Flera år av svåra översvämningar och ökat antal flyktingar från den pågående konflikten i grannlandet Sudan förvärrar de redan enorma humanitära behoven i Sydsudan – som är nummer tre på RESCUE:s Emergency Watchlist 2024.

Sydsudan blev självständigt från Sudan 2011 och sedan dess har landet varit instabilt. Nu riskerar det pågående kriget i Sudan att förvärra Sydsudans ekonomiska kris och utbredda fattigdom. Samtidigt leder allvarliga och frekventa översvämningar i landet till matosäkerhet och att fler människor tvingas fly.  

Vad händer i Sydsudan?  

Sydsudan är världens yngsta land. Så sent som 2011 blev landet självständigt från Sudan, som då delades upp i en nordlig och sydlig del efter decennier av konflikt. Det pågående kriget i grannlandet Sudan ökar instabiliteten i hela regionen. Sydsudans redan bräckliga ekonomi hotas vilket ökar extrem fattigdom och matosäkerhet i landet.  

En mamma i Sydsudan håller sin son i knäet medan RESCUE:s medarbetare visar hur mätbandet för undernäring används.
Anan, 25 år, och hennes 2-åriga son Peter får stöd via RESCUE:s nutritionsprogram i Sydsudan.
Foto: Adrienne Surprenant för RESCUE

I samband med Sydsudans första val någonsin, planerat till december 2024, riskerar de politiska spänningarna som redan finns i landet att öka. Våld mellan väpnade grupper pågår och kan förvärras. Under första halvåret av 2023 utsattes biståndsarbete i Sydsudan för fler attacker än i något annat land i världen.   

Vid sidan av den politiska oron förutspås stora översvämningar under år 2024, vilket ytterligare förvärrar effekterna av fyra års katastrofala översvämningar i landet.

Barn hoppar hopprep i Sydsudan utanför ett utbildningscenter
På RESCUE:s utbildningscenter i Nyal i Sydsudan får barn vars familjer inte har möjlighet att betala skolavgifter en plats för lek och lärande.
Foto: Raissa Karama Rwizibuka för RESCUE

Prognoser för 2024 

Presidentvalet kan leda till ökad oro

I december 2024 väntas det första presidentvalet i Sydsudan sedan självständigheten 2011. Eventuella förseningar och oklarheter i samband med valet väntas leda till social och politisk oro – som kan övergå i våld och förvärra lokala konflikter. 

Den nuvarande presidenten Salva Kiir och vicepresidenten Riek Machar kommer båda sannolikt att kandidera. Maktkampen mellan dem var en bidragande faktor till inbördeskriget i Sydsudan mellan 2013-2020.  

Översvämningar tvingar fler på flykt

Sydsudan är det näst mest utsatta landet i världen för klimatkatastrofer, enligt INFORM:s klimatriskindex. Förödande översvämningar har inträffat varje år under de senaste fyra åren. Det har tvingat hundratusentals människor att lämna sina hem, orsakat extrema nivåer av undernäring och lett till utbrott av vattenburna sjukdomar.  

En mamma i Sydsudan håller sitt barn framför deras översvämmade hus.
Abuk, 30 år, håller om sin sovande dotter Nyirou, 4 år, framför deras översvämmade hus i nordvästra Sydsudan. Översvämningarna kom plötsligt och förstörde allt, inklusive familjens odlingar. 
Foto: Adrienne Surprenant för RESCUE

Ytterligare översvämningar kan skada redan bristfälliga vägar, vilket gör det ännu svårare för hjälporganisationer att nå fram till drabbade samhällen. 

Väderfenomenet El Niño öker sannolikheten för fler översvämningar i landet från mitten av 2024, enligt World Food Program. Översvämningarna förstör även jordbruksmark och förvärrar matosäkerheten i hela regionen. Ett femte år i rad av översvämningar kan tvinga ytterligare 450 000 människor på flykt. 

Kriget i Sudan påverkar hela regionen  

Konflikten i grannlandet Sudan eskalerade i april 2023. Nästan 400 000 personer hade flytt till Sydsudan i slutet av 2023. Hittills har inga diplomatiska ansträngningar varit nära att lösa konflikten och fler väntas fly, vilket ökar de humanitära behoven i regionen. Överfulla gränsövergångar klarar inte av att täcka människors grundläggande behov. Bristen på rent vatten och sanitet ökar risken för smittsamma sjukdomar.  

Den regionala konflikten har även påverkat importen av livsmedel. Matpriserna har ökat med 30 procent i Sydsudans gränsstäder. Inflation driver också upp priset på varor vilket gör att många familjer får svårare att sätta tillräckligt med mat på bordet. Fram till sommaren 2024 förutspås drygt 7 miljoner människor i Sydsudan drabbas av värre nivåer av matosäkerhet.  

Systrar i Sydsudan sitter bredvid varandra och gör läxor.
Systrarna Muna och Khamis läser läxor i ett flyktingläger i Sydsudan, dit de kom år 2016 till följd av våldsamma strider och brist på förnödenheter i Sudan där de bodde tidigare.
Foto: Adrienne Surprenant för RESCUE

Landet är dessutom beroende av grannlandet Sudans hamnar och oljepipelines för att kunna bedriva internationell handel och exportera olja. Om dessa handelsvägar stängs kommer Sydsudans ekonomiska kris sannolikt förvärras, vilket drabbar den fattigaste befolkningen värst.  

Vad gör RESCUE i Sydsudan? 

RESCUE har mer än 900 heltidsanställda i Sydsudan och erbjuder vård inom exempelvis reproduktiv hälsa och nutrition. Vi erbjuder även skydd från våld samt arbetar med ekonomisk återhämtning och att bygga upp det sårbara landets klimatresiliens.  

RESCUE arbetar med både lokala organisationer samt nationella och statliga myndigheter för att stärka hälso- och sjukvårdssystemet i landet och stödja personer som tvingats på flykt.  

RESCUE:s medarbetare samtalar med en grupp kvinnor i Sydsudan.
RESCUE:s medarbetare Tabetha under en samtalsgrupp med flickor och kvinnor i Sydsudan. Hennes team har även engagerat och utbildat män i jämställdhetsfrågor.
Foto: Adrienne Surprenant för RESCUE

Hur kan jag hjälpa människor i Sydsudan?

RESCUE samarbetar med partners för att ge akut stöd till familjer i Sydsudan och andra kris- och konfliktdrabbade länder runt om i världen.  

Ge en gåva för att stödja vårt arbete. Vi finns vid frontlinjen av världens kriser och ger livräddande stöd till människor i över 50 länder, inklusive de länder som finns på 2024 års Emergency Watchlist.  

Läs mer om de 10 största kriserna som världen inte kan ignorera 2024 och läs hela vår Emergency Watchlist 2024.