International Rescue Committee (RESCUE) lanserar vår årliga rapport Emergency Watchlist 2024, med en lista över de 20 länder som löper störst risk att drabbas av förvärrande humanitära kriser under kommande år.  

Sudan, Palestina och Sydsudan toppar listan över de länder som anses vara mest utsatta under 2024. I Sudan har konflikten som blossade upp i april 2023 lett till katastrofala behov och idag är hälften av befolkningen, hela 24,7 miljoner människor, i behov av humanitärt bistånd. I Palestina går Gaza in i 2024 som den dödligaste platsen för civila i hela världen och 85 procent av befolkningen har drivits på flykt. Dessutom ligger för första gången 8 av de 10 länder som har sämst prognos nästa år i Afrika. Läs mer om de 10 största kriserna här.  

Länderna i Emergency Watchlist är hem för endast 10 procent av världens befolkning, men ungefär 86 procent av de globala humanitära behoven och 75 procent av alla människor på flykt. Där finns även en växande andel av dem som lever i extrem fattigdom och är hotade av klimatrisker. 

Det finns tre faktorer som dominerar de humanitära kriserna 2024: väpnade konflikter, klimatförändringar och brott mot internationell humanitär rätt. De driver på antalet människor som lider av kriser, matosäkerhet och extrem fattigdom.  

Emergency Watchlist är en unik analys som bygger på data från FN och över 60 indikatorer, som risken för konflikter, naturkatastrofer, klimatpåverkan, landets ekonomi, politisk stabilitet och förmåga att klara av olika kriser. RESCUE har gjort den här analysen i många år och den används av utrikesdepartement och biståndsmyndigheter i en rad länder.