För andra året i rad rankas Etiopien som nummer två på Emergency Watchlist, vilket innebär att landet löper en allvarlig risk för en förvärrad humanitär kris 2023.  

Flera år av torka i de sydöstra delarna av landet, ekonomiska påfrestningar utan slut i sikte och pågående konflikter drabbar miljontals människor.  

Landet rör sig mot den sjätte uteblivna regnperiod i rad, som förväntas förlänga den redan pågående torkan. Idag påverkas över 30 miljoner människor av det allt tuffare klimatet. Vid sidan av den svåra torkan pågår också flera konflikter över hela landet, framför allt i regionerna Oromia, Afar och Benishangul-Gumuz. Läget försvårar möjligheten för humanitära organisationer att nå fram med livräddande stöd.  

Under 2022 bröt strider ut mellan den etiopiska regeringen och Tigray People’s Liberation Front (TPLF), som ökade de humanitära behoven och drabbade civila i de norra delarna av landet. I november 2022 skrev dock parterna på ett fredsavtal som innebar hopp för regionen. Om avtalet håller innebär det slutet på konflikten i Tigray.  

Amin crouches down, holding the branches of the destroyed coffee tree.
Amin Abdrurhaman Ali, a coffee farmer, holding the branches of the coffee tree destroyed by the severe drought.
Foto: Mihiret Fekadu for the IRC

Humanitära risker 2023 

Pågående torka förvärrar matosäkerheten och orsakar risk för svält

FN uppskattar att 20 miljoner människor i landet lever med matosäkerhet. Detta betyder att de inte får tillräckligt med mat för att kunna leva ett hälsosamt liv. Situationen riskerar att förvärras med den förlängda torkan och kan komma att utvecklas till att människor svälter dagligen. Biståndet till regionen behöver skalas upp omedelbart i takt med att regnsäsongerna uteblir.  

I regionen Oromia har torkan lett till en begränsad tillgång till rent dricksvatten, som bidragit till ett allvarligt utbrott av kolera. Spridningen av sjukdomen är särskilt farlig för barn som redan är svaga till följd av matosäkerheten och näringsbristen.  

Strider och konflikter fortsätter att förvärra situationen  

Fredsavtalet som skrevs på i november 2022 i norra Tigray regionen, gav hopp för de mer än 5,2 miljoner människor som fortsatt är i akut behov av humanitärt bistånd i området. Idag är det dock inte säkert att fredsavtalet kommer att hålla, eller om det humanitära biståndet kommer att kunna möta de behov som finns.  

Konflikter pågår för fullt i andra regioner, framför allt i Oromia, Afar och Benishangul-Gumuz. Dessa ökar de humanitära behoven och gör det som nämnt ännu svårare för humanitärt bistånd att nå fram till människor i nöd. Den beväpnade gruppen Al-Shabaab, som framför allt rör sig i grannlandet Somalia, drabbades också samman med Etiopiens säkerhetsstyrkor i juli 2022. Striden kan innebära utökade utmaningar för den etiopiska regeringen under 2023.  

Etiopien: bild på Kessa, 40, vars levebröd drabbats hårt av torkan.
"Vi har drabbats allvarligt av torkan,” säker Kessa, 40, från distriktet Elele. “Tidigare hade vi 405 getter, idag har vi bara 10 kvar. Vi är rädda för att be våra barn att ta hand om dem och ge sig ut för att leta efter mer gräs eftersom många av våra djur riskerar att dö under resans gång. Vi kan inte vara säkra på att våra barn, om än mindre vår boskap, kommer att kunna återvända hem. Vi har bara tillgång till vatten en gång var fjärde dag, vilket inte räcker. Vi förväntar oss det värsta.”  
Foto: Martha Tadesse för RESCUE

En försvagad ekonomi fördjupar krisen i Etiopien

Flera pågående kriser - så som torka, interna konflikter och ekonomiska effekter av kriget i Ukraina - anstränger den etiopiska regeringens resurser. Detta gör det allt svårare för regeringen att hantera den fördjupade livsmedelskrisen.  

Utöver detta drabbades landet av en inflation på 37,7 procent i maj 2022. Trots att inflationen sjunkit sedan dess är priserna på livsmedel fortfarande för höga för stora delar av befolkningen.  

Den utbredda torkan har dessutom slagit ut många människors levebröd, som förlitar sig på jordbruk. Delvis har detta skett till följd av att en hög andel boskap har dött. Detta leder till att många inte längre har råd att förse sina familjer med tillräckligt med mat.  

Bristande finansiering för det ökade humanitära behovet

Etiopien behöver 1,66 miljarder USD för att kunna hantera torkan. I slutet av 2022 finansierades enbart 42 procent av behovet. Vidare fick inte UNICEF:s budget för barn tillräckligt med medel, då enbart 38 procent finansierades.  

12 procent av människor i områden som drabbats av torkan fick tillgång till hälsovård och mindre än 30 procent fick hjälp med vatten, sanitet och hygien. Denna typ av stöd är helt avgörande för att undvika massdöd i landet.  

Vad gör RESCUE på plats?  

Humanitär kris i Etiopien: bild på en grupp med barn på ett av RESCUE:s trygga platser för barn.
En grupp med barn håller i välkomstskyltar på en av RESCUE:s trygga platser för barn i Kersa, östra Etiopien, ett område som drabbats hårt av torkan. Sida stödjer RESCUE:s verksamhet för skydd av barn, som syftar till att stödja de som drabbats av kriser och konflikter.
Foto: Chiara Trincia för RESCUE

RESCUE har arbetat i Etiopien i över 20 år. Vi har möjlighet att nå över 3.2 miljoner människor årligen runt om i landet. Vår insats fokuserar på att stödja de som drabbats av torka, översvämningar, konflikter och Covid-19. Detta inkluderar insatser inom miljöhälsa, skydd av barn, ekonomisk återhämtning samt skydd av kvinnor och flickor. Under 2022 gav vi livräddade stöd till över 100 000 flyktingar och mer än 500 000 etiopier som drabbats av klimatkatastrofer. 

Vad innebär insatsen? 

I Etiopien har starka samarbeten med över 20 lokala organisationer och förser människor med kontantstöd samt grundläggande förnödenheter, bland annat med fokus på kvinnor och flickor. Vi erbjuder också trygga platser för kvinnor och barn. 

Andra insatser som RESCUE arbetar med är att bygga och underhålla säkra system för vattenförsörjning och sanitet. Dessutom stödjer vi regeringens olika samarbetspartners och hälsovårdskliniker. Vi bygger också klassrum, erbjuder utbildning till lärare och civila, samt jobbmöjligheter till ungdomar.

En av våra samarbetspartners i Etiopien är Sida, som stödjer vår insats i landet. Bland annat RESCUE:s verksamhet för skydd av barn, som syftar till att stödja barn som drabbats av kriser och konflikter.

Hur kan jag hjälpa människor i Etiopien?  

Ge en gåva idag för att stödja RESCUE:s livräddade arbete i Etiopien och över hela världen. Vi arbetar i frontlinjen av världens kriser och ger akut hjälp till krisdrabbade människor i över 40 länder. Däribland flera av de länder på vår lista Emergency Watchlist 2023.    

Läs mer om de 10 största humanitära kriserna som världen inte kan ignorera eller om situationen i Somalia, som toppar vår Emergency Watchlist 2023.