About David Miliband

David Miliband är VD och högsta chef för International Rescue Committee (RESCUE) globalt. Han har det övergripande ansvaret för RESCUE:s humanitära insatser och utvecklingsarbete i över 40 länder, organisationens program för vidarebosättning samt det politiska påverkansarbetet för att förbättra situationen för världens mest utsatta människor. 

David har haft en framstående politisk karriär i Storbritannien. Från 2007 till 2010 tjänstgjorde han som landets yngsta utrikesminister på tre decennier och drev bland annat frågor om mänskliga rättigheter. 

Davids engagemang har även uppmärksammats utanför Storbritannien. Till exempel kallar den före detta amerikanska presidenten Bill Clinton honom för “en av de skickligaste, mest kreativa offentligt anställda i vår tid.” 2016 utsågs David till en av världens främsta ledare av Fortune Magazine och 2019 tilldelades han Stockholm Human Rights Award för RESCUE:s arbete runt om i världen. 

David är också författaren till boken “Rescue: Refugees and the Political Crisis of Our Time”. Uppvuxen i en flyktingfamilj har David ett personligt engagemang för RESCUE:s arbete som också förmedlas i bokens utgångspunkt: om vi stärker hoppet och värdigheten hos människor som tvingats lämna sina hem, kommer vi även kunna stärka våra egna värderingar. 

Se Davids TED talk

David Miliband vår globala VD

65 miljoner människor har tvingats fly från sina hem under 2016 på grund av konflikter eller katastrofer. Det är i genomsnitt 24 människor varje minut. Det här är inte bara en kris; utan ett prov på vilka vi är och vad vi står för.

David Miliband
VD, International Rescue Committee (RESCUE)