Det fortsatta våldet i Sudan har ökat fallen av akut undernäring och kolera. RESCUE uppmanar till ett slut på fientligheterna och att upphäva alla hinder som hindrar befolkningen från att få tillgång till humanitärt bistånd.  

Över 24 miljoner människor i Sudan lider av hunger, vilket till stor del är ett resultat av den pågående konflikten. Extremt våld i olika regioner i Sudan har stört jordbruksverksamheten, fördrivit hela samhällen och hindrat både livsmedelsproduktion och distribution. 

"Vi har sett en oroande ökning av fall av allvarlig undernäring i framför allt delstaten Al Jazirah, där de hälsokliniker vi stödjer har rapporterat om en ökning på 32% av fallen bara från september till oktober”,

säger Mohammed Mahdi, biträdande programchef för International Rescue Committee (RESCUE) i Sudan

RESCUE uppmanar alla parter i konflikten att upprätthålla sina åtaganden för att underlätta ökat och obehindrat humanitärt bistånd. Världen bevittnar extrem brutalitet i Sudan, särskilt i Darfur och Khartoum. Alla parter i konflikten måste följa internationell humanitär rätt, inklusive skyddet av civilbefolkningen. 

Dåliga hygienförhållanden och begränsad tillgång till sjukvård för internflyktingar har även lett till en kraftig ökning av kolera. Sedan Sudan deklarerade ett kolerautbrott i delstaten Gedaref den 26 september har nära 3 000 misstänkta fall av kolera och 95 dödsfall rapporterats i delstaterna Gedaref, Södra Kordofan, Kassala, Khartoum, Al Jazirah och Sennar, och mer än 3,1 miljoner människor beräknas vara i riskzonen.  

RESCUE stödjer fem primärvårdskliniker i Al Jazirah - med planer på att stödja ytterligare fyra före årets slut. Man håller också på att inrätta en mobil medicinsk enhet som kommer att göra det möjligt för RESCUE att utvidga sin verksamhet till Al Managel, där man kommer att kunna stödja kolerahanteringen och erbjuda primärvård. RESCUE delar också ut kontanter till internflyktingar i staterna Al Jazirah, Blue Nile, White Nile och Khartoum för att hjälpa dem att tillgodose sina behov, inklusive livsmedel och hygienartiklar.
 
Fakta om den humanitära situationen i Sudan: