Syrien är på tredje plats på RESCUEs Emergency Watchlist över humanitära kriser som förväntas förvärras mest under 2021. Detta är vad du behöver veta om den akuta situationen i Syrien.

I år har kriget i Syrien pågått i 10 år. Fortsatta attacker mot civilbefolkningen, hjälparbetare och infrastruktur har gjort att människor tvingas bo i konfliktområden eller fly från sina hem - många har tvingats fly flera gånger under det årtionde långa kriget.

Även många sjukhus har förstörts och den pågående konflikten har brutit ner Syriens vårdsystem. Som ett resultat har landet haft stora svårigheter att klara de utmaningar som covid-19 krisen medfört. Hjälparbetare måste kunna leverera livräddande vård och annat stöd till de mest utsatta, men konflikten gör det här arbetet väldigt farligt och begränsar möjligheten att nå fram med det livsnödvändiga stödet. Det är därför som Syrien 2019 rankades som det dödligaste landet i världen för humanitärt hjälparbete.

”Pandemin är bara en av många utmaningar som RESCUEs team och de människor vi stödjer har kämpat mot de senaste tio åren,” säger Taj-aldein Alkaisi som är tillfällig verksamhetschef för RESCUE i Syrien. ”Genom allt, så fortsätter vi."

Riskerna i Syrien 2021

Detta är fyra orsaker varför Syrien är ett av länderna som löper störst risk att drabbas av en humanitär kris under 2021:

Den pågående konflikten kommer sannolikt att utlösa stor instabilitet.

Efter ett decennium av konflikt är situationen i nordvästra Syrien mycket svår. Striderna under 2019 och början av 2020 tvingade nästan en miljon människor att fly från sina hem - många tvingades fly flera gånger. Den turkisk-ryska vapenvilan minskade så småningom striderna under 2020, men det finns nu risk för stora nya offensiver - särskilt om den bräckliga vapenvilan bryter samman.

Nio-månader gamla Niveen sover under filtar i Syrien
Nio-månader gamla Niveen sover i den övergivna byggnaden som familjen bor i efter att de tvingats fly tre gånger på grund av konflikten i nordvästra Syrien.
Foto: Hammam / RESCUE

Även resten av landet riskerar att konflikten intensifieras. IS är fortfarande aktiva i nordöstra delen av landet och regeringsstyrda områden i söder har redan sett våld bryta ut efter att spänningarna ökat på grund av missnöje bland lokalbefolkningen, tillsammans med covid-19 och ekonomisk instabilitet.

Covid-19 förvärrar den ekonomiska krisen.

Priserna på bränsle, vatten och livsmedel har stigit sedan den finansiella krisen i Libanon 2019, vilket har drabbat Syriens ekonomi hårt. I synnerhet har livsmedelspriserna nått rekordnivåer och steg nästan 240% på bara ett år. Som ett resultat lider 9,3 miljoner människor i Syrien - mer än någonsin tidigare - av matosäkerhet. Våra RESCUE team på plats rapporterar även en ökning av barnarbete och människor som tigger på gatorna.

Den förödande ekonomiska krisen komplicerar ytterligare situationen och gör det ännu svårare för humanitära organisationer att leverera bistånd. Bränslebrist och bankrestriktioner i Syriens grannstater förväntas ytterligare försvåra biståndsarbetares förmåga att nå miljoner utsatta människor med stöd.

Familj i Syrien sitter och pysslar
Detta är en familj som tvingats fly från sitt hem i Idlib och som nu bor i ett ofärdigt bygge i byn Ma'aret Misrin. Strider under 2019 och början av 2020 tvingade nästan en miljon människor att fly från sina hem - många tvingades fly flera gånger.
Foto: Hammam / RESCUE

Kvinnor och barn påverkas särskilt hårt av effekterna av covid-19.

Syriska kvinnor och flickor har länge släpat långt efter män när det gäller utvecklingsåtgärder. När det kommer till jämställdhet så rankar Syrien tredje sist i Woman, Peace, and Security Index och är sjunde sist i FN:s utvecklings programs (UNDPs) Gender Development Index. Kvinnor i Syrien har också högre nivåer av fattigdom än männen.

På grund av dessa ojämlikheter förväntas konsekvenserna av den sjunkande ekonomin och covid-19-pandemin drabba syriska kvinnor särskilt mycket. Det har redan skett en ökning av barnarbete, könsbaserat våld och barnäktenskap.

Biståndsarbetare begränsas alltmer från att ge livräddande hjälp.

Syrien är det dödligaste landet i världen för biståndsarbetare. Landet hade högst antal attacker mot hjälparbetare och flest dödsfall under 2019. FNs säkerhetsråd misslyckades i förhandlingarna om fortsatt användande av flertalet gränsövergångar förra året - vilket har gjort att mindre stöd når fram till människorna i Syrien.

Kvinna i Syrien söker vård
Miljontals människor i Syrien riskerar att förlora tillgång till medicinsk utrustning, samtidigt som covid-19 sprids och den ekonomiska krisen förvärras.
Foto: Soulnar/RESCUE

Ökade säkerhetshot och begränsningar kommer att göra det ännu svårare för organisationer att leverera bistånd under 2021. Miljontals människor i Syrien riskerar att förlora tillgång till medicinsk utrustning, samtidigt som covid-19 sprids och den ekonomiska krisen förvärras.

För citat, ytterligare fakta om krisen i Syrien och RESCUEs rekommendationer om vad som måste ske för att förbättra situationen – läs RESCUEs Emergency Watchlist 2021 rapport.

RESCUEs arbete i Syrien

RESCUE har arbetat i Syrien sedan 2012 och stöttar sjukhus och mobila hälsoteam som erbjuder akut-, primär-, reproduktiv- och mentalvård. Vårt arbete med barn hjälper dem att utveckla sina kognitiva och socio-emotionella färdigheter som de behöver för att växa och må bra.

RESCUEs läkare behandlar en patient i nordvästra Syrien
En läkare på en av RESCUEs vårdkliniker i Idlib: RESCUE och våra partners stöttar 17 vårdinrättningar , inklusive tre mobila kliniker och en ambulans i nordvästra Syrien.
Foto: Hammam / RESCUE

RESCUE arbetar även med att sprida medvetenhet runt covid-19 och utbildar vårdpersonal för att förhindra spridningen av viruset. Vi stödjer många av de mest utsatta människorna med mat och kontantstöd och vi ser till att det finns trygga platser för kvinnor och barn att vara på.

RESCUE stödjer även syriska flyktingar i Irak, Jordanien, Libanon, Europa och USA.

Läs mer om RESCUEs arbete i Syrien.

 

Krisen i Syrien i siffror

RESCUEs Emergency Watchlist 2021

Vår årliga bevakningslista är en global lista som lyfter fram de 20 humanitära kriser som förväntas förvärras mest under 2021. Läs mer om länderna i listan och ladda ner hela rapporten här.