Kraftiga översvämningar har drabbat Libyen efter stormen Daniel den 10 september. Stormens skyfall slog hårt mot de östra delarna av landet och till följd av detta har två dammar kollapsat söder om staden Derna. Översvämningarna svepte bort hela samhällen.  

Dödstalen stiger hela tiden, men i dagsläget uppges att minst 4 000 människor har dött och över 40 000 har fått sina hem förstörda. Siffrorna (uppdaterade den 26 september) förväntas att öka.

Libyen befinner sig redan i en svår humanitär situation som en följd av konflikter och klimatförändringar. Landets regering har bett det internationella samfundet om hjälp för att stödja de drabbade områdena.  

RESCUE förbereder och har inlett delar av en katastrofinsats, med fokus på bland annat hälsovård och mobila kliniker, för att stödja de samhällen som har drabbats. Läs mer om översvämningen i Libyen och vad vår insats fokuserar på. 

Översvämning i Libyen 

Libyen har drabbats av kraftiga översvämningar efter stormen Daniel. Landet är det senaste som har drabbats av översvämningar orsakade av klimatförändringarna

"Vi måste komma ihåg att Libyen inte bara är ett land i kris, det är också en inkörsport för människor på väg till Europa. RESCUE har arbetat i landet sedan 2016 för att erbjuda sjukvård och skydd till utsatta libyer, flyktingar och migranter som drabbats av denna utdragna kris."

säger Ciaran Donelly, RESCUE:s globala chef för krisinsatser och återuppbyggnad.

Till följd av de senaste åren av konflikt saknar Libyen kapaciteten att hantera krisen utan stöd från det internationella samfundet. 

Vad händer i Libyen? 

Efter stormen Daniel har kraftiga översvämningar orsakat förödelse i östra Libyen. Läs mer om kollapsade dammar, skadad infrastruktur och tusentals människor i nöd. 

Två dammar kollapsade i Derna, Libyen

Två dammar i södra Derna kollapsade till följd av stormen Daniel. Kollapsen av dammarna ledde till en översvämning i hela staden Derna, där det bor 90 000 människor. Minst 30 000 av dem står idag utan hem. 

Innan stormen Daniel utfärdade ingenjörer varningar om att dammarna redan var svaga. Redan i en rapport från 2022 framgick det att en av dammarna var i riskzonen för en kollaps. 

Översvämning i Libyen: Två pojkar går i rasmassorna i Derna, Libya. En drar i en stor resväska och en går med en cykel.
Mer än 30 000 människor har förlorat sina hem i Derna, Libya.
Foto: AFP

Över 10 000 personer saknas 

Översvämningarna har förstört delar av Derna och andra samhällen i östra Libyen, över 4 000 människor har hittills mist livet. Flera tusentals människor är försvunna och minst 40 000 står utan hem. 

Antalet dödsoffer kommer sannolikt att stiga i takt med att räddningstjänsten fortsätter sökandet efter överlevande.

View this post on Instagram

A post shared by RESCUE - Sverige (@rescue_se)

Kritisk infrastruktur förstörd 

Översvämningarna i Libyen har spolat bort vägar, broar och skadat andra viktiga delar av landets infrastruktur. Det extrema vädret har förvärrat den redan svåra humanitära situationen i landet. Landet har sedan tidigare en väldigt bristfällig infrastruktur. Människor saknar tillgång till grundläggande sjukvård, skydd, mat och vatten. Försörjningsmöjligheter har förstörts och många barns skolgång har avbrutits.  

Förstörda vägar, telefonlinjer och broar försvårar möjligheten för humanitär hjälp att nå fram till drabbade städer som Derna, Sousse, Shahat, Al Marj, Al Bayada och andra landsbygdsorter. 

"Utmaningarna är enorma, telefonlinjer ligger nere och förödelsen hindrar redan räddningsförsök,"

varnar Donnelly. 

"Denna tragedi belyser det akuta behovet för internationell hjälp och det ökade behovet att ta klimatförändringarna på allvar." 

En man håller i ett barn bredvid en ambulans i Libyen i dagarna efter översvämningen.
Foto: Abdullah Doma/AFP

En akut hälsokris

RESCUE varnar för en akut hälsokris då översvämningarna har lämnat tusentals människor i och kring Derna utan tillgång till rent dricksvatten. Översvämningarna har förorenat vattentillgångarna allvarligt med avloppsvatten. Detta gör att det inte går att dricka vattnet och ökar dessutom risken för att sjukdomar sprids.  

Sårbara grupper i samhället är särskilt utsatta. Nära 300 000 barn står inför en ökad risk av diarré, kolera, uttorkning och undernäring. Vidare är barn som har separerats från sina föräldrar mer sårbara för våld efter stormen.  

Hittills har 55 barn blivit sjuka av det förorenade vattnet i Derna.  

“Situationen i Derna och andra drabbade områden i Libyen är mycket svår,”

säger Abouaoan.

“Tillgång till rent dricksvatten är en mänsklig rättighet, och vi är djupt oroade över hälsan och välmåendet hos dem som drabbats av föroreningen.”  

Klimatförändringarna gör översvämningar allt mer allvarliga 

Dagens klimatförändringar orsakar allt kraftigare extremväder, såsom stormen Daniel. Stormarna blir vanligare, mer långdragna och mer intensiva. 

Libyen är ett av många länder som kämpar för att hantera effekterna av klimatförändringarna efter år av konflikter. 

"Globalt sett har klimatförändringarna gjort dessa extrema väderhändelser mer frekventa och intensiva, vilket gör det svårare för samhällen att återhämta sig, särskilt i konfliktdrabbade regioner",

tillägger Donnelly.

Läs mer om klimatförändringarna.

Jordbävning Libyen: Invånare i Derna, Libyen, undersöker den förödelse som skapats av översvämningarna.
Invånare i Derna, Libyen, undersöker den förödelse som skapats av översvämningarna.

Foto: AFP genom Getty Images

Vad gör RESCUE för att hjälpa till under översvämningarna? 

RESCUE har genomfört en behovsanalys och har inlett delar av en krisinsats. Vi är fast beslutna att arbeta tillsammans med lokala partners och libyska myndigheter för att tillgodose akut stöd till de som drabbats. Vi uppmanar det internationella samfundet att stödja människorna i Libyen under denna osäkra tid.  

RESCUE krisinsats fokuserar på:

RESCUE har varit på plats för att stödja sårbara samhällen i Libyen sedan 2016, med grundläggande sjukvård och annan humanitär hjälp. Redan innan översvämningarna var 800 000 människor i behov av humanitärt stöd. 

Hur kan jag hjälpa till efter översvämningarna? 

Som nämnt har RESCUE genomfört en behovsanalys och kommer att utöka våra insatser i drabbade samhällen. Ge en gåva idag för att stödja vårt arbete i Libyen och i mer än 40 krisdrabbade länder världen över