International Rescue Committee (RESCUE) lanserar sin årliga rapport Emergency Watchlist 2023, med en lista över de 20 länder som löper störst risk att drabbas förvärrade humanitära kriser nästa år.

Somalia och Etiopien toppar listan över de länder som anses vara mest utsatta 2023 eftersom Östafrika står inför den värsta torkan på flera decennier. Afghanistan ligger på tredje plats och Ukraina på tionde plats. Läs mer om de 10 största kriserna här

Under det senaste decenniet har det skett en enorm ökning av världens humanitära behov. Antalet människor i behov av humanitär hjälp har ökat från 81 miljoner år 2014 till 339,2 miljoner år 2023, varav 90 procent bor i något av de 20 länderna i rapporten.

Antalet människor på flykt har ökat från under 60 miljoner 2014 till över 100 miljoner idag  - och 80 procent av dem har flytt från något av de 20 länderna på listan. Samma utsatta länder står också för 100 procent av de människor som drabbas av katastrofal livsmedelsbrist.  

Årets Emergency Watchlist lyfter fram tre avgörande faktorer som driver humanitära kriser - väpnade konflikter, klimatförändringar och ekonomisk oro. Vår analys visar också att de skyddsnät som utformats för att förhindra att humanitära kriser spårar ur, håller på att monteras ned. Det handlar om diplomatiska överenskommelser, krigstribunaler, varningssystem för klimatförändringar och själva det humanitära biståndet. Rapporten belyser vad som kan göras för att återuppbygga skyddsnäten och motverka de humanitära kriserna.