Människor som lever i extrem fattigdom är de som lider mest av klimatförändringarnas konsekvenser – trots att världens höginkomstländer står för de största utsläppen. RESCUE stödjer sårbara samhällen runt om i världen, som inte bara kämpar med pågående konflikter utan även drabbas hårt av klimatförändringarna.  

I några av världens fattigaste länder blir naturkatastrofer allt vanligare och mer intensiva. Hem och arbete går förlorade, och eventuella spänningar inom landet riskerar att eskalera. Samtidigt står dessa länder för mindre än 3 procent av världens totala utsläpp. 

En av RESCUE:s prioriteringar är att stödja sårbara samhällen som drabbas av klimatförändringarna. Vi tar hänsyn till samhällens unika behov och fokuserar på klimatanpassning, klimatresiliens och stöd vid klimatkatastrofer. Läs mer om hur vi arbetar med klimatkrisen nedan.

 Klimatresiliens 

Klimatresiliens syftar på att stärka förmågan att hantera klimatförändringarna. För sårbara samhällen kan det handla om att stärka möjligheten att återhämta sig efter en klimatkatastrof. Det kan även vara insatser för att minska klimatförändringarnas påverkan. Med andra ord göra samhällen mer tåliga för klimatet. 

Att arbeta med klimatresiliens är en stor utmaning, framför allt för fattiga eller konfliktdrabbade länder. Där saknas ofta finansiering till insatser och det är vanligt att infrastrukturen redan är bristfällig. Dessutom är det svårt att se till att viktig information når utsatta människor. 

Stödjer hållbar försörjning i Kenya och Uganda

I Kenya och Uganda har RESCUE ett program som heter Re:BUiLD, som stöds av Ikeas stiftelse. Det går ut på att stärka unga människors kompetenser och skapa fler hållbara jobbmöjligheter. Initiativet riktar särskilt in sig på textilbranschen och återvinningen av elektroniskt avfall. Syftet är också att programmet ska öka intresset för miljövänliga produkter och tjänster.

Rahma, en av deltagarna i ett av RSECUE:s program för hållbara jobb, sitter och pratar med en kollega.
Rahma Nakazzi Nakato, 24, är en av deltagarna i Re:BUiLD och har fått praktikplats på KenTats svetsningsverkstad i Ugandas huvudstad Kampala. Hon [i orange väst] pratar med en kollega som också ingår i Re:BUiLD-programmet.
Foto: Edgar Otieno för RESCUE

Klimatanpassning

RESCUE arbetar på både lokal och nationell nivå för att förbereda samhällen för extremväder. Vi stödjer med andra ord olika initiativ för klimatanpassning, såsom hållbart jordbruk eller lokal förvaltning av naturtillgångar. Vi arbetar även med tidiga varningssystem som hjälper människor att hantera naturkatastrofer.

 Klimatresilienta frön i Syrien

Vi fokuserar på ett nytt och lovande område inom hållbart jordbruk, nämligen klimatresilienta frön. Det handlar om att ta fram motståndskraftiga frön som tål ett förändrat klimat. Vårt mål är att stärka jordbrukare genom att tillsammans skapa bättre förutsättningar för odling.  

Vi har börjat med ett 12 månader långt pilotprojekt i Syrien. Där arbetar vi med syriska bönder för att testa och identifiera frön som är bäst lämpade för ett klimat i förändring. Projektet satsar på att ta fram fler klimattåliga frön som dessutom ger större skördar. Detta initiativ har också ett särskilt fokus på kvinnliga bönder. 

Projektet kommer så småningom att utökas till Pakistan, Niger och Sydsudan.

Arbete med klimatanpassning: Midya står mitt på ett fält och håller i en liten planta. Hon arbetar med klimatanpassade jordbruksmetoder.
Femtioåriga Midya* är bonde i nordöstra Syrien som under sina tre år i branschen har klarat av att odla i ett utmanande klimat. Hon fick genom RESCUE:s projekt utbildning i klimatanpassade jordbruksmetoder och ekonomiskt stöd för viktiga insatsvaror.
Foto: Frontline in Focus för RESCUE

Förebyggande klimatåtgärder

Klimatrelaterade katastrofer som översvämning och torka skapar osäkerhet och kan leda till att människor förlorar sina jobb. Förebyggande åtgärder kan vara att sprida information om riskerna med klimatet och vad man kan göra innan en katastrof inträffar. Detta gör samhällen mer motståndskraftiga och stärker återhämtningen. 

Klimatanpassning i nordöstra Nigeria

Befolkningen i Nigeria är extremt sårbar för klimatförändringarna och drabbas ofta av klimatkatastrofer. Under 2012 drabbades de av en av århundradets värsta översvämningar. Hundratals dog, över 2,3 miljoner människor tvingades lämna sina hem och över 16 miljoner människor förlorade sina jobb. 

RESCUE har skapat en plattform för att övervaka risker för översvämning i Nigerias nordöstra del, ett särskilt sårbart område. Systemet gör bland annat att vi kan stödja människor med kontantstöd innan ett extremväder slår till.

Bonden Shaibu Mohammed står mitt på hans majsfält.
"Vi vet inte ens hur vår situation skulle se ut utan detta stöd. Men tack vare [RESCUE:s] stöd kan vi nu hjälpa andra. Vi kan enkelt betala för skolan, sjukhuset – allt," säger bonden Shaibu Mohammed.
Foto: Taiwo Aina för RESCUE

En som får stöd av RESCUE:s plattform är 51-åriga bonden Shaibu Mohammed i byn Dansina-Hausa. Varningarna gör att han kan förbereda sin gård inför en översvämning eller torka och även varna sina grannar inför ett extremväder. Han har även fått kontantstöd av RESCUE som han använde för att köpa en vattenpump.

Stöd vid kriser och klimatkatastrofer

Eftersom klimatkatastrofer sker allt oftare står RESCUE:s katastrofteam redo i över 40 länder världen över. Däribland finns experter inom exempelvis hälsovård, vatten och sanitet samt skydd av kvinnor och barn. Läs mer om våra insatser under klimatkatastrofer i Libyen och Pakistan.

Sakhi, 58, och hans barnbarn sitter bredvid det som är kvar av deras hem efter översvämningen i byn Skahi Daru Khan i Nushki-distriktet i Pakistan.
Sakhi, 58, och hans barnbarn sitter bredvid det som är kvar av deras hem efter översvämningen i byn Skahi Daru Khan i Nushki-distriktet i Pakistan.
Foto: Mercury Transformations för RESCUE

Matsäkerhet

I konflikt- och krisdrabbade områden är ofta en stor del av befolkningen beroende av jordbruk och djurhållning. De är särskilt sårbara för ett förändrat klimat. 

I exempelvis Östafrika har tre år av katastrofal torka följts av förödande översvämningar. Tiotals miljoner människor har påverkats och orsakat extrema nivåer av akut undernäring. Matosäkerhet hotar även andra områden i världen, såsom Afghanistan och Sagel-regionen i Afrika.

Läs mer om matosäkerhet och hur vi arbetar med undernäring här

Nasteho Ahmed, 25, håller sin son som äter en näringsrik nötkräm (även kallat färdigt terapeutiskt livsmedel) som RESCUE:s mobila vårdteam delat ut i den somaliska byn Olol.
Nasteho Ahmed, 25, håller sin son som äter en näringsrik nötkräm (även kallat färdigt terapeutiskt livsmedel) som RESCUE:s mobila vårdteam delat ut i den somaliska byn Olol.
Foto: Mustafa Saeed för RESCUE

Jämställdhet

Klimatförändringarna drabbar kvinnor och flickor särskilt hårt. Bland annat för att många jobbar inom jordbruket, men även för att fler kvinnor tvingas lämna sina hem till följd av klimatet - vilket leder till ökad risk för könsbaserat våld. De ekonomiska konsekvenserna av klimatet leder dessutom till att fler flickor tvingas gifta sig eller inte kan gå i skolan, när familjer tvingas till besparingar och ofta prioriterar pojkars skolgång.

Främjar klimatresiliens i Pakistan

Mellan juni och augusti 2022 fick Pakistan nästan 190 procent mer regn än landet fått under de senaste 30 åren. Ungefär en tredjedel av landet låg under vatten och miljontals människor drabbades.

Projektet LIFE skapar möjligheter för klimatanpassade och jämställda tjänster för vatten, sanitet och hygien till över 120 000 människor. Initiativet syftar till att stärka kvinnor, flickor och marginaliserade gruppers engagemang för rent vatten. 

En kvinna fyller på vatten vid en vattenbrunn i staden Sindh.
Guddi, 35, pumpar vatten för hand i Sindh, Pakistan, där hon bor med sin make och två barn.
Foto: Khaula Jamil for RESCUE

Hur kan jag hjälpa till?

RESCUE stödjer samhällens klimatanpassning genom att identifiera risker, främja hållbar försörjning och prioritera kvinnor och flickor

Vi har även utvecklat och antagit en handlingsplan för klimatet. Vi har också antagit ett mål att nå klimatneutralitet år 2050

Ge en gåva för att stödja RESCUE:s arbete världen över.