina, Polen och Moldavien erbjuder barn en trygg och stabil miljö där de kan vistas på dagtid. Personalen ordnar bland annat olika lekar som främjar socialt och emotionellt lärande. Tanken är att underlätta för barnen så att de kan hantera konflikten bättre och lära sig handskas med negativa känslor.

Årsdag Ukraina: Mor och dotter som tvingats att fly från östra Ukraina.
Inna och hennes dotter Yanna var tvungna att fly från deras hemstad i östra Ukraina.

Foto: Andrew Oberstadt för RESCUE

Yanna, 13, (på bild ovan med hennes mamma Inna) har gått till RESCUE:s trygga platser för barn i Vinnytsia, en stad i västcentrala Ukraina. Hennes familj flydde från deras hemstad Debaltseve 2014, när konflikten i östra Ukraina bröt ut. 

Eftersom Yanna har varit på flykt under flera år, så uppskattar hon framför allt möjligheten att spendera tid med andra barn i hennes ålder. Hon berättar även att hon har fått psykologiskt stöd. 

“Alla har blivit öppnare och mer sociala, vi har blivit vänner. Alla har blivit gladare, vänligare. Vi har blivit starkare,” berättar Yanna. 

“Barnen behöver verkligen detta,” säger Inna. “De kommer med hopp om att allting är över imorgon. Vi förstår att det är osannolikt.” 

Under det gångna året så har RESCUE kunnat stödja över 15 000 barn i hela Europa. 

Årsdag kriget i Ukraina: barn leker tillsammans på en av RESCUE:s platser för trygga kvinnor och barn.
En grupp barn deltar i en aktivitet på RESCUE:s trygga plats för barn i Dnipro regionen, Ukraina.
Foto: Diana Zeyneb Alhindawi för RESCUE

Tillgodose hälso- och sjukvårdstjänster 

Över 760 hälsokliniker attackerades under det gångna året och flera sjukhus förstördes eller skadades. Till följd av detta tvingades många människor att resa väldigt långa avstånd för att få tillgång till vård. 

Utöver detta så ökade kostnaden för transport och mediciner, samtidigt som det var brist på vårdpersonal. Detta gjorde det allt svårare för människor att få tillgång till den vård de behövde. 

Hittills har RESCUE utrustat 49 hälsokliniker över hela Ukraina med förnödenheter, utrustning och läkemedel. Vi driver också en mobil klinik i Kharkiv regionen för att nå människor i nöd. Dessutom utbildar vi vårdpersonal i mobil vård och psykisk hälsovård.

 Hjälp till ukrainska flyktingar världen över 

RESCUE arbetar världen över för att stödja människor som har tvingats att fly från konflikten i Ukraina. Vi stödjer flyktingarnas olika behov i Polen, Moldavien, Rumänien, Ungern, Slovakien, Tjeckien och Bulgarien. Även i Tyskland, Italien, Grekland, Storbritannien och USA. 

Polen

RESCUE:s personal fanns på plats i Polen innan kriget bröt ut. Där arbetade vi med lokala partners för att övervaka situationen och försöka identifiera var vårt stöd behövdes som mest. Sedan dess har vi utökat vårt stöd och samarbete med lokala organisationer och företag. 

RESCUE arbetar exempelvis med det polska forumet för migration för att nå nyanlända flyktingar med information om rättigheter. Vi arbetar också med kvinnorättsorganisationen Feminoteka som stöttar kvinnor som utsatts för våld.

Vi samarbetar också med det nystartade företaget Migam som tillgodoser döva flyktingar med teckenspråksöversättning. Idag kan man bland annat se affischer på gränsen mellan Ukraina och Polen som hänvisar till deras kostnadsfria tjänst, som nås via internet.

Hittills (siffror från strax innan årsdagen 24 februari) så har RESCUE hjälpt 90 000 drabbade personer i Polen med ekonomisk hjälp, psykologiskt stöd och utbildningstjänster.

Hur kan jag hjälpa människor i Ukraina? 

Ge en gåva idag för att hjälpa oss med nödhjälp till drabbade familjer som flyr undan krig och konflikter.