Somalia rankas som en av de svåraste humanitära kriserna 2023 och hamnar längst upp på RESCUE:s Emergency Watchlist. Orsaken är den förödande torkan och en konflikt som pågått i hela tre decennier. Idag står hela landet inför en katastrofal hungerkris.  

Somalia är mitt uppe i den längsta torkan i landets historia, efter den femte uteblivna regnperioden i rad. I mitten av 2023 kommer över åtta miljoner människor, nära hälften av befolkningen, vara i behov av akut humanitär hjälp. Till följd av klimatförändringarna och konflikten förväntas landet stå inför en katastrofal hungersnöd.  

Den senaste rapporten (20 mars) från den somaliska regeringens hälsominister uppskattar att 43.000 människor dog till följd av torkan under 2022 – dödsfall som hade kunnat förhindrats.  

RESCUE har övervakat och rapporterat om världens svåraste humanitära kriser i över tio år. Vi har ett eget team för krisanalys som analyserar pågående humanitära kriser. Läs den senaste rapporten här

Vad innebär en livsmedelskris eller en "katastrofal hungersnöd" i Somalia?

Hungerkriser sker inte över en natt. När humanitära organisationer som RESCUE börjar att hänvisa till en "livsmedelskris" eller en "katastrofal hungersnöd" står länder redan mitt i en katastrof. Då krävs det omedelbara åtgärder och livräddande stöd.

När det har gått så här långt har flera liv redan förlorats då det inte finns tillräckligt med mat för att alla ska överleva. Vidare så är det barnen som löper störst risk, till exempel så befaras att hälften av de 43.000 dödsfall som uppskattats i den senaste rapporten var barn under fem år. 

Människor tvingas till omöjliga val. De tvingas hoppa över måltider, gifta bort sina barn eller sälja sina egna kroppar för att få ihop tillräckligt med pengar för att överleva. Dessutom drabbas barn väldigt hårt av ”vanliga sjukdomar”, så som diarré, mässling eller malaria, till följd av näringsbristen. 

I Somalia förväntas över 200.000 människor utsättas för matosäkerhet 2023. Människor dör redan dagligen av svält, och många lider av fysisk smärta till följd av hunger.  

Varför förväntas Somalia drabbas av en förödande svält? 

Torkan i Somalia handlar inte om en vanlig "naturkatastrof". Det är ett faktum att människans påverkan på klimatet har ökat både frekvensen och intensiteten av torka. Somalia är det andra mest sårbara landet i världen för de pågående klimatförändringarna.

Dessutom har decennier av konflikter förstört landets institutioner och inhemska matproduktion – vilket har gjort Somalia extremt beroende av importerad spannmål – framför allt från Ukraina och Ryssland. Som RESCUE rapporterat om tidigare innebär kriget i Ukraina att spannmål inte kan exporteras och att priserna på mat har ökat kraftigt.

En kvinna från Somalia står vid en flock getter
"Perioder av torka är ingenting nytt för mig, men denna torka är den värsta jag någonsin upplevt," säger 80-åriga Hawo Hashi Mohamud.
Foto: Horn Connect för RESCUE

"Bortsett från en utdragen inbördeskonflikt, befinner sig Somalia mitt i den värsta torkan på 40 år", säger Abdirashid Adan Mohamed, en läkare från RESCUE. "Torkan har bidragit till mängder med internflyktingar, svält, epidemier och undernäring." 

"Allt detta sker samtidigt som det sociala skyddsnätet och sjukvårdssystemet ständigt försämras. Tillsammans med mitt team, så arbetar vi väldigt hårt för att förse människor i utsatta områden med livräddande sjukvård." 

Humanitära risker under 2023  

Hundratusentals riskerar att svälta  

Perioder av torka är vanligt förekommande i Östafrika. Däremot bidrar klimatförändringarna till en längre varaktighet och svårighetsgrad. Denna kombination har under de senaste åren ödelagt delar av jordbruket i landet och gjort det näst intill omöjligt för herdar att få tag på mat till sina djur.  

På bara ett år har antalet människor i Somalia som utsätts för extrem hunger ökat med 91 procent. Prognosen för 2023 är fortsatt dåliga regnperioder, vilket innebär att denna siffra troligen kommer att öka ännu mer.  

Många somalier kommer att tvingas på flykt för att söka humanitärt stöd i städer eller i grannländer som Kenya och Etiopien. Redan under slutet av 2022 var 3 miljoner människor internflyktingar i Somalia och minst 20.000 hade flytt till Kenya.  

Somalia: en mamma håller i sitt barn på ett flyktingläger.
Owaliyo, 40, med hennes ettåriga dotter Hassen, på Daryel Shabellow IDP flyktingläger, Somalia. Torkan driver allt fler människor på flykt.

Foto: Martha Tadesse för RESCUE

Somalia är beroende av mat som importeras från Ryssland och Ukraina 

I dagsläget producerar Somalia mindre än hälften så mycket mat som de gjorde innan landet kollapsade efter tre decennier av konflikt.  

Pågående strider och klimatkrisen har gjort landet alltför beroende av importerad mat, där över 90 procent av den importerade veten kommer från Ryssland och Ukraina. I dagsläget är denna import fast i en politisk limbo till följd av kriget i Ukraina.  

Dessutom har rekordhöga prishöjningar på globala basvaror gjort att ännu fler somalier inte har råd med tillräckligt med mat till sina familjer.  

Konflikten hindrar den humanitära hjälpen till människor i nöd 

Decennier av krig har förstört de skyddsnät och den infrastruktur som tidigare fanns för att skydda medborgarna i Somalia mot klimatkatatrofer och ekonomiska kriser.  

Parterna i konflikten har eskalerat våldet, istället för att samarbeta för att hantera effekterna av torkan. Under det tredje kvartalet 2022 hade Somalia de högsta siffrorna på konfliktrelaterade dödsfall på fem år.  

Humanitära organisationer som finns på plats har en begränsad tillgång till områden som kontrolleras av icke-statliga väpnade grupper. Dessutom tyder eskaleringen av våldet under 2022 på att konflikten trappas upp även under 2023. Rapporter visar bland annat att matleveranser har bränts upp och vattenkällor har förgiftats eller förstörts.  

Allt detta begränsar humanitära insatser avsevärt, däribland möjligheten att förse människor med mat och vatten, men även sjukvård och andra tjänster.  

A doctor treats a 2 year-old Somali baby for malnourishment
Jyju, en tvååring bebis till mamma Luley, får hjälp på Danwadag Health Center. RESCUE:s kliniker i Somalia ser en oroväckande ökning av antalet svårt undernärda barn under fem år i behov av behandlingar.
Foto: Martha Tadesse för RESCUE

Brist på finansiering försvagar humanitära insatser  

Den humanitära insatsen i Somalia har varit underfinansierad under många år, vilket har försvårat flera organisationers möjlighet att förse människor med den akuta hjälp som behövs. FN:s humanitära plan för 2022 var endast finansierad till 55 procent, vilket var cirka en miljard dollar (USD) för lite. Vidare finansierades exempelvis sektorn för hälsa och vatten till enbart 60 procent, medans sektorn för sanitet och hygien nådde bristfälliga siffor på 28 procent. 

Vad gör RESCUE på plats?  

RESCUE började arbeta i Somalia 1981 efter konflikten mellan Somalia och Etiopien. Idag finns vi på plats i några av de svårast drabbade områdena, däribland Galmudag, regionen Banadir (Mogadishu) och Puntland. RESCUE:s personal fokuserar på den nuvarande torkan och den ökade matosäkerheten.  

A woman collecting water at an IRC-installed pump
Fadumo, som bott i byn Godobyar i 30 år, samlar vatten vid en brunn som nyligen installerats av RESCUE. De senaste åren har invånarna utsatts för en allvarlig vattenbrist.
Foto: RESCUE

Vi expanderar även till nya områden för att möta de allt allvarligare behoven. Vi erbjuder människor som drabbats av torkan hälsovård, mat, rent vatten- och sanitet, samt kontantstöd. Det finansiella stödet hjälper bland annat människor att snabbt kunna köpa det de behöver. En av våra viktigaste insatser är även våra mobila hälsovårdskliniker som kan nå dem som bor långt bort från sjukhus och som annars inte skulle haft tillgång till vård. Vi erbjuder även skydd från våld för kvinnor. 

Hur kan jag hjälpa människorna i Somalia?  

Ge en gåva idag för att stödja RESCUE:s livräddande arbete i Somalia och över hela världen. Vi arbetar i frontlinjen av världens kriser och ger akut hjälp till krisdrabbade människor i över 40 länder. Däribland flera av de länder på vår lista Emergency Watchlist 2023.  

Läs mer om de 10 största humanitära kriserna som världen inte kan ignorera 2023 och ladda ner hela årets rapport för att lära dig mer.