I år steg Palestina till dess högsta position någonsin på vår rapport Emergency Watchlist. Det förödande våldet orsakar en humanitär kris som kommer att bestå långt efter att striderna upphör.

Gaza går in i 2024 som den farligaste platsen i världen för civila. Invånarna lider av de brutala konsekvenserna av den senaste konflikten mellan Israel och Hamas. Striderna har pågått utan tillräcklig hänsyn till internationella lagar och normer som upprättats för att skydda civila, även under de allra svåraste förhållandena.

Vad händer i Gaza? 

Israeliska styrkor inledde flygattacker och markinsatser efter att Hamas och andra väpnade palestinska grupper utförde ett dödligt markanfall och sköt missiler mot södra Israel den 7 oktober 2023. Då 1 200 personer dödades och över 200 togs som gisslan. 

Sedan dess har Israels militära operationer orsakat en massiv förödelse, omfattande död och tvångsförflyttning i Gaza, framför allt i norr, som dödat över 26 000 personer. Diplomatiska förhandlingar ledde till en kort vapenvila i november 2023 och frigivandet av några gisslan, men våldet fortsätter. 

Gaza är nu den dödligaste platsen för civila i världen. 

”Det enda sättet att skydda civila och säkerställa tillgång till humanitärt bistånd på tillräckligt stor skala är om konflikten upphör,” säger Bob Kitchen, RESCUE:s biträdande global chef för humanitära insatser. ”Behovet av en vapenvila blir alltmer akut för var timme som går då över två miljoner palestinier lever i en humanitär katastrof.”

Behovet av en vapenvila blir alltmer akut för var timme som går då över två miljoner palestinier lever i en humanitär katastrof.

En pojke står mitt bland rassmassorna i Gaza, Palestina.
En ung pojke står framför rasmassorna medan människor försöker uppskatta den förödelse som Israeliska flygattacker orsakat i Gaza sedan 7 oktober 2023.
Foto: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Prognoser för 2024

Flygattacker och strider kommer att fortsätta ha förödande effekter för civila

Israels offensiv har dödat över 26 000 palestinier. Över 10 000 var barn. Nästan 80 procent av befolkningen, 1,7 miljoner människor, har flytt från sina hem. De har tvingats söka skydd i skolor, sjukhus och FN:s anläggningar utan grundläggande förnödenheter eller sanitet.

Den sju dagar långa vapenvilan bidrog tillfälligt till att humanitärt bistånd fick lättare att nå fram och till ökad skydd för civila. Sedan dess har dock utbredda bombanfall mot Gaza fortsatt och försatt hundratusentals människor i livsfara.

En familj i Gaza omfamnar varandra i sorg.
Palestinier sörjer efter att åtta av deras familjemedlemmar omkommit i ett Israeliskt flyganfall.
Foto: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images

 Lång tid för människor att bygga upp sina liv igen

Redan före 7 oktober var 80 procent av Gazas befolkning i behov av humanitärt bistånd. Eftersom viktig infrastruktur nu har förstörts och ett stort antal människor är på flykt kommer nästan samtliga 2,2 miljoner av Gazas invånare att behöva humanitärt bistånd under 2024.

Många kommer att tvingas leva som flyktingar en längre tid eftersom över 60 procent av bostäderna i Gaza har rapporterats skadade eller förstörda. Detta understryker hur viktigt det är att palestinier – varav många redan är flyktingar – får utöva sin rätt att återvända till sina hem. Barn kommer sannolikt att gå miste om flera år av utbildning då skolor har skadats och personal antingen dödats eller tvingats fly. En varaktig insats kommer även att behövas för att hjälpa palestinier bearbeta psykologisk stress och trauman.

Palestinier som flyr Israeliska angrepp söker skydd på UNRWA-skolan i Khan Yunis, Gaza.
Palestinier som flyr Israeliska angrepp söker skydd på UNRWA-skolan i Khan Yunis, Gaza.
Foto: Doaa Albaz/Anadolu via Getty Images

Gazas sjukvårdssystem är på gränsen till kollaps

I hela Gaza har sjukhus och vårdcentraler skadats eller förstörts. Insecurity Insight har registrerat mer än 700 incidenter där sjukvården i Palestina har attackerats (eller där tillgång till vård förhindrades). 

Striderna och Israels begränsningar för hur mycket bränsle som släpps in i Gaza har tvingat sjukhusen, särskilt i norra Gaza, ur funktion. Utan ett stopp på konflikten och varaktigt humanitärt bistånd kommer det att fortsätta att vara extremt svårt för människor att få vård.

Stängda gränser hindrar samtidigt människor från att söka vård i Israel, Västbanken eller östra Jerusalem. Utöver detta har brist på bränsle för avsaltning av vatten gjort att 95 procent av Gazas befolkning saknar tillgång till rent vatten, vilket ökar risken för sjukdomar som kolera. 

En IPC analys visar att 100 procent av befolkningen i Gaza befinner sig i en omedelbar risk för hungersnöd, vilket sätter en ytterligare press på sjukvården. 

Begränsad tillgång kommer att förvärra det humanitära behovet

Israel har kraftigt begränsat biståndet till Gaza efter 7 oktober. Före kriget tog Gaza emot 500 lastbilar med bistånd varje dag – då behovet ökat kraftigt behöver detta antal också öka kraftigt, men i stället anländer långt färre.

Leveranserna med bistånd har ytterligare begränsats på grund av skadade vägar, brist på bränsle och att hjälparbetare dödats eller tvingats fly. De senaste siffrorna från januari 2024 visar att mer än 150 FN-anställda dödats, vilket gör Gaza till den farligaste platsen i världen för hjälparbetare. Nästan alla hjälparbetare har tvingats fly. Så länge stridigheterna fortsätter kommer dessa problem att kvarstå. 

Gazas återhämtning efter ett stopp på stridigheterna kommer att bero på huruvida, och hur intensivt, Israel står fast vid att förhindra nödvändiga varor och tjänster från att nå Gaza.

Eskalerande våld i Västbanken kommer att öka det humanitära behovet

Under 2023 blev även läget i Västbanken och östra Jerusalem alltmer spänt. Sedan 7 oktober har våldet mellan säkerhetsstyrkor, bosättare och palestinier ökat kraftigt och lett till att över 370 palestinier dödats, varav 94 barn.

Detta har lett till att antalet personer som lämnat sina hem har femdubblats i Västbanken, till följd av våld från bosättare och att deras hem förstörts av Israels militära operationer. Restriktioner för förflyttning såsom nyligen upprättade kontroller och vägspärrar har också begränsat tillgången till nödvändiga förnödenheter och mediciner, samt barns tillgång till utbildning.

En flicka från Palestina står bland folk och tittar in i kameran.
En palestinsk flicka med sin pappa efter fredagsbönen i Gaza 4 augusti 2023.
Foto: MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images

 Vad gör RESCUE?

RESCUE följer och analyserar situationen i Palestina noga. I samarbete med Medical Aid for Palestinians (MAP) har vårt akutvårdsteam arbetat på sjukhuset Al Aqsa, i centrum av Gaza. I nuläget har de tvingats avbryta livräddande vårdinsatser på grund av den ökade israeliska militära aktiviteten i området. 

RESCUE arbetar även med att leverera förnödenheter till sjukhus och kliniker i Gaza, 27,5 ton läkemedel och medicinsk utrustning har upphandlats. I nuläget arbetar vi med att leverera ytterligare förnödenheter som specifikt syftar till att tillgodose de behov som identifierats av hälsoministeriet och våra lokala partners, bland annat med fokus på läkemedel för barn. 

Vidare stödjer RESCUE lokala partners som levererar mat, medicinsk utrustning och läkemedel. De tillgodoser också kritiska behov i nödbostäder, såsom sjukvård, psykosocialt stöd och kontantstöd

RESCUE:s insatser i Palestina bygger på vår globala erfarenhet och expertis inom katastrofinsatser, liksom vår långvariga närvaro i regionen. Under 2022 hjälpte RESCUE:s team i Syrien, Libanon, Jordanien, Irak, Yemen och Libyen 6,3 miljoner människor.

RESCUE uppmanar Sveriges regering att driva på för en varaktig vapenvila 

RESCUE fortsätter att uppmana alla med inflytande att trycka på för en meningsfull vapenvila. Det inbegriper följande minimikrav i hela Gaza: ihållande vapenvila, inte tidsbestämd, med säkerställande av människors möjligheter att kunna röra sig fritt på ett säkert sätt, och återöppnande av el-, vatten- och bränsle-tillförsel. 

Givare bör vara tydliga i sitt åtagande att finansiera både humanitär respons och hela det spektrum av aktiviteter som kommer krävas då situationen förbättras. 

Oavbrutet och oinskränkt humanitärt tillträde måste garanteras. Vi oroas av tecken på att humanitärt tillträde och humanitära principer villkoras i Palestina, men också på annat håll. I humanitära kriser världen över blir tillträde och humanitärt stöd mer och mer villkorat och instrumentaliserat, en utveckling som måste stoppas.  

Hur kan jag hjälpa människor i Palestina?

RESCUE samarbetar med partners för att ge livräddande krisstöd till familjer i Gaza och konfliktdrabbade områden världen över. Ge en gåva för att stödja vårt arbete. Vi finns på frontlinjen av världens kriser och ger livräddande stöd till människor i över 50 länder, inklusive de länder på 2024 års Emergency Watchlist.

Läs mer om de tio främsta kriserna världen inte kan ignorera under 2024 och läs hela vår Emergency Watchlist 2024.