Krisstöd genom att dela ut pengar - RESCUE är fast beslutna att hjälpa människor att överleva, återhämta sig och återta kontrollen över sin framtid efter kriser och katastrofer. Detta gör vi genom att ge humanitärt bistånd i olika former till krisdrabbade och behövande samhällen världen över.

När krisen slår till ger RESCUE humanitärt stöd som främjar hälsa, trygghet, ekonomisk stabilitet, utbildning och egenmakt. Våra metoder utformas särskilt för att gynna kvinnor och flickor

I över 90 år har RESCUE gjort riskbedömningar vid kriser och slagit fast hur man bäst stödjer de drabbade. Detta stöd inkluderar pengar och kuponger – en form av bistånd som blir allt vanligare i RESCUE:s insatser. Läs vidare för att förstå varför.

Två kvinnor fördelar RESCUE:s kontantstöd i en by i Kenya, de står framför sitt hus.
Nurad Gulana Abdi (till vänster) var lantbrukare i den etiopiska byn Kulan Challe innan hon och hennes familj tvingades lämna sitt hem på grund av svår torka och översvämningar. Nu bor Nurad i internflyktinglägret Dirrey och får kontantstöd från RESCUE. Hon använder pengarna för att köpa mat åt familjen.
Foto: Maheder Haileselassie för RESCUE

Vad är kontantstöd? 

Att ge pengar som krisstöd är ett värdigt och effektivt sätt att ge människor möjligheter att hantera sin situation vid till exempel konflikter eller en naturkatastrofer. Organisationer som RESCUE identifierar behövande personer och arbetar för att ge dem pengar antingen fysiskt eller elektroniskt.

Kontantstöd skiljer sig från den bild av humanitärt bistånd många har – det vill säga bistånd i form av mat, vatten och förnödenheter (bistånd in natura).

Clare Clingain, senior forskare vid RESCUE och Airbel Impact Lab, ledde 2023 en studie som undersökte effekten av att ge kontantstöd till utsatta personer före ett väntat extremväder. Undersökningens resultat tyder på att denna typ av bistånd, alltså förebyggande kontantstöd, kan förbättra mottagarnas förmåga att anpassa sig till klimatchocker, vilket etablerar metoden som ett lovande sätt att minska människors och samhällens sårbarhet.

”Stöd i form av pengar, precis som de pengar vi använder i vardagen, låter människor själva besluta vad de ska användas till och vilka behov de ska tillgodose”,

säger Clingain.

En mamma sveper in sin dotter i en filt som hon köpt tack vare pengar, kontantstöd, som hon fått av RESCUE.
I Afghanistans huvudstad Kabul sveper Noor* in dottern i en ny filt som hon kunde köpa efter att ha fått kontantstöd från RESCUE. Noor, som förlorade maken i ett bombdåd under talibanernas offensiv 2021, säger: ”Jag köpte två filtar. Idag vill jag köpa te, socker, lök och annat vi behöver – det betyder att mina barn slipper svälta ihjäl.”

Foto: Kellie Ryan för RESCUE

Vad är kupongstöd?

Likt kontantstöd ger kupongstöd personer flexibilitet i beslutsfattandet kring hur de ska uppfylla sina behov, fast begränsat till ett förbestämt sortiment av produkter och tjänster, såsom livsmedel eller vård. Organisationer som RESCUE delar ut kuponger som kan lösas in i utbyte mot tjänster eller produkter från godkända leverantörer.

Varför ger RESCUE stöd i form av pengar och kuponger?

Ända sedan 1940-talet har RESCUE förstått hur viktigt det är att ge direkt bistånd i form av pengar till behövande människor. Insikten kom när Varian Fry och hans team delade ut pengar till människor som flydde från nazisterna under andra världskriget.

Under 2022 fördelade RESCUE över 800 miljoner kronor i kuponger och pengar till behövande människor i över 30 länder. Alla RESCUEs kupong- och kontantstödsinsatser skräddarsys för att passa människors unika behov.

Larysa, från Ukraina, får pengar, kontaktstöd, av RESCUE för att köpa mat till sin familj. Hon får hjälp av en av RESCUE:s handläggare.
Larysa* tvingades lämna sin lägenhet i ukrainska Mykolaiv och bor nu hemma hos sina föräldrar. Hon använder pengarna hon får av RESCUE för att köpa mat till familjen och medicin till sin cancersjuka mamma.
Foto: Diana Zeyneb Alhindawi för RESCUE

Pengar ger människor egenmakt

Att ge pengar direkt till behövande människor låter dem själva bestämma vilka behov som ska prioriteras och själva införskaffa förnödenheterna, vilket gör biståndet mer effektivt.

”När människor får bistånd i form av pengar kan de helt fritt  prioritera själva. Inte nog med att de kan välja om de ska köpa mat eller vatten eller uppsöka vård, utan de kan även bestämma bland annat vilken typ av mat de ska köpa”,

säger Stefano Battain, biträdande chef för kontantstöd och marknad på RESCUE.  ”Det är ett mer värdigt sätt som även gynnar den lokala ekonomin.”

Grundlösa myter och rykten har dock kastat tvivel över kontantstöd som en lämpligt form av bistånd. Det har hävdats att pengarna låter mottagarna köpa saker som cigaretter och alkohol.

”Allt pekar på att pengarna överväldigande läggs på livsmedel och livsviktiga tjänster”, säger Clingain. En granskning av 30 olika studier fann att kontantstöd inte påverkade huruvida människor köpte ”fel saker” som droger och alkohol. 

En bonde håller i frön och står mitt i hans by.
Gedeno*, bonde, och hans familj tvingades flytta till Baide Belebela-lägret för internflyktingar efter att etniska konflikter bröt ut nära deras hem i Etiopien. ”RESCUE har hjälpt mig med pengar och jag har kunnat köpa skolmaterial till mina barn”, säger Gedeno.
Foto: Fahmo Mohammed för RESCUE

Pengar stimulerar den lokala ekonomin

I många krisdrabbade samhällen hindrar brist på pengar människor från att köpa nödvändiga varor på de lokala marknaderna. Pengarna från direkt kontantstöd stimulerar samhällets lokala ekonomi och hjälper behövande människor köpa nödvändiga varor.

”Bistånd in natura kan snedvrida lokala marknader och ekonomier genom att konkurrera ut de lokala handlarna. Bistånd i form av pengar har en mer positiv effekt”,

säger Battain.

Kontantstöd kan ge den lokala ekonomin ett lyft genom att öka omsättningen ochproduktionen, samt genom att skapa nya affärs- och jobbmöjligheter.

RESCUE:s program Resilient Futures tillhandahåller företagsutbildningar och bidrag till utsatta entreprenörer så att de kan starta små verksamheter. Dessa nya företagare använder sig av hållbara affärsmetoder och bidrar till den lokala ekonomin genom att anställa personal.

Kontantstöd är kostnadseffektivt

Direkt stöd i form av pengar är ett mycket kostnadseffektivt sätt att ge humanitärt bistånd. Genom att ge kontantstöd kan RESCUE slippa logistikkostnaderna och de utmaningar som bistånd i form av varor medför.

”Bristfällig infrastruktur är en stor utmaning när man ska nå fram med bistånd in natura till platser som Somalia, Kamerun eller Burkina Faso”, säger Battain. ”Men pengar går enkelt att flytta tvärs över hela landet på bara några sekunder och det krävs endast att man har en mobiltelefon.”

RESCUE har också ingått samarbeten med banker, teknikföretag och andra finansinstitut för att ordna trygga, säkra och lättanvända alternativ såsom förbetalda betalkort och mobilbetalning.

Olga från Ukraina står i trappen till hennes källare, där gömmer de sig när striderna blossar upp.
Olga bor nära fronten i Ukraina tillsammans med sin man, de gömmer sig i källaren när striderna blossar upp. Olga är cancersjuk och använda pengarna hon får av RESCUE för att köpa medicin.
Foto: Diana Zeyneb Alhindawi för RESCUE

Varför ger RESCUE då andra typer av humanitärt bistånd än pengar?

Även om direkt stöd i form av pengar har många fördelar så kan det inte lösa alla problem och tillgodose alla humanitära behov.

”Kontantstöd kan möjliggöra en resa till sjukhuset, men det kan inte ersätta tillhandahållandet av vård eller bytas mot mat om det inte finns någon”,

säger Clingain.

I fall där effekterna av en kris inte går att åtgärda eller hantera med enbart pengar kan erbjudandet av tjänster eller varor, bistånd in natura, vara bättre för att hjälpa människor. Ett exempel på hur RESCUE arbetar på detta sätt är i kampen mot undernäring. Läs mer om hur RESCUE motverkar undernäring

Dietisten Sammy undersöker en liten pojke för undernäring på landsbygden i Kenya.
Dietisten Sammy* undersöker Lokyiotos son Kaliba föri jakt på tecken på undernäring i utkanten av Turkana i Kenya. ”Jag har gått till kliniken med barnen de senaste tre månaderna”, säger Lokiyoto. ”Jag hoppas att de växer bra så att de kan ta hand om sig själva när jag inte är där.”
Foto: Patrick Meinhardt för RESCUE

Hur kan jag hjälpa människor i utsatta situationer?

RESCUE:s mål är att hjälpa människor vars liv och försörjning har krossats av konflikter eller katastrofer att överleva, återhämta sig och ta kontroll över sin framtid – men vi behöver din hjälp.

Ge en gåva till RESCUE för att stödja vårt arbete för hjälpa de människor vars liv har krossats av konflikter och katastrofer i över 40 krisdrabbade länder.

*Efternamn har utelämnats för att skydda personens integritet