RESCUE har analyserat vilka länder som har störst risk att behöva humanitärt stöd 2020. Resultatet är en Watchlist (bevakningslista) bestående av 20 länder och nedan är en sammanfattning av de 10 högst rankade på listan. Dessa 10 länder representerar mindre än 6 procent av världens befolkning men mer än hälften av alla människor som är i behov av humanitärt stöd befinner sig där. Det är från dessa länder som nästan tre fjärdedelar av världens flyktingar kommer från.

Det har varit liten förändring i de länder som har rankats högst när det gäller behov av humanitärt stöd jämfört med förra året," säger Bob Kitchen, RESCUEs vice president för nödsituationer. "Detta är ett tecken på att många av dessa kriser är utdragna och understryker vikten av att vi tillsammans måste arbeta för att snabbt lösa grundorsakerna till dessa humanitära kriser.
 

10. Centralafrikanska republiken

En familj på flykt som befinner sig i det provisoriska lägret Kaga Bandoro i Centralafrikanska republiken.
Bilden visar en familj som befinner sig i det provisoriska lägret Kaga Bandoro i Centralafrikanska republiken. RESCUE finns på plats och hjäper människorna i lägret.
Foto: Biro / RESCUE

Konflikt och instabilitet i Centralafrikanska republiken fortsätter att driva människor på flykt och har skapat osäker tillgång på mat. Närmare 2,6 miljoner människor (mer än hälften av landets befolkning) är i behov av humanitärt stöd och över en fjärdedel av befolkningen har tvingats lämna sina hem. Mer än 600 000 människor befinner sig på flykt inom landet och ytterligare 600 000 har tvingats fly till grannländerna. Ungefär 35 procent av befolkningen upplever kritiska nivåer av brist på mat.

Prognos för 2020: Det har pågått konflikter i Centralafrikanska republiken sedan 2013 och det är osannolikt att situationen kommer att förbättras under 2020. Det fredsavtal som undertecknades i Khartoum förblir endast delvis iakttaget och det finns en verklig risk för ytterligare konflikter. Det val som planeras till december 2020 kommer att öka spänningarna mellan väpnade grupper och regeringen.

 

9. Somalia

En mamma väntar med sina två barn och andra människor framför sjukhuset i Karaan i Somalia
RESCUE finns på plats i Somalia och hjälper familjer på flykt som den här kvinnan och hennes barn.
Foto: Ryan / RESCUE

Det har varit oroligt i Somalia sedan 1991. Mer än 5 miljoner somalier (över 40 procent av befolkningen) är i behov av någon form av humanitärt stöd. Över 1 miljon människor lider av extrem brist på mat. Konflikten har tvingat 740 000 somalier att fly till närliggande länder och ytterligare 2,6 miljoner människor är på flykt inom landet. Översvämningarna i slutet av 2019 kan också komma att öka dessa nummer ännu mer.

Prognos för 2020: I slutet av 2020 eller i början av 2021 hoppas Somalia kunna hålla sitt första direkta parlaments- och presidentval sedan 1969 vilket tyder på att den politiska situationen stabiliseras något. Militära grupper representerar emellertid ett ihållande nationellt hot och valet skulle kunna utlösa en förnyad konflikt snarare än att skapa fred. Vilket skulle öka risken för de humanitära hjälparbetarna i regionen. Den förväntade översvämningen kan förvärra tillgången på mat åtminstone fram till våren 2020.

8. Burkina Faso

Ett hus byggs bredvid en äng i Burkina Faso
I Djibo har RESCUE sett till att det nu finns en vattenbrunn som kan förse invånarna med rent vatten.
Foto: RESCUE

Den humanitära situationen i Burkina Faso försämrades snabbt under 2019, främst på grund av att väpnade grupper tagit kontroll över det norra och östra territoriet. Denna instabilitet har gjort att många fler behövt fly sina hem, från 9 000 personer i början av 2018 till nästan 500 000 (oktober 2019).

Prognos för 2020: Konflikten har minskat tillgången till utbildning, hälso- och sjukvård och andra nödvändiga tjänster och trenden kommer sannolikt att fortsätta 2020. Antalet människor på flykt beräknas nå 900 000 redan i april 2020 och bristen på mat förväntas förvärras. Situationen kan försämras ännu snabbare om det planerade presidentvalet i november 2020 framkallar ytterligare instabilitet vilket hände 2015.

7. Sydsudan

Bilden visar en mamma som är med sitt barn hos doktorn
En RESCUE sjukvårdare mäter armen på Abraham sju månader på en vårdcentral i Panthau.
Foto: Atiki Lomodong / RESCUE

Inbördeskriget i Sydsudan har dödat närmare 400 000 människor sedan 2013 och 7,5 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd. 1,5 miljoner människor är på flykt inom landet och 2,2 miljoner har tvingats fly till grannländerna.

Prognos för 2020: Sydsudan upplever för närvarande en period av relativt lugn efter en nationell vapenvila under 2018 och en uppgörelse att tillsätta en ännu inte skapad koalitionsregering. Om de bräckliga samtalen avbryts står Sydsudan inför en hög risk för förnyad konflikt och det finns en välgrundad rädsla för att partier som utesluts från fredsavtalet kommer att störa humanitära insatser. Landet är dåligt utrustat för att hantera den potentiella spridningen av ebola från Demokratiska republiken Kongo (rankad som nummer 2 på vår lista).

6. Afghanistan

En mamma vaggar sitt sjuka barn i ett läger i det afghanska distriktet Muqur.
En mamma vaggar sitt sjuka barn i ett läger i Badghis 'Muqur-distrikt i Afghanistan. RESCUE finns på plats i lägret och erbjuder stöd.
Foto: Glinski / RESCUE

Afghanistan har enorma humanitära behov som drivs av nästan två decennier av konflikt och politisk instabilitet. 9,4 miljoner afghaner (25 procent av befolkningen) är i behov av humanitärt stöd. Mer än 10 miljoner människor har kritisk brist på mat. Det bor nästan 2,5 miljoner registrerade afghanska flyktingar utanför landet.

Prognos för 2020: Den långvariga osäkerheten som plågar fredsförhandlingarna och valresultatet från 2019 bådar illa för att landet ska kunna återhämta sig från alla år av konflikt och instabilitet. Alla sidor kan försöka stärka sina förhandlingspositioner genom att eskalera militära operationer, vilket kan öka civila dödsoffer och det humanitära behovet. En halv miljon människor förväntas tvingas fly från sina hem under 2020.

5. Venezuela

En pojke matar sin lillasyster med en nappflaska
Detta är Diana som döpts efter en RESCUE sjuksköterska. Sjuksköterskan Diana besökte Dianas venezuelanska mamma när hon var gravid och befann sig i Colombia.
Foto: Brenner / RESCUE

Venezuela befinner sig i en snabbt eskalerande humanitär kris som är förankrad i politisk och ekonomisk tumult. 4,6 miljoner människor har flytt landet (siffran är från november 2019). Uppskattningsvis fortsätter runt 5000 dagligen att lämna landet. Nästan en fjärdedel av befolkningen i Venezuela är i behov av humanitärt stöd. 94 procent av hushållen lever i fattigdom och 80 procent av befolkningen har osäker tillgång på mat. Hyperinflation har skapat en allvarlig brist på mat, medicin och rent vatten.

Prognos för 2020: Internationella sanktioner kan förvärra den ekonomiska krisen och nationella politiska spänningar kan öka oron. Detta kan leda till att fler människor tvingas fly under 2020 och ytterligare anstränga kapaciteten och resurserna hos grannländerna. Närliggande länder kan komma införa restriktioner för människor från Venezuela, vilket kan tvinga människor att använda illegala sätt att fly som i sin tur skulle öka deras sårbarhet.

4. Nigeria

En lärare står framför sina elever i klassrummet.
En av våra RESCUE medarbetare undervisar en klass i Nigeria.
Foto: Saater / RESCUE

Nigeria har många pågående konflikter, framförallt skapar det decennium långa upproret i nordost och det ökande våldet i centrala och nordvästra delarna oroligheter. Ett kolerautbrott har förvärrat mat osäkerheten och fler människor har tvingats fly. Det bor över 2 miljoner nigerianer som har tvingats lämna sina hem i den nordöstra delen av landet och 243 000 har tvingats fly till grannländerna. Över hälften av de 13,4 miljoner människor som bor i de konfliktpåverkade nordöstra delarna behöver någon form av humanitärt stöd.

Prognos för 2020: Fortsatt konflikt tillsammans med att det blir allt svårare att utföra humanitära insatser kommer sannolikt att förvärra förhållandena i Nigeria. Situationen i nordväst kan försämras ytterligare, särskilt om de väpnade grupper som arbetar där upprättar länkar till motsvarande grupper som är aktiva i Sahel.

3. Syrien

Kriget i Syrien har resulterat i 5,7 miljoner flyktingar, varav många är barn.
RESCUE hjälper barn och deras familjer i Areesha lägret i nordöstra Syrien.
Foto: RESCUE

Mer än hälften av Syriens befolkning har tvingats fly från sina hem på grund av konflikter sedan 2011. Kriget har skapat 5,7 miljoner flyktingar och 11 miljoner människor (65 procent av befolkningen) är i behov av humanitärt stöd.

Prognos för 2020: Situationen i Syrien förblir instabil, särskilt i de nordvästra och nordöstra regionerna. Det finns fortfarande en risk för upptrappning av konflikten, vilket kommer tvinga ännu fler människor på flykt under 2020. Krisen har länge definierats av attacker på civila och civil infrastruktur. Syrien kommer fortsatt behöva både kortsiktigt och långsiktigt humanitärt stöd även om konflikten upphävs.

2. Demokratiska republiken Kongo

Eine Ebola-Überlebende arbeitet im Ebola-Behandlungszentrum im Krankenhaus von Beni, Demokratische Republik Kongo
Kahindo har själv haft ebola och jobbar nu på RESCUEs ebolabehandlingscenter i Kongo.
Foto: Ryan / RESCUE

Drygt 5 miljoner människor är på flykt inom landet i Demokratiska republiken Kongo, detta är mer än något annat land i Afrika. 15,9 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd och 15,6 miljoner människor har extrem brist på mat. Landet befinner sig mitt i det näst största ebolautbrottet i historien.

Prognos för 2020: En fortsatt väpnad konflikt, politisk instabilitet och spridning av ebola kan leda till en kraftig försämring av krisen under 2020. Om sjukdomen sprids till en aktiv konfliktzon eller en storstad kommer den humanitära krisen att bli ännu allvarligare.

1. Jemen

Eine vertriebene Frau steht mit ihren beiden Kindern im Arm vor einem Haus in Aden, Jemen
En kvinna och hennes tvillingdöttrar Yusra och Yumna har fått stöd av RESCUE. Här står de utanför huset de hyr i utkanten av Aden.
Foto: Swanson / RESCUE

Jemen toppar RESCUEs Emergency Watchlist för andra året i rad på grund av det långvariga inbördeskrig som har gjort att 3,65 miljoner människor befinner sig på flykt inom landet. Över 24 miljoner (80 procent av befolkningen) är i behov av humanitärt stöd, vilket redan gör det till världens största humanitära kris.

Prognos för 2020: Insatser för att lösa konflikten har ännu inte skapat ett mindre humanitärt behov av stöd. För att detta ska ske kommer det att krävas stora förbättringar av ekonomin och infrastrukturen, tillsammans med politiska reformer. Om konflikten fortsätter in i 2022 uppskattar FN att 500 000 människor kommer att ha omkommit, främst på grund av indirekta effekter av konflikten som nedbrytningen av sjukvårdssystemet.

RESCUE är på plats i alla de 20 länderna på den fullständiga bevakningslistan (med undantag av Sudan där RESCUE just nu håller på att återuppta sin humanitära verksamhet).