Minst 10 000 människor befaras saknas och över 3 000 människor har dödats i de extrema översvämningar som orsakades av stormen Daniel den 10 september. International Rescue Committee (RESCUE) genomför en behovsbedömning och förbereder en insats för att stödja de drabbade. 

"Med minst 10 000 människor som befaras saknade och över 3 000 liv som tragiskt gått förlorade står vi inför en humanitär kris utan motstycke. Kollapsen av två dammar har förvärrat krisen och orsakat katastrofala skador på hela stadsdelar. RESCUE genomför en gemensam behovsbedömning tillsammans med andra icke-statliga organisationer och vi kommer att skala upp våra insatser för att stödja dem som drabbats av översvämningarna”,

säger Ciaran Donelly, RESCUE:s globala chef för krisinsatser och återuppbyggnad, och fortsätter:  

“Bara i Derna befaras 6 000 personer vara saknade. Över 20 000 personer är på flykt och saknar hem och grundläggande förnödenheter. Utmaningarna är enorma, med telefonlinjer som ligger nere och kraftig förstörelse som hindrar räddningsinsatser.”  

“Denna tragedi understryker det akuta behovet av internationell uppmärksamhet och hjälp samt av klimatåtgärder. Situationen i Libyen har stadigt försämrats på grund av åratal av konflikter och instabilitet, vilket förvärrats av effekterna av klimatförändringarna. Globalt sett har klimatförändringarna gjort dessa extrema väderhändelser mer frekventa och intensiva, vilket gör det ännu svårare för samhällen att hantera och återuppbygga, särskilt i konfliktdrabbade regioner.” 

 "Vi måste komma ihåg att Libyen inte bara är ett land i kris, det är också en inkörsport för människor på väg till Europa. RESCUE har arbetat i landet sedan 2016 för att erbjuda sjukvård och skydd till utsatta libyer, flyktingar och migranter som drabbats av denna utdragna kris."

För mer information eller för att boka intervjuer, vänligen kontakta [email protected]