Sårbara länder som drabbas av en översvämning blir allt vanligare i världen. Översvämningar är idag kraftigare till följd av klimatförändringarna och sker oftare än förut. De förstör miljontals människors hem och sveper hela byar och samhällen med sig. 

De förödande effekterna är långvariga och drabbar sårbara länder hårdast. Under det senaste årtiondet har samhällen med låg beredskap för klimatförändringar haft hela 15 gånger högre dödlighet till följd av översvämningar, torka och stormar än höginkomstländer. 

RESCUE har stöttat människor under flera humanitära kriser som orsakats av översvämningar, allra senast nu i Libyen. Runt om i världen arbetar vi för att stärka sårbara samhällens motståndskraft för klimatförändringarna. Efter en katastrof stannar vi kvar för att hjälpa människor att bygga upp sina liv igen.

Läs mer om konsekvenserna av en översvämning och vad RESCUE gör för att hjälpa människor förbereda sig inför och återhämta sig efter en katastrof. 

En kvinna, som bär på sin 4-åriga dotter, och en av RESCUE:s läkare går över ett översvämmat fält påväg till ett klinik för att undersöka dottern för undernäring.
RESCUE:s läkare James, som arbetar med undernäring, gör dörr-till-dörr besök i Aweil, södra Sudan, efter en översvämning. Abuk Deng tog med sin 4-åriga dötter till en RESCUE-klinik för undernäring där dottern blev behandlad och kunde återhämta sig.
Foto: Adrienne Suprenant för RESCUE

Vad menas med översvämning?

En översvämning uppstår när vatten täcker områden som normalt sett är torra. Det kan hända när det regnar kraftigt under en längre tid. Till exempel i norra delar av jordklotet kan det bli översvämning när snö smälter bort för fort. I andra varmare delar kan det ske till följd av en längre torka, då marken hårdnat och vattnet inte kan tränga igenom. 

Det är även vanligt att det blir översvämning efter ett skyfall (flash flooding på engelska). Det innebär att ett område får mycket regn på kort tid. En längre period av torka i kombination med ett skyfall kan vara förödande för sårbara länder. Skyfall kan vara extremt farliga och inträffar ofta utan förvarning.

Under augusti 2023 tvingades 315 000 människor lämna sina hem till följd av ett skyfall i Cox's Bazar, Bangladesh, där nära en miljon flyktingar bor i ett av världens största flyktingläger. Det är bara ett av många exempel på de förödande effekter som skyfall kan ha. 

Drabbade av en översvämning - en mamma och hennes 3 barn håller om varandra, de är sårbara för översvämningar i Bangladesh.
Noor Bahera och hennes familj är Rohinga flyktingar som flydde till Bangladesh från Myanmar 2017. Även om rohingyanska familjer har fått mer säkerhet i Bangladesh är de fortfarande utsatta och sårbara för naturkatastrofer som översvämingar. Mer än 15 000 rohingyer förlorade sina hem under översvämningarna i Bangladesh i augusti 2023.
Foto: Habiba Nowrose för RESCUE

För att minska effekterna av översvämningar är det viktigt att investera i infrastruktur som hjälper till att reglera vatten. Det kan vara dammar, havsvallar och andra vallar som kan förhindra vattnet från att översvämma vattenkällor. Denna typ av investeringar hjälper till att öka ett samhälles så kallade klimatresiliens (begrepp förklarat nedan).

Översvämning i världen: Hur påverkas sårbara länder?

Översvämningar kan påverka alla samhällen världen över, men drabbar sårbara länder allra hårdast. Ofta är det de länder som bidragit minst till klimatförändringarna som drabbas oproportionerligt hårt.

Dessutom är det svårt för länder som redan kämpar med konflikter eller utbredd fattigdom att bygga upp en infrastruktur som är mer anpassad för extremväder. Därför löper många sårbara länder en större risk att drabbas hårt av översvämningar jämfört med rikare samhällen. Vidare har sårbara länder betydligt svårare för att återhämta sig efter en katastrof.

En översvämning kan tvinga människor på flykt 

Översvämningar kan ödelägga hela samhällen och tvinga miljontals familjer till ett liv på flykt. Dessa behöver ofta akut humanitärt stöd. Det kan handla om mer akuta och grundläggande behov, såsom tillgång till skydd, mat, rent vatten och sjukvård.

I det längre loppet handlar det även om tillgång till utbildning och försörjningsmöjligheter. Efter en översvämning står många drabbade kvar tomhänta med förstörda hem och försörjningsmöjligheter.

Farzana, Ghulam och deras två barn sitter under ett provisoriskt tält efter att ha tvingats lämna sitt hem i Sindh provinsen i Pakistan, efter översvämningen 2022.
Farzana och Ghulam sitter med deras tvillingsöner i ett provisoriskt tält efter att ha tvingats lämna sitt hem i Sindh provinsen, Pakistan, till följd av översvämningen 2022. Farzana var 8 månader gravid när de tvingades fly. Hon fick då stöd av RESCUE:s sjukvårdsteam.
Foto: Saima Javaid för RESCUE

En översvämning påverkar matsäkerhet och försörjningsmöjligheter

Översvämningar har en stark påverkan på regioner där människor förlitar sig på jordbruk och boskapsskötsel. Väderfenomenet förstör ofta jordbruksfält och kan dränka boskapsdjur som inte har tillräckligt med skydd. Många drabbade samhällen lämnas utan livsmedelsproduktion med en ekonomi i spillror. 

"Förra säsongens översvämningar i Nigeria fick katastrofala följder", säger Babtunde Anthony Onjei, RESCUE:s chef för Nigeria.

"Avbrottet i jordbrukskalendern, inklusive frösättning och skörd, och den potentiella förstörelsen av jordbruksfält till följd av stigande vatten, är alarmerande eftersom det kommer att påverka invånarnas livsmedelsförsörjning."

Översvämning i världen: Faltama Mohammed håller i sin i 9 månader gamla Ibrahim som drabbats av undernäring.
I Maiduguri, Nigeria, håller Faltama Mohammed i 9 månader gamla Ibrahim som drabbats av undernäring. Det uppskattas att uppemot 25 miljoner människor från Nigeria riskerar att inte ha tillräckligt med mat på bordet.
Foto: Fahmo Mohammed för RESCUE

Översvämningar hindrar tillgång till rent vatten och sanitet 

En översvämning kan skada vattenbrunnar och förorena rent vatten. Översvämningsvatten kan föra med sig avloppsvatten och avfall från boskap till närliggande vattendrag och förorena säkra vattenkällor som bäckar, sjöar och floder. Vidare är en vanlig konsekvens att drabbade människor har en bristande tillgång till grundläggande hygien, vilket gör att sjukdomar sprids lätt. 

I en region vid kusten i Bangladesh, poserar Nehar för ett foto vid utgången till ett hus. Bredvid henne står ett litet barn.
“Cycloner och översvämningar är de största katastroferna här, tyvärr har vårt avloppssystem tagit skada,” säger Nehar. “Under dessa tider är det väldigt svårt att även hantera mensen."
Foto: Md Ayub Hossain för RESCUE

För kvinnor som Nehar Begum, orsakar bristen på rent vatten hälsoproblem, framför allt vid mensen. Efter översvämningarna i Rangabali, Bangladesh, var Nehar och andra kvinnor tvungna att gå flera kilometer för att hämta säkert dricksvatten. Idag förlitar de sig på vatten som inte går att dricka för rengöring. Till följd av bristen på rent vatten har Nehar och många andra kvinnor börjat använda preventivmedel som avbryter mensen helt.

Hur hjälper RESCUE till vid en översvämning?

RESCUE har över 90 års erfarenhet av att stödja krisdrabbade samhällen. När det gäller naturkatastrofer satsar vi på att hjälpa till både innan, genom att bygga klimatresiliens, och efter, med återhämtning och återuppbyggnad. 

Innan en översvämning: Förbättrar klimatresiliens 

Ett klimatresilient samhälle har en förmåga att förutse och förbereda sig för klimatchocker, som översvämningar. Därför satsar vi på att stödja förebyggande åtgärder i sårbara länder. 

Det finns många olika sätt för att förbättra ett samhälles klimatresiliens. Till exempel genom att installera tidiga varningsssystem, bygga vallar för att minska risken för översvämmade vattendrag och utbilda sårbara bönder i klimatsmart jordbruk. 

RESCUE arbetar även med direkt kontantstöd. Denna typ av stöd gör att människor kan köpa mat och andra förnödenheter innan och efter en katastrof. 

Efter en översvämning: Stödjer med återhämtning och återuppbyggnad

Alla humanitära kriser är olika. Därför utformar RESCUE varje katastrofinsats efter varje samhälles unika behov. Genomgående är dock ett fokus på kvinnor och barn, då de är särskilt sårbara under kriser.

En kvinna föreläser om hygien för en grupp andra kvinnor utanför Sanghur, Pakistan.
En workshop om hygien på en av RESCUE:s särskilda trygga platser för kvinnor utanför Sanghar, Pakistan. Sida stödjer katastrofstödet.
Foto: Jacob Zocherman för RESCUE

“Efter en katastrof genomför RESCUE en behovsbedömning för att avgöra vilket stöd drabbade samhällen behöver och hur det kan levereras som mest effektivt,”

säger Kiryn Lanning, chef för RESCUE:s krisenhet. Hon fortsätter:

“Det kan vara allt från att säkerställa provisoriska tält, trygga platser, mat eller kontantstöd till drabbade för att de själva ska kunna bestämma vad de är i mest behov av. RESCUE har många olika tillvägagångssätt för att stödja människor under kriser.” 

Vi är även måna om att ge ett långvarigt stöd, vilket kan innebär att säkerställa tillgång till utbildning, försörjningsmöjligheter och sjukvård.

Hur hjälpte RESCUE till vid översvämningen i Pakistan? 

Under 2022 drabbade en översvämning i Pakistan mer än 33 miljoner människor, en tredjedel av landet låg under vatten. Under översvämningarna startades en katastrofinsats i landet för att ge akut livräddande stöd till de drabbade, bland annat med mat, hygienkit och sjukvård. Insatsen i Pakistan sträckte sig fortfarande över 20 distrikt sex månader senare

En ung flicka sitter i en stol medans hon skakar hand med en av RESCUE:s medarbetare.
En av RESCUE:s medarbetare hälsar på Fozia* på en av RESCUE:s kliniker i Nowshera, Pakistan. Behovet av sjukvård ökade explotionsartat efter översvämningarna.
Foto: Saima Javaid för RESCUE

Den långvariga insatsen (sex månader senare) bidrog med livräddande hjälp till nästan en miljon människor. Bland annat genom att ge skydd, hälsovård, kontantstöd, kit för vinteranpassing och säkert dricksvatten.

Hur hjälper RESCUE till idag? 

Idag hjälper RESCUE till att bygga och reparera skolor, anordnar trygga platser för barn, stödjer tillgången till rent vatten och sanitet samt sjukvård på svårtillgängliga platser. Vi fortsätter även med kontantstöd och erbjuder utbildningsprogram. Bland annat har vi utbildat 1 500 bönder i klimatsmart jordbruk.

Läs mer om vår insats i Pakistan: Akutinsatsen, Sex månader senare.
Läs mer om den senaste översvämningen i Libyen.

*Riktiga namn har utelämnats för att skydda personens integritet