I år steg Palestina till dess högsta position någonsin på vår rapport Emergency Watchlist. Det förödande våldet orsakar en humanitär kris som kommer att bestå långt efter att striderna upphör. 

Palestinier lider av de brutala konsekvenserna av den senaste konflikten mellan Israel och Hamas. Striderna har pågått utan tillräcklig hänsyn till internationella lagar och normer som upprättats för att skydda civila, även under de allra svåraste förhållandena. 

Mer än hundratusen civila palestinier har dödats eller skadats på grund av Israels militäroffensiv – och antalet stiger för varje dag.  

Gaza är nu den farligaste platsen i världen för civila och biståndsarbetare

Vad händer i Gaza? 

Israeliska styrkor inledde flygattacker och markinsatser efter att Hamas och andra väpnade palestinska grupper utförde en dödlig attack mot södra Israel den 7 oktober 2023. Då dödades 1 200 personer och över 200 togs som gisslan.  

Sedan dess har Israels militära operationer orsakat en massiv förödelse, omfattande död och tvångsförflyttning i Gaza, framför allt i norr, som dödat över 36 000 personer och skadat över 81 000. Över 50 % av de som dödats ska vara kvinnor och barn.  

RESCUE är djupt oroade över rapporterna om att flera massgravar upptäckts i Gaza, vid Nassersjukhuset i Khan Younis och al-Shifasjukhuset i Gaza City, efter att den israeliska militären dragit sig tillbaka från båda platserna. 

Hela befolkningen i Gaza står inför höga nivåer av akut matosäkerhet, varav hälften upplever katastrofala nivåer av matosäkerhet. Läs mer om den nära förestående svältkatastrofen i Gaza.   

RESCUE uppmanar till en omedelbar och varaktig vapenvila som skyddar civilbefolkningen, tillåter obehindrat tillträde för humanitära organisationer och underlättar frisläppandet av all gisslan. 

”Det enda sättet att skydda civila och säkerställa tillgång till humanitärt bistånd på tillräckligt stor skala är om konflikten upphör,” säger Bob Kitchen, RESCUE:s biträdande global chef för humanitära insatser. 

 ”Behovet av en vapenvila blir alltmer akut för var timme som går då över två miljoner palestinier lever i en humanitär katastrof.” 

Behovet av en vapenvila blir alltmer akut för var timme som går då över två miljoner palestinier lever i en humanitär katastrof.

En pojke står mitt bland rassmassorna i Gaza, Palestina.
Nästan 1,7 miljoner palestinier har fördrivits. Vissa familjer har tvingats på flykt flera gånger.
Foto: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Prognoser för 2024

Flygattacker och strider kommer att fortsätta ha förödande effekter för civila

Israels offensiv har dödat över 36 000 palestinier. Över 8 000 barn har dödats och bara under de första 100 dagarna av konflikten hade 1 000 barn dödats.  

Nästan 75 % av befolkningen, 1,7 miljoner människor, har flytt från sina hem – många flera gånger. De har tvingats söka skydd i skolor, sjukhus och FN:s anläggningar utan grundläggande förnödenheter eller sanitet. 

Trots upprepade varningar från humanitära organisationer har israeliska styrkor inlett en offensiv i östra Rafah och har tagit kontroll över den palestinska sidan av gränsövergången mot Egypten. Hjälpleveranser har stoppats helt, inga lastbilar har kunnat passera sedan början på maj 2024.  

Om Rafah möter samma öde som Gaza City och Khan Younis kommer alla delar av Gaza att förstöras – tillsammans med varje livlina av hopp och överlevnad för hundratusentals Gazabor.  

Den sju dagar långa vapenvilan i november 2023 bidrog tillfälligt till att humanitärt bistånd fick lättare att nå fram och till ökad skydd för civila. Sedan dess har dock utbredda bombanfall mot Gaza fortsatt och försatt hundratusentals människor i livsfara. 

En familj i Gaza omfamnar varandra i sorg.
Palestinier sörjer efter att åtta av deras familjemedlemmar omkommit i ett Israeliskt flyganfall.
Foto: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images

 Lång tid för människor att bygga upp sina liv igen

Redan före 7 oktober var 80 procent av Gazas befolkning i behov av humanitärt bistånd. Eftersom viktig infrastruktur nu har förstörts och ett stort antal människor är på flykt är nu 3,3 miljoner människor i Gaza och på Västbanken i behov av humanitärt bistånd.  

Många kommer att tvingas leva som flyktingar en längre tid eftersom över 60 % av bostäderna i Gaza har rapporterats skadade eller förstörda. Detta understryker hur viktigt det är att palestinier – varav många redan är flyktingar – får utöva sin rätt att återvända till sina hem. Barn kommer sannolikt att gå miste om flera år av utbildning då 90 % av skolorna har skadats eller förstörts.   

På grund av det stora antalet barn som nu har förlorat hela sina familjer har ett nytt begrepp börjat användas i Gaza: WCNSF – wounded child, no surviving family. Skadat barn utan överlevande familj.

Palestinier som flyr Israeliska angrepp söker skydd på UNRWA-skolan i Khan Yunis, Gaza.
Palestinier som flyr Israeliska angrepp söker skydd på UNRWA-skolan i Khan Yunis, Gaza.
Foto: Doaa Albaz/Anadolu via Getty Images

Gazas sjukvårdssystem är på gränsen till kollaps

I hela Gaza har sjukhus och vårdcentraler skadats eller förstörts. Insecurity Insight har registrerat mer än 800 incidenter där sjukvården i Palestina har attackerats (eller där tillgång till vård förhindrades) sedan oktober 2023.  

Endast 16 av Gazas 36 sjukhus är nu delvis fungerande.  

De vårdinstanser som finns kvar är överbelastade, sjukvårdspersonal arbetar utan tillräcklig återhämtning och med alltför lite resurser. Stängda gränser hindrar samtidigt människor från att söka vård i Israel, Västbanken eller östra Jerusalem. 

Hälsobehoven har kraftigt förvärrats till följd av vattenbrist. Vissa palestinier tvingas överleva på endast 3 % av det internationella minimibehovet av dagligt vattenintag, vilket ökar risken för sjukdomar som kolera.  

Även vid en omedelbar vapenvila skulle nästan 12 000 människor i Gaza dö till följd av sjukdomar. Nästan 90 000 riskerar att dö enbart av sekundära hälsoeffekter om konflikten trappas upp ytterligare. 

Begränsad tillgång kommer att förvärra det humanitära behovet

Israel har kraftigt begränsat biståndet till Gaza efter 7 oktober. Före kriget tog Gaza emot 500 lastbilar med bistånd varje dag – då behovet ökat kraftigt behöver detta antal också öka kraftigt, men i stället anländer långt färre. 

Under hela april 2024 passerade i genomsnitt 186 lastbilar med biståndsleveranser in i Gaza per dag, cirka 37 % av antalet biståndsleveranser före konflikten.  

Leveranserna med bistånd har ytterligare begränsats på grund av skadade vägar, brist på bränsle och att hjälparbetare dödats eller tvingats fly. De senaste siffrorna visar att  minst 260 biståndsarbetare dödats, inklusive över 190 FN-anställda,vilket gör Gaza till den farligaste platsen i världen för hjälparbetare. 

Gaza behöver vapenvila nu.  

Gazas återhämtning efter ett stopp på stridigheterna kommer att bero på huruvida, och hur intensivt, Israel står fast vid att förhindra nödvändiga varor och tjänster från att nå Gaza.

En kvinna i Gaza fyller vatten i flaskor. Barn sitter på gatan.
Gaza står inför en svältkatastrof. En vapenvila krävs för att säkerställa leveransen av humanitärt bistånd.
Foto: Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images

Eskalerande våld i Västbanken kommer att öka det humanitära behovet

Under 2023 blev även läget på Västbanken och i östra Jerusalem alltmer spänt. Sedan 7 oktober har våldet mellan säkerhetsstyrkor, bosättare och palestinier ökat kraftigt.  

Den pågående konflikten har lett till att antalet personer som lämnat sina hem har femdubblats på Västbanken, till följd av våld från bosättare och att deras hem förstörts av Israels militära operationer. Restriktioner för förflyttning såsom nyligen upprättade kontroller och vägspärrar har också begränsat tillgången till nödvändiga förnödenheter och mediciner, samt barns tillgång till utbildning. 

 Vad gör RESCUE?

I samarbete med Medical Aid for Palestinians (MAP) har RESCUE skickat ut sex akutläkarteam för att ge direkt vård på sjukhus samt distribution av medicinsk utrustning och läkemedel.  

I samarbete med organisationen Anera erbjuder vi psykosocialt stöd till barn mellan 4 och 18 år. Insatsen syftar till att mildra långsiktiga effekter av trauma och höja nivån av mental hälsa hos barn och familjer i Gaza.  

Våra partnerorganisationer Nafs och Juzoor for Health and Social Development arbetar också med psykosocialt stöd för barn och familjer. Vidare stödjer RESCUE lokala partners som levererar mat, medicinsk utrustning och läkemedel samt stöd till kvinnor som utsatts för könsbaserat våld.  

RESCUE arbetar även med att leverera förnödenheter till sjukhus och kliniker i Gaza, 46 ton läkemedel och medicinsk utrustning har upphandlats.  

RESCUE:s insatser i Palestina bygger på vår globala erfarenhet och expertis inom katastrofinsatser, liksom vår långvariga närvaro i regionen. 
 

En lastbil med medicinsik utristning på väg till Gaza, märkt med MAP.
RESCUE har upphandlat och levererat 46 ton läkemedel och andra medicinska förnödenheter som distribueras till sjukhus och kliniker för att stödja hälso- och sjukvård i Gaza.
Foto: RESCUE

RESCUE uppmanar Sveriges regering att driva på för en varaktig vapenvila 

RESCUE fortsätter att uppmana alla med inflytande att trycka på för en meningsfull vapenvila. Det inbegriper följande minimikrav i hela Gaza: ihållande vapenvila, inte tidsbestämd, med säkerställande av människors möjligheter att kunna röra sig fritt på ett säkert sätt, och återöppnande av el-, vatten- och bränsletillförsel. 

Givare bör vara tydliga i sitt åtagande att finansiera både humanitär respons och hela det spektrum av aktiviteter som kommer krävas då situationen förbättras. 

Oavbrutet och oinskränkt humanitärt tillträde måste garanteras. Vi oroas av tecken på att humanitärt tillträde och humanitära principer villkoras i Palestina, men också på annat håll. I humanitära kriser världen över blir tillträde och humanitärt stöd mer och mer villkorat och instrumentaliserat, en utveckling som måste stoppas.  

Hur kan jag hjälpa människor i Palestina?

RESCUE samarbetar med partners för att ge livräddande krisstöd till familjer i Gaza och konfliktdrabbade områden världen över. Ge en gåva för att stödja vårt arbete. Vi finns på frontlinjen av världens kriser och ger livräddande stöd till människor i över 40 länder, inklusive de länder på 2024 års Emergency Watchlist.

Läs mer om de tio främsta kriserna världen inte kan ignorera under 2024 och läs hela vår Emergency Watchlist 2024.