Det har gått två år sedan talibanerna tog makten i Afghanistan. Sedan maktskiftet har de humanitära behoven skjutit i höjden. Omvärldens nedskärningar av bistånd har ökat antalet människor i nöd med 60 procent. Samtidigt är landet hårt drabbat av en ekonomisk kollaps, klimatförändringar och minskad tillgång till grundläggande förnödenheter. 

Landet rankas som nummer tre i RESCUE:s Emergency Watchlist 2023, som listar länder som löper störst risk att drabbas av en förvärrad humanitär situation. Att nationen inte längre toppar listan (2022) beror inte på att situationen förbättrats, utan är en konsekvens av den allt allvarligare situationen i Östafrika. Här är allt du behöver veta om Afghanistan. 

Sajida* och hennes man Rahmanullah* med sina barn på golvet i deras hem.
Sajida* och hennes man Rahmanullah* med sina barn på golvet i deras hem. Sajida gör pickles som hennes man sedan säljer på marknaden. De använder inkomsten för att försörja sina fem döttrar och en son. Familjen lever i extrem fattigdom med inkomsten från deras försäljning som enda inkomstkälla.
Foto: Oriane Zerah för RESCUE

Enbart 23 procent av årets humanitära insatsplan är finansierad, jämfört med 40 procent förra året. Den bristande finansieringen gör att den humanitära hjälpen inte når fram, mellan januari och april nådde insatserna 2 miljoner färre människor jämfört med samma period 2022. 

Salma Ben Aissa, chef för International Rescue Committees insatser i Afghanistan:

Sedan den 15 augusti 2021 har Afghanistan kämpat med en svår ekonomisk kollaps. Civilbefolkningen har fått betala priset: människor som tidigare hade jobb och var självförsörjande är idag beroende av humanitärt bistånd. Många har inte råd med mat för dagen. Två år efter maktskiftet är landets ekonomi fortsatt isolerad från det internationella finansiella systemet och 28,8 miljoner människor behöver humanitärt bistånd. Nära på hela befolkningen lever i fattigdom och 80 procent av de som drabbats hårdast är kvinnor och flickor.

Trots svåra motgångar har de humanitära insatserna lyckats att undvika hungersnöd under de senaste två vintrarna, tack vare givarnas åtaganden för att upprätthålla stödet till civilbefolkningen. Den betydande uppskalningen av de humanitära insatserna har minskat antalet människor som hotas av svält med nästan 3 miljoner bara i år - en insats som framför allt hjälpt små barn. 
Läs vårt pressmeddelande från den 8 augusti 2023

Humanitära risker 2023 

Ekonomisk kollaps och ökad fattigdom

97 procent av befolkningen lever i fattigdom och 28,8 miljoner behöver humanitärt bistånd (siffror från augusti 2023). Denna siffra har ökat från 28,3 miljoner människor i början på 2023. Vidare står hälften av landets befolkning inför akut matosäkerhet. Detta beror dels på nationens ekonomiska kollaps sedan augusti 2021, som främst drabbat civilbefolkningen. Många som tidigare hade jobb och var självförsörjande är idag beroende av humanitärt bistånd. 

Landet har även en extremt hög nivå av människor drabbade av undernäring. Upp emot 3,2 miljoner barn och 840,000 gravida och/eller ammande mammor. 

Foto på Marwa, som arbetar som näringsrådgivare för ett mobilt RESCUE hälso- och näringsteam som består av kvinnor.
Marwa arbetar som näringsrådgivare för ett mobilt RESCUE hälso- och näringsteam som består av kvinnor. Dessa team sätts in för att nå avlägsna byar som ofta saknar grundläggande infrastruktur och hälsovård, där kvinnor och barn är drabbade i större utsträckning.
Foto: Oriane Zerah för RESCUE

Klimatkrisen förvärrar landets utmaningar

Afghanistan har haft tre år av torka. Samtidigt har det skett kraftiga översvämningar över hela landet efter stora mängder nederbörd, smältande glaciärer vid Himalaya och bristande infrastruktur för vatten. Läs mer om hur torka och översvämningar hänger ihop.

Afghanska kvinnor och flickor drabbas hårdast

Globalt sett rankas landet sist vad gäller kvinnors inkludering, rättvisa och säkerhet enligt Georgetowns Security Index. Kvinnor får inte studera på universitet, tjänstgöra inom politiken eller arbeta för icke-statliga organisationer som RESCUE. Vid sidan av begränsningar för hur kvinnor får klä sig och resa, gör dessa begränsningar att kvinnor utesluts från det offentliga samhället. 

Begränsningarna får även katastrofala konsekvenser för landets förmåga att återhämta sig. Av de 8 000 personer som RESCUE anställt i Afghanistan, är över 3 000 av dem kvinnor. Vi kan inte nå människor i nöd utan kvinnlig personal. 

Hälsa, utbildning och försörjningsmöjligheter möter inte behoven

År 2022 skar regeringen ned utgifterna för sociala tjänster i landet med 81%. Detta, i kombination med det internationella samfundets stoppade finansiering, har allvarligt försvagat sjukvård och skolsystem. 

Barfi (i svart), en RESCUE-volontär, sitter på golvet och lagar mat. Hon får hjälp av Rahullah, en volontär.

Barfi (i svart), en RESCUE-volontär, leder en matlagningskurs för kvinnor och barn. Hon får hjälp av Rahullah, en volontär inom samhällets hälsovård och chef för den lokala kvinnoförsamlingen Shura. När matosäkerheten förvärras når teamet familjer på avlägsna områden med hälso- och sjukvårdsstöd.

1 of 3
En grupp med män går tillsammans, de arbetar med att bygga en ny kanal i Afghanistan.

Zhwan (vänster), en 38-årig bonde, har varit involverad i bygget av en ny bevattningskanal som har hjälpt till att öka hans skördar.

2 of 3
RESCUE:s biträdande hälsosamordnare Dr. Najia (höger) följer med det mobila hälsoteamet som består av kvinnor när de förbereder sig för att resa till en by i Khost-provinsen i östra Afghanistan.

RESCUE:s biträdande hälsosamordnare Dr. Najia (höger) följer med det mobila hälsoteamet som består av kvinnor när de förbereder sig för att resa till en by i Khost-provinsen i östra Afghanistan.

3 of 3

Vad gör RESCUE?

RESCUE har arbetat i Afghanistan sedan 1988. Genom åren har vi fokuserat på trygga platser, utbildning och hälsovård för miljontals afghaner. Idag arbetar vi med tusentals byar i hela 12 provinser. Vi har nära 5000 anställda och volontärer, varav 99 procent är afghaner och över 40 procent är kvinnor.

RESCUE stödjer bland annat lokala insatser för att identifiera, planera och genomföra utvecklingsprojekt. Vi ordnar även trygga platser för barn och kvinnor på landsbygden, stödjer utbildningsprojekt, fördelar kontantstöd och stödjer människor på flykt med tält, rent vatten och andra grundläggande förnödenheter.