RESCUE startades för att stödja de som förföljts under andra världskriget. Efter krigsslutet hjälpte vi med akut nödhjälp och vidarebosättning av flyktingar. Sedan dess har vi funnits på plats runt om i världen för att hjälpa folk på flykt. Alltifrån Ungern, Vietnam och Angola till Syrien, Sydsudan och Myanmar.

Idag arbetar vi i över 50 länder och våra dedikerade medarbetare gör allt som krävs för att hjälpa de människor vars liv har krossats av konflikter och katastrofer. Vi hjälper de drabbade med nödhjälp för att överleva, återhämta sig och att återfå kontrollen över sin framtid.

Läs mer om RESCUE:s historia

Våra värderingar

Vi som jobbar på RESCUE tror på att det är möjligt för varje människa att leva ett meningsfullt liv och att principerna om social rättvisa och mänsklig värdighet är universella.

De människor vi träffar genom vårt arbete visar oss dagligen enormt mod och hopp i även de mest extrema krissituationer. Vi är fast beslutna att hjälpa med vad de behöver, alltid lyssna på dem och förstärka deras röster.

Ingen ska vara utan goda framtidsförutsättningar endast baserat på deras identitet eller var de föddes. Det är vårt uppdrag att stärka de mest utsatta människorna i världen. Vi vill kontinuerligt förbättra vårt sätt att arbeta och gör detta genom att använda innovation och forskning för att säkerställa att vårt arbete ger positiva och hållbara förändringar.

Vårt fokus

Ökad jämställdhet

Jämställdhet är extremt viktig för oss. Vi sätter alltid kvinnor och flickor i centrum för vårt arbete. RESCUE vill ge kvinnor och flickor en bättre framtid, värdighet och de verktyg de behöver för att nå sin fulla potential.

När en katastrof slår till är kvinnor och flickor oftast extra utsatta. De utsätts i större utsträckning för diskriminering och våld. Detta hotar inte bara deras liv utan berövar dem på deras självbestämmande och frihet. Vi vet att en jämställdhetsstrategi till vårt arbete är en förutsättning för att skapa hållbara förändringar, som i sin tur skapar bättre förutsättningar för de samhällen vi arbetar i.

Med vårt arbete vill vi säkerställa att kvinnor och flickor känner sig trygga, tar makten över sina liv och är med och fattar de beslut som påverkar deras liv – att de har makt att utmana ojämlikheter i deras vardag och samhälle.

Återuppfinna vad bistånd är

”Tillräckligt bra” är inte ett alternativ för oss. Med en dos Einstein-inspirerad uppfinningsrikedom utmanar vi ständigt oss själva att hitta nya sätt att nå ännu fler människor och göra större skillnad.

Idag är det fler än 110 miljoner människor på flykt och världen står inför en aldrig tidigare skådad kris. En kris som vi tror inte bara kommer att behöva mer bistånd utan också nya sätt att arbeta på. På RESCUE använder vi vår erfarenhet och expertis för att driva den humanitära sektorn framåt. Vi analyserar konstant våra resultat, arbetssätt och metoder och vi försöker tänka nyskapande.

Vår organisation genomsyras av en kultur av innovativa partnerskap och banbrytande forskning, allt för att tillgodose behoven hos dem vi är här för att hjälpa.

Skapa trygghet

Eftersom vi ofta arbetar med människor då de är som mest utsatta är en viktig del av vårt arbete att skydda dem vi hjälper.

Vårt sätt att arbeta och våra arbetsplatser har nolltolerans för sexuella trakasserier, exploatering och övergrepp. Vi har utöver detta strukturer och processer på plats för en trygg anonym rapportering. RESCUE jobbar förebyggande för att de vi arbetar för och vår personal ska känna sig trygga. Vi tar genast itu med problem som uppstår utan rädsla för konsekvenserna eller favorisering.

Vad vi gör

 • Vi stödjer
  människor vars liv och försörjning har slagits i spillror av konflikter och katastrofer med att överleva, återhämta sig och återuppbygga sina liv.
 • Vi arbetar
  i över 50 länder och stödjer krisdrabbade samhällen med allt från nödhjälp till vidarebosättning i säkrare områden.
 • Vi reagerar
  inom 72 timmar efter en katastrof har inträffat. Vi hjälper inte bara de drabbade att överleva, vi stannar också till de kunnat återhämta sig och återuppbygga sina liv.
 • 2022-advocate
  Vi påverkar
  på uppdrag av de människor som befinner sig i krissituationer och uppmuntrar regeringar att arbeta smartare och ta mer ansvar.
Mery Streep , headshot

International Rescue Committee (RESCUE) har hjälpt vår värld i många generationer. Jag är en stolt supporter av denna utmärkta, hårt arbetande, effektiva, vackra organisation. Och jag hoppas att du också vill vara det."

Meryl Streep
Titta på Meryl Streeps hälsning