Nästan två miljoner barn dör av akut undernäring varje år – trots att det finns en enkel och effektiv lösning som kan rädda många liv.

Var 15:e sekund dör ett barn av svält. Det behöver inte vara så. Med RESCUE:s behandlingsmetod återhämtar sig över 90 procent av de barn som är akut undernärda.

I Gaza hotar svält om bistånd inte snabbt når människor i nöd. I Sudan pågår en av de värsta hungerkriserna i världen. I Afghanistan har den svåraste torkan på 27 år i kombination med tre decennier av konflikt lett till ökad matosäkerhet och undernäring.

Undernäring är orsaken till nästan hälften av alla dödsfall bland barn i världen. 

En kvinna i Gaza fyller vatten i flaskor. Barn sitter på gatan.
I Gaza lider hela befolkningen av matosäkerhet. Den senaste IPC-rapporten (Integrated Food Security Phase Classification) varnar för att en svältkatastrof kan inträffa i Gaza när som helst.
Foto: Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images

Vad är undernäring? 

Undernäring betyder att man inte får i sig tillräckligt med näring. Det syns inte alltid hur allvarligt sjukt barnet är, eftersom skadorna påverkar insidan av kroppen. 

Även för barn som överlever innebär undernäring allvarliga konsekvenser för barnets fortsatta hälsa, såsom bestående men på hjärnans utveckling och ett försämrat immunförsvar.

Så hjälper RESCUE akut undernärda barn

4 av 5 barn som lider av akut undernäring får ingen hjälp. Det behöver inte vara så.

RESCUE:s evidensbaserade metod förenklar behandlingen så att den når fler barn. Metoden bygger på forskning i flera länder där undernäring är vanligt förekommande. Resultatet visar att med RESCUE:s metod räcker resurserna till många fler än den nuvarande standarden.  

Vi kan behandla alla former av akut undernäring med en enda produkt på en enda vårdplats. På så sätt kan fler barn få hjälp, överleva och bli helt återställda.

Ta hjälpen till barnen 

Undernärda barn och familjer som bor i svårtillgängliga krisområden kan ha svårt att söka hjälp. Det kan bero på fattigdom, att resan är för farlig eller hindras av till exempel översvämningar.

En pappa i Afghanistan med sitt barn i famnen, som blir undersökt av RESCUE:s hälsoteam.
Muhammad Sadiqs dotter Samia, 2 år, undersöks av RESCUE:s mobila hälsoteam i Afghanistan. Behandling mot undernäring av lokala hälsoteam har visat sig ha liknande nivå av återhämtningsgrad som om behandlingen utförs på sjukhus.
Foto: Mahab Azizi för RESCUE

RESCUE:s mobila hälsoteam kan ta sig dit hjälpen behövs som mest. På så sätt slipper familjer resa långt till sjukhus för vård.

Enkel diagnostisering med måttband

Färgkodade måttband som sätts på barnets överarm hjälper till att upptäcka om ett barn är i riskzonen för undernäring samt indikerar hur allvarligt tillståndet är.

Närbild på ett måttband runt ett barns överarm, för att se om barnet är undernärt.
Överarmen på ett akut undernärt barn är drygt 4 centimeter, vilket motsvarar storleken på två fingrar hos en vuxen person.
Foto: Taiwo Aina för RESCUE

Fördelen med måttbanden är att de är enkla att använda och gör att föräldrarna själva kan undersöka sina barn i hemmet. 

Nötkräm som räddar liv 

En enda livsmedelsprodukt kan behandla alla akut undernärda barn. Skillnaden är dosering, alltså vilken mängd av produkten som barnet behöver.

Med näringsrik nötkräm i klämförpackning istället för dropp eller behandling på klinik kan föräldrar själva mata barnet i hemmet. Så kan vi nå fler barn och rädda fler liv. 

Ett barn i Tchad äter nötkräm ur klämförpackning som behandling mot undernäring.
Klämmisar med nötkräm kan vara allt som behövs för att rädda liv. Nötkrämen är näringsrik, lätt att transportera, kräver ingen tillagning och behöver inte förvaras kallt.
Foto: Timothy Nesmith för RESCUE

RESCUE:s metod måste nå fler akut undernärda barn

Med RESCUE:s evidensbaserade metod kan över 90 procent av barnen som behandlas bli helt återställda.

Lösningen finns – nu måste den nå ut till fler.

En kvinna håller ett barn samtidigt som barnet undersöks av RESCUE:s personal.
Endast 1 av 5 akut undernärda barn får den hjälp de behöver. Med RESCUE:s metod kan vi nå många fler.
Foto: Adrienne Surprenant för RESCUE

RESCUE arbetar för att informera och sprida kunskap om hur vi kan behandla undernäring på ett enkelt och effektivt sätt. Vi delar våra forskningsresultat med andra humanitära organisationer så att vi kan samverka och  hjälpa fler barn. 

Vi arbetar också med påverkan och för dialog med olika länders regeringar att satsa mer på att behandla barn med undernäring med hjälp av RESCUE:s förenklade metod.

På RESCUE:s innovationscenter Airbel fortsätter arbetet med att förbättra våra arbetssätt för att kunna rädda ännu fler liv.

Du kan också vara en del av lösningen. Ge en gåva för att bidra till att fler akut undernärda barn får hjälp.