Så påverkar RESCUE

RESCUE använder erfarenhet från vår programverksamhet i över 40 länder och expertis från vår forskning för att påverka beslut som rör svenskt bistånd och flyktingmottagande. Detta för att människor som drabbas av kris, konflikt och katastrof ska överleva, återhämta sig och kunna bygga upp sina liv på nytt.

RESCUE samverkar med institutioner och organisationer på global, nationell och lokal nivå. Vi för dialog med företrädare för  Sveriges regering och riksdag. I Sverige ingår RESCUE i nätverk som CONCORD Sverige och det Svenska Nätverket för Humanitära Aktörer (SNHA). 

Läs om RESCUE Sveriges prioriterade påverkansområden nedan.

Effektivisera behandling mot undernäring

RESCUE har utvecklat en effektiv och evidensbaserad behandlingsmetod mot undernäring, som innebär att över 90 % av barn som lider av undernäring kan bli återställda på ett par veckor.

För att nå så många barn som möjligt för vi dialog med regeringar och givare om att satsa mer på att behandla barn med undernäring med hjälp av RESCUE:s förenklade metod. 

En kvinna i Nigeria håller ett litet barn i famnen samtidigt som en läkare underösker barnet.
På ett av RESCUE:s hälsocenter i Nigeria blir Hafsats son Muhammad, som återhämtat sig från akut undernäring, undersökt av en läkare.
Foto: KC Nwakalor för RESCUE
Vidarebosättning som möter behoven och kompletterar asylrätten

Med behovet av vidarebosättning av flyktingar på rekordnivå måste Sverige som EU-land göra vad vi kan för att erbjuda skydd till fler människor, i enlighet med antagandet av det Globala Avtalet om Flyktingar.

Tält i en övergiven byggnad i Italien, asylsökande bor där då de mottagningscenter som finns är överfulla.
Asylsökande i Trieste, Italien, bor i tält flera månader i stadens övergivna byggnader medans de väntar på att få plats på överfulla mottagningscenter. Många kommer från Afghanistan, Bangladesh eller Pakistan och lider av hälsoproblem efter de farliga resorna till Europa.
Foto: Robert Saunders för RESCUE

Det är problematiskt att Sverige, liksom flera andra länder, inte möter sina åtaganden för vidarebosättning. Det leder till att sårbara människor lämnas i limbo i sitt första ankomstland – ofta under svåra förhållanden och utan möjligheter att börja bygga upp sina liv igen.

RESCUE för dialog med beslutsfattare kring flyktingfrågor, där vi betonar att Sverige måste bidra till en ökad vidarebosättning samtidigt som rätten att söka asyl upprätthålls - i inje med internationell och EU-lagstiftning.

Sveriges bistånd ska möta ökade humanitära behov

Antalet människor i behov av humanitärt stöd i världen har mer än fördubblats de senaste fem åren.

RESCUE trycker på för att svenskt bistånd ska nå de allra mest utsatta i sårbara och konfliktdrabbade länder och att Sverige ska återgå till enprocentsmålet, det vill säga att 1 % av den svenska bruttonationalinkomsten (BNI) ska läggas på internationellt bistånd. 

Vi sprider kunskap till beslutsfattare om hur humanitär respons kan bli mer inkluderade och effektiv. Här ingår att Sverige bör prioritera stöd till kvinnoledda organisationer, eftersom bistånd ger större effekt när kvinnor är med och bestämmer hur det utformas och levereras. 

Stärka biståndet i komplexa miljöer

Om bistånd minskar eller dras in av politiska skäl riskerar människor i utsatthet att lämnas utan viktiga stödfunktioner och grundläggande behov som mat, vatten och sjukvård.

RESCUE informerar beslutsfattare om vikten av att fortsätta leverera både humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd, trots komplexa eller svåra förhållanden i länder som t.ex. Afghanistan, Palestina och Sudan.

Vi trycker på för att Sverige ska bidra till att säkerställa humanitärt tillträde i de mest akuta kriserna.

Kvinna i Afghanistan som fått kontantstöd av RESCUE
En afghansk fyrbarnsmamma som fått kontantstöd av RESCUE efter att hennes man som jobbar som arkitekt inte kunnat hitta jobb under torkan. Familjen bestämde sig för att använda pengarna för att köpa mat.
Foto: Stefanie Glinski/RESCUE