About David Miliband

David Miliband är CEO och högsta chef för International Rescue Committee (RESCUE) globalt. Han har det övergripande ansvaret för organisationens humanitära insatser och utvecklingsarbete i över 50 länder, organisationens program för vidarebosättning i USA och RESCUE:s politiska påverkningsarbete för att förbättra situationen för världens mest utsatta människor.

David har haft en framstående politisk karriär i Storbritannien. Från 2007 till 2010 tjänstgjorde han som den yngsta utrikesministern på tre decennier och som sådan drev han mänskliga rättighetsfrågor och representerade Storbritannien runt om i världen.

Vidare har hans prestationer uppmärksammats utanför Storbritannien. Den före detta amerikanska presidenten Bill Clinton kallar honom ”en av de skickligaste, mest kreativa offentligt anställda i vår tid." 2016 utsågs David till en av världens största ledare av Fortune Magazine och 2019 tilldelades han Stockholm Human Rights Award på vägnar av RESCUE:s världsomspännande arbete.

David är också författaren till boken “Rescue: Refugees and the Political Crisis of Our Time”. Som son till en flykting tillför han ett personligt engagemang till RESCUE:s arbete och till bokens utgångspunkt: att vi kan rädda hoppet och värdigheten hos människor som tvingats lämna sina hem. Och om vi hjälper dem så kommer vi även kunna rädda våra egna värderingar.

Se Davids TED talk

David Miliband vår globala VD

65 miljoner människor har tvingats fly från sina hem under 2016 på grund av konflikter eller katastrofer. Det är i genomsnitt 24 människor varje minut. Det här är inte bara en kris; utan ett prov på vilka vi är och vad vi står för.

David Miliband
CEO, International Rescue Committee (RESCUE)