Afghanistan har drabbats av en förödande jordbävning

 • Över 1 200 döda efter tre kraftiga jordbävningar på en vecka inträffade i Herat-provinsen, den första slog till den 7 oktober med en magnitud på 6,5.
 • Jordbävningarna har orsakat omfattande skador på byar, infrastruktur och broar.
 • RESCUE har nio katastrofteam på plats inklusive sex mobila hälsoteam. Stödet omfattar akut sjukvård, kontantstöd och nödutrustning som tält och filtar, samt upprättande av vattenstationer för tillgång till rent vatten.
 • Redan innan jordbävningen var 29 miljoner människor i behov av humanitär hjälp.
 • Sårbara grupper, framför allt kvinnor och barn, står inför ökade risker till följd av katastrofen.
 • Vintern är nära och grundläggande förnödenheter som skydd, rent vatten och sanitet är akuta behov.
Läs vårt pressmeddelande från den 13 oktober

Landsfakta

 • Befolkning: 41,7 miljoner
 • Människor i behov av humanitärt bistånd: 29 miljoner
 • Rankning i Human Development Index (HDI): 169 av 189

RESCUE:s insats

 • Började arbeta i Afghanistan: 1988

Vad händer i Afghanistan?

Afghanistan har plågats av årtionden av våldsamma konflikter och naturkatastrofer, vilket har bidragit till en av de största flyktingpopulationerna i världen. RESCUE har stöttat Afghanistans befolkning i över 30 år. Vi når många afghaner varje år med tak över huvudet, sjukvård, utbildning, rent vatten, skydd, vatten och akutinsatser. Och vi kommer inte sluta.

Vad orsakade den nuvarande krisen i Afghanistan?

I flera år har Afghanistan kämpat med en ekonomi i nedgång och minskad säkerhet. I augusti 2021 tog Islamiska Emiratet Afghanistan (allmänt känt som talibanerna) kontroll över landet. Internationella givare stoppade omedelbart den mesta av den icke-humanitära biståndet och frös miljarder dollar i tillgångar. Utan denna finansiering har ekonomin kraftigt gått ner. Afghanerna har slut på pengar samtidigt som priserna på mat och mediciner skjuter i höjden. Under 2022 står Afghanistan på randen till en så pass utbredd fattigdom att den kan komma att omfatta upp till 97 procent av befolkningen.

Varje försök av Islamiska staten i provinsen Khorasan (IS-K) att dra nytta av maktskiftet innebär mer våld och civila skador. Samtidigt står Afghanistan inför fortsatt torka och en möjlig fjärde våg av covid-19.

Afghanistan ligger etta på RESCUEs Watchlist över kriser som förväntas försämras mest under 2022.

Vilka är de viktigaste humanitära utmaningarna i Afghanistan?

Trots många års stöd har Afghanistans regering kämpat med att kunna tillhandahålla rent vatten, el, säkra vägar och utbildning för sin befolkning. Till följd av detta behöver 24,4 miljoner afghaner humanitärt stöd.

Det stoppade biståndet - som tidigare utgjorde 75 procent av statsbudgeten - har minskat den nuvarande regeringens förmåga att betala ut löner till offentligt anställda och tillhandahålla nödvändiga samhällstjänster till miljontals afghaner. Effekterna har varit omedelbara och omfattande. Befolkningen kan i allt högre grad inte tillgodose sina grundläggande behov när ekonomin och de offentliga funktionerna kollapsar.

Maktskiftet inträffade efter en stor upptrappning av konflikten mellan talibanerna och den tidigare regeringen under 2021 och en överenskommelse som innebar att amerikanska styrkor snabbt lämnade landet.

Antalet civila dödsoffer i Afghanistan nådde rekordnivåer under första halvåret 2021, och ökade kraftigt i och med att USAs militära tillbakadragande började den 1 maj. Kvinnor och barn drabbas allt hårdare av konflikten. Många utsätts ofta för våld, övergrepp och tvångsarbete. Och de flesta saknar tillgång till sjukvård, utbildning och juridiska tjänster.

Sannolikheten för extrema väderhändelser i Afghanistan, som redan är väldigt utsatta för naturkatastrofer, ökar på grund av klimatförändringar. Dessa katastrofer i kombination med covid-19 pandemin och den pågående konflikten innebär att fler afghaner tvingas in i fattigdom och allt fler människor står inför matosäkerhet. 

Svält kan döda fler afghaner än de senaste tjugo årens krig. Sedan maktskiftet i Afghanistan har de humanitära behoven ökat kraftigt. En miljon barn riskerar att drabbas av den allvarligaste formen av undernäring.

"Just nu straffas afghanerna varje dag av en internationell politik som gör att miljontals människor står på gränsen till svält", säger Vicki Aken, chef för RESCUE i Afghanistan.

Hur hjälper RESCUE i Afghanistan?

Vi stödjer människor vars liv och försörjning har slagits i spillror av konflikter och katastrofer med att överleva, återhämta sig och återuppbygga sina liv.

RESCUE började arbeta i Afghanistan 1988, med att stötta människor som tvingats fly sina hem på grund av invasionen av Sovjetunionen. Vi arbetar nu i tusentals byar i nio provinser och afghaner utgör mer än 99% av RESCUEs personal i landet. Under de senaste åren har RESCUE arbetat mycket med att stärka kvinnors rättigheter i landet.

I Afghanistan arbetar RESCUE med att:

 • förse familjer som tvingats fly med tak över huvudet, rent vatten, sanitet och andra grundläggande förnödenheter.
 • stödja över 68 vårdkliniker, installera handtvättstationer i lokalsamhällen och ge information och utbildning om covid-19.
 • tillhandahålla vård genom våra 30 mobila hälsokliniker.
 • bygga upp trygga och säkra skolutrymmen på landsbygden.
 • hjälpa människor att hitta jobb.
 • samarbeta med lokalsamhällen för att identifiera, planera och hantera sina egna utvecklingsprojekt.
Hur kan jag hjälpa människor i Afghanistan?

Ge en gåva idag för att stödja RESCUEs arbete med familjer i Afghanistan och krisområden över hela världen.

Vi behöver medel för att säkerställa att våra team kan fortsätta leverera livräddande bistånd i konfliktområden, samt för att tillhandahålla akut kontanthjälp och skyddstjänster för internflyktingar i Kabul.

RESCUE tilldelas konsekvent toppbetyg av globala välgörenhets watchgroups för vårt effektiva användande av gåvor och effektiviteten i vårt arbete.

Rescue stories

Vissa tror att kvinnor inte kan göra allt, men det är ingen skillnad mellan män och kvinnor. Jag vill visa alla att kvinnor kan göra vad de vill.”
Fariba står i solen
Fariba skapar vackra och robusta väskor av material som andra människor skulle kastat bort. De är gjorda av gummi från båtar som flyktingar använt för att komma till Grekland och de flytvästar som de bar för att skydda dem på resan.
Läs Faribas berättelse
Kvinnors ekonomiska självständighet
Fariba