Vår historia

Året var 1933. I Europa spred sig mörkret; våld, trakasserier och förföljelse stegrades, omvärldens oro växte. På andra sidan Atlanten samlades en liten grupp människor under ledning av en man som själv just lämnat Tyskland när Hitler tog makten: Albert Einstein. Gruppen svor att göra sitt yttersta för att hjälpa så många som möjligt undan nazisternas terror. På hemliga flyktvägar genom ett ockuperat Frankrike lyckades man under andra världskriget rädda tusentals människor bort från katastrofen till ett nytt liv i säkerhet.  

Idag, nästan hundra år senare, pågår vårt arbete fortfarande. Den lilla gruppen från 1933 har växt till en global organisation, men uppdraget är detsamma: Att hjälpa människor vars tillvaro raserats och stötta deras överlevnad och återhämtning så att de kan bygga upp sina liv på nytt. 

Läs mer om RESCUE:s historia.

Det här är RESCUE

RESCUE i Sverige är en del av den globala organisationen International Rescue Committee (RESCUE). Vi arbetar i världens svåraste humanitära kriser för att de som drabbas ska överleva och återvinna fotfästet i tillvaron, för att på nytt kunna bygga upp livet och stå på egna ben med försörjningsmöjligheter och framtidsutsikter.

Vi arbetar i över 50 länder runt om i världen, exempelvis Ukraina, Palestina och Sudan, både med humanitära insatser och långsiktigt utvecklingssamarbete. Våra fokusområden är hälsa, skydd från våld, utbildning, ekonomi och självbestämmande.

Tre RESCUE-medarbetare i Etopien pratar och ler.
Våra medarbetare finns i över 50 länder och arbetar för att människor som drabbas av kris, konflikt och katastrof ska överleva och återhämta sig.
Foto: Luna Vieira för RESCUE

Genom forskning och innovation driver RESCUE utvecklingen av den humanitära sektorn. Vi bedriver även påverkansarbete och verkar outtrötligt för att människor vars tillvaro raserats ska överleva och återhämta sig och kunna bygga upp sina liv på nytt.  

Våra programområden

Hälsa

RESCUE arbetar för att göra hälsovård tillgänglig för människor i krisområden. Vi driver mobila kliniker i svårtillgängliga områden där människor saknar tillgång till hälsovård och vi stärker befintliga sjukhus och vårdinrättningar.  

I kris, konflikt och katastrof drabbas barn och kvinnor hårt. Allra mest utsatta är flickor och gravida kvinnor. RESCUE arbetar för att göra mödravård, sexuell och reproduktiv hälsovård tillgänglig i krisområden, liksom primärvård, mental hälsovård och behandling mot undernäring

Skydd från våld

I kris, konflikt och katastrof eskalerar våldet, och det är barn och kvinnor som drabbas hårdast. RESCUE skapar platser där barn kan leka med andra i trygghet. Här finns också viss utbildning för barnen.

För kvinnor och flickor har vi särskilt anpassade trygga platser med tillgång till psykosocialt stöd, samtalsgrupper och yrkesutbildningar. Som i alla våra program använder vi evidensbaserade metoder för att skapa och driva platserna där kvinnor, barn och andra sårbara grupper erbjuds skydd och trygghet. 

Utbildning

Att få återhämta sig, lära och utvecklas i trygghet, när tillvaron i övrigt raserats, skapar möjligheter till en bättre framtid.

Genom RESCUE får barn, unga och vuxna tillgång till utbildning, var de än befinner sig i livet. Förskola för de minsta, grundskola för barn och ungdomar och yrkesutbildningar för vuxna ger människor verktyg för att bygga upp livet och hopp inför framtiden. 

Ekonomiskt stöd och självförsörjning  

Efter den mest akuta fasen i ett katastrofläge, när människor hunnit återhämta sig, är målet att de på sikt ska stå på egna ben och bli självförsörjande. RESCUE ger kontanter som krisstöd: ett värdigt och effektivt sätt att skapa möjligheter för människor att hantera sin situation. Kontantstöd låter människor själva bestämma vilka behov som ska prioriteras och själva införskaffa förnödenheterna. Det är en form av stöd som även gynnar den lokala ekonomin.

I många krisdrabbade samhällen hindrar bristen på pengar människor från att handla från de lokala marknaderna. Pengarna från direkt kontantstöd stimulerar den lokala  ekonomin genom att öka omsättning och produktion, och skapar på så vis nya affärs- och jobbmöjligheter. 

Inflytande och självbestämmande

RESCUE:s mål är att varje individ ska ha verktyg och inflytande som gör det möjligt att fatta informerade beslut om sitt liv. Genom våra program får människor information om sina rättigheter och kunskaper om hur de kan ta kontroll över sin situation. För att stärka rättigheterna för människorna vi arbetar för driver vi också påverkansarbete gentemot regeringar och världssamfundet.

Vad vi gör

 • Vi stödjer
  människor vars liv och försörjning har slagits i spillror av konflikter och katastrofer med att överleva, återhämta sig och återuppbygga sina liv.
 • Vi arbetar
  i över 50 länder och stödjer krisdrabbade samhällen med allt från nödhjälp till vidarebosättning i säkrare områden.
 • Vi reagerar
  inom 72 timmar efter en katastrof har inträffat. Vi hjälper inte bara de drabbade att överleva, vi stannar också till de kunnat återhämta sig och återuppbygga sina liv.
 • 2022-advocate
  Vi påverkar
  på uppdrag av de människor som befinner sig i krissituationer och uppmuntrar regeringar att arbeta smartare och ta mer ansvar.
Mery Streep , headshot

International Rescue Committee (RESCUE) har hjälpt vår värld i många generationer. Jag är en stolt supporter av denna utmärkta, hårt arbetande, effektiva, vackra organisation. Och jag hoppas att du också vill vara det."

Meryl Streep
Titta på Meryl Streeps hälsning