RESCUE:s rapport lyfter fram Sudan som världens värsta flyktingkatastrof

 • Mer än 8,2 miljoner människor har flytt från sina hem sedan konflikten i Sudan bröt ut den 15 april 2023.
 • Nästan 2 miljoner människor har tvingats på flykt till grannländerna, inklusive Centralafrikanska republiken, Tchad, Egypten, Uganda och Sydsudan.
 • 18 miljoner människor i Sudan står inför akut matosäkerhet och landet är på väg att bli världens största hungerkris.
 • Den humanitära situationen i Sudan kommer att fortsätta att försämras tills parterna i konflikten går med på att stoppa striderna, skydda civilbefolkningen och garantera obegränsat tillträde till livräddande humanitärt bistånd.
Läs vårt senaste pressmeddelande här

Landsfakta

 • Befolkning: 47 miljoner
 • Människor i behov av humanitärt stöd: 25 miljoner
 • Människor som tvingats på flykt av konflikten sedan april 2023: över 8,2 miljoner
 • Människor som står inför akut matosäkerhet: 18 miljoner

RESCUE:s insats

 • Började arbeta i Sudan: 1981
 • Utökar insatserna på alla sex kontor

Överblick

Det pågående kriget mellan Sudans väpnade styrkor och Rapid Support Forces har fört Sudan till toppen av listan på RESCUE:s Emergency Watchlist 2024, och drivit landet till randen av kollaps. 

Krisen förväntas förvärras dramatiskt under 2024 och leda till att miljontals människor inte får tillräckligt med mat eller tillgång till viktig hälso- och sjukvård.  Sudan står även inför utmaningar till följd av en ekonomisk kris (med höjda matkostnader), naturkatastrofer och den pågående flyktingkrisen.  

Vad orsakade krisen i Sudan?

Sudans historia präglas av två svåra inbördeskrig som sträckt sig över decennier. Anyanya-upproret, 1955 till 1972, och det andra sudanesiska inbördeskriget, 1982 till 2005, som ledde till att miljontals människor dödades, skadades eller tvingades fly. Idag är många sudaneser fortfarande på flykt på grund av fortsatt osäkerhet.  

Konflikterna i Darfur, Södra Kordofan och Blå Nilen fortsätter vilket gör det svårt att nå sårbara människor med humanitärt bistånd. Dessutom har konflikten i den angränsande Tigray-regionen i Etiopien lett till att 60.000 flyktingar flytt till östra Sudan.  

Maktkampen mellan Sudans militär och den paramilitära gruppen Rapid Support Forces (RSF) bröt i april 2023 ut i en storskalig konflikt. Sedan dess har våldet och behovet av humanitärt bistånd fortsatt att eskalera. Idag är nära hälften av befolkningen, hela 25 miljoner människor, i behov av humanitär hjälp. 

Extrema väderförhållanden som torka och översvämningar har förstört möjligheter till försörjning och tvingat fler människor från sina hem. De flesta sudaneser bor på landsbygden och är beroende av regn för att kunna odla grödor och boskap. Svärmar av gräshoppor har dragit in över jordbruksmark, förstört skördarna och bidragit till de stigande livsmedelskostnaderna.  

De växande effekterna av klimatförändringarna förvärrar den pågående ekonomiska och politiska krisen i Sudan, vilket ökar de humanitära behoven.  

Vilka är de största humanitära behoven?

I hela Sudan beräknas 25 miljoner människor vara i behov av humanitärt bistånd, däribland 1,8 miljoner flyktingar från andra länder och 9,6 miljoner sudaneser som är på flykt inom landet.  

Sudan står inför extrema nivåer av matosäkerhet. Den väpnade konflikten, ekonomiska krisen och katastrofer som översvämningar har förstört grödor och tvingat familjer på flykt. Nära 18 miljoner människor kan inte få tillräckligt med mat för dagen (fas 3 på IPC-skalan). Det gör Sudan till en av de värsta hungerkriserna i världen. Matosäkerheten drabbar särskilt  flyktingar och låginkomsthushåll i städerna. Under 2023 ökade den årliga inflationstakten med 300 %, vilket ytterligare minskat hushållens köpkraft. 

Utbrott av sjukdomar som polio, kolera och malaria har satt stor press på Sudans hälso- och sjukvårdssystem, samtidigt som tiotusentals flyktingar anländer till landet från Etiopien. 

Vården påfrestas även av det stora antalet flyktingar och bristen på rent vatten, sanitet och hygien. Utbredd undernäring och bristfällig vaccinering leder till sjukdomsutbrott med förödande konsekvenser, i synnerhet för barn.  

Vad gör RESCUE i Sudan?

RESCUE finns på plats i Sudan och hjälper de som drabbats av konflikter och kriser. Idag utökar vi våra insatser till bland annat staten Red Sea och regionen Darfur för att möta de ökade behoven. Vi fokuserar på akuta insatser för internflyktingar och skapar trygga platser för kvinnor och barn. Vi arbetar också med att dela ut kontantstöd och tjänster inom vatten, sanitet och hygien. Dessutom stödjer vi flickors utbildning.   

Som svar på växande behov har RESCUE utökat våra insatser i Sudan Vi har: 

 • Etablerat ett huvudkontor i Khartoum för att tillgodose pågående humanitära behov i Mayo-samhället, som har påverkats av konflikt och fattigdom. 
 • Lanserat hälso- och vatten- och sanitetstjänster i Khartoum för att stödja människor på flykt. 
 • Öppnat ett fältkontor i Gedaref för att stödja tigrayanska flyktingar i östra Sudan.
 • Lanserat hälso-, vatten- och sanitetstjänster samt skyddsstöd och psykosociala tjänster för kvinnor och barn i Tunaydbah-flyktinglägret. 
 • Byggt och rehabiliterat sjukvårdscenter som tillhandahåller reproduktiv hälsovård, samt behandling och förebyggande av smittsamma sjukdomar. 

Vi fortsätter att:  

 • Arbeta för att öka medvetenheten i samhället om vårdstjänster samt vatten- och sanitet. 
 • Stödja poliokampanjer från hälsoministeriet. 
Vilka behov kvarstår?

Då antalet människor som behöver humanitärt bistånd i Sudan ökar och fler flyktingar förväntas anlända från Etiopien, vill RESCUE utöka vårt nuvarande stöd, starta nya insatser - till exempel öka stödet till kvinnor som drabbats av könsbaserat våld - och utöka vår närvaro till andra delar av landet. 

Ge en gåva och stöd vårt arbete.