Internationell Rescue Committees (RESCUE) årliga Emergency Watchlist lyfter fram de 20 humanitära kriser som förväntas förvärras mest under året. I årets rapport varnar RESCUE för att det internationella samfundets oförmåga att lösa konflikter underblåser kriser och leder till rekordhöga nivåer av humanitära behov.

Afghanistan, Etiopien och Jemen toppar listan, följt av Nigeria, Sydsudan och Demokratiska Republiken Kongo. De flesta av länderna på listan - särskilt de tio mest utsatta - har upplevt nästan oavbrutna konflikter under det senaste decenniet, vilket försvårar deras förmåga att bemöta globala utmaningar som covid-19 och klimatförändringar.

RESCUE har tagit fram en Emergency Watchlist varje år i mer än tio år. Bevakningslistan har utvecklats från att vara ett internt hjälpmedel för beredskapsplanering till en offentlig rapport som varnar globala ledare, beslutsfattare och berörda medborgare –  om inte bara var kriserna förvärras utan även varför de förvärras och vad som kan göras åt det.