Lediga jobb internationellt

För att jobba för RESCUE internationellt i ett av våra över 40 landskontor eller vid våra huvudkontor i Europa eller USA så sköts rekryteringen via vår internationella jobbsida.

Hur är det att jobba för RESCUE?

RESCUE har som uppdrag att ta hand om och skydda människor i kris. Vi tycker det är extremt viktigt att även vår personal har en trygg arbetsmiljö, känner säkerhet och välbefinnande.

Vi värderar mångfald hos vår personal och inser värdet i samverkan mellan individer som kommer från olika bakgrunder, färdigheter och perspektiv. Det är då det bästa arbetet sker och vi kan göra som mest skillnad. Det är viktigt för oss att upprätthålla varje individs värdighet och vi jobbar konstant med detta.

Vår organisation och personal är ansvariga för att främja grundläggande mänskliga rättigheter, social rättvisa, mänsklig värdighet och jämställdhet mellan män, kvinnor och barn. De ska behandla alla lika oberoende på deras kön, religion, färg, ursprung, civilstånd, sexuella läggning, ålder eller funktionshinder.

RESCUEs ledning inser vikten av öppen kommunikation och uppmuntrar personalen att diskutera jobbrelaterade problem eller förslag med sina handledare utan rädsla för repressalier.