Från att skapa en enklare lösning för att behandla undernärda barn i Östafrika till att möjligöra ett lättillgängligt sätt att nå information för flyktingar från Ukraina - RESCUE söker ständigt efter en smartare lösning till några av världens stora utmaningar. Vår verksamhet satsar på innovation för att hjälpa familjer överleva, återhämta sig och återta kontrollen över sin framtid.  

I över 90 år har RESCUE gjort riskbedömningar vid kriser och analyserat hur man bäst stödjer de drabbade i varje situation. Vårt lösningsorienterade arbete utformas alltid efter människors olika behov. Med stöd i vår egen forskning och genom ständigt nytänkande hjälper vi krisdrabbade människor runt om i världen.

Läs mer om hur vi arbetar med kontantstöd, undernäring, integration, kvinnor och flickor samt kunskapsspridande under kriser nedan.

En effektiv lösning: Kontantstöd i Afghanistan

97 procent av befolkningen i Afghanistan lever i fattigdom och 28,8 miljoner behöver humanitärt bistånd (siffror från augusti 2023). Vidare står hälften av landets befolkning inför akut matosäkerhet. Detta beror dels på nationens ekonomiska kollaps sedan augusti 2021, som främst drabbat civilbefolkningen. Många som tidigare hade jobb och var självförsörjande är idag beroende av humanitärt bistånd.

En effektiv lösning under kriser som denna är bland annat kontantstöd, i form av pengar och kuponger. Stödet låter människor själva besluta vad pengarna ska användas till och vilka behov som ska tillgodoses. 

En mamma sveper in sin dotter i en filt som hon köpt tack vare pengar, kontantstöd, som hon fått av RESCUE.
I Afghanistans huvudstad Kabul sveper Noor* in dottern i en ny filt som hon kunde köpa efter att ha fått kontantstöd från RESCUE. Noor, som förlorade maken i ett bombdåd under talibanernas offensiv 2021, säger: ”Jag köpte två filtar. Idag vill jag köpa te, socker, lök och annat vi behöver – det betyder att mina barn slipper svälta ihjäl.”

Foto: Kellie Ryan för RESCUE

Kontantstöd har gjort det möjligt för familjer i Afghanistan att köpa mat, kläder och andra nödvändiga varor. Många har även använt pengarna för att ta sig till sjukhus, köpa boskap eller starta egna verksamheter för att uppnå självförsörjning.

 En förenklad lösning: behandling av undernäring

RESCUE är ledande inom behandling av barn med akut undernäring och har satt som mål att minska antalet undernärda barn i världen som inte får någon behandling.

60 miljoner barn globalt lider av akut undernäring, vilket leder till en elva gånger högre risk för dessa barn att dö en för tidig död. Trots att det finns mycket effektiva behandlingar får bara 20 procent av de barn som är akut undernärda i världen den livräddande vård de behöver.  

Dietisten Sammy undersöker en liten pojke för undernäring på landsbygden i Kenya.
Dietisten Sammy* undersöker Lokyiotos son Kaliba föri jakt på tecken på undernäring i utkanten av Turkana i Kenya. ”Jag har gått till kliniken med barnen de senaste tre månaderna”, säger Lokiyoto. ”Jag hoppas att de växer bra så att de kan ta hand om sig själva när jag inte är där.”
Foto: Patrick Meinhardt för RESCUE

Vår forskning och innovation har lett till genombrott, bland annat genom skapandet av ett förenklat behandlingsprotokoll. Det har visat sig vara lika effektivt, mer kostnadseffektivt och lättare att skala upp än den kliniska standardmetoden. Det förenklade protokollet innebär att alla barn med akut undernäring kan behandlas med en enda produkt på en och samma plats.

För att ytterligare fler ska få del av behandlingen utbildar RESCUE föräldrar i att använda så kallade MUAC-måttband. MUAC står för ”mid-upper arm circumference” och är färgkodade måttband som mäter omkretsen runt barnets överarm. Med hjälp av dessa kan föräldrar regelbundet undersöka sina barn för undernäring i hemmet, vilket ökar chansen att sjukdomen upptäcks tidigare. 

Våra resultat

 Play Well: Integration av barn på flykt 

Under Covid-19 pandemin var distansutbildning en påtaglig utmaning för många barn. Framför allt för de som redan var mest utsatta, däribland unga flyktingar och migranter. En lösning på detta var initiativet “Play well”, som främjade socialt och emotionellt lärande för barn genom bland annat radio och mobil. Fokus låg även på integration och stödet gick till både barnen som flytt och deras nya grannar i värdländerna.

Play Well i Colombia

Redan tidigt under 2021 hade runt 1,8 miljoner barn från Venezuela mycket svårt att få tillgång till bra utbildning. Landet var hårt drabbat av en allvarlig lågkonjunktur som tvingat miljontals människor på flykt. Till exempel flydde många till Colombia och Peru där RESCUE arbetar för fullt än idag. 

RESCUE:s lösning: En mamma från Venezuela poserar för ett foto med sina två barn. Barnen har fått hjälp av RESCUE:s program "Play Well".
Paula lämnade Caracas, Venezuela, med sina tre barn. För Paula har Play Well varit otroligt hjälpsamt då barnen har fått både tillgång till ny kunskap och nya verktyg för att hantera känslor och stress.
Foto: Everardo Esquivel för RESCUE

Under 2020 lanserade RESCUE initiativet ”Play Well” i Colombia. Insatsen finansieras av Lego-stiftelsen och gick ut på att lära barn att förstå sina och andras känslor. 

Play Well utformades för att främja socialt och emotionellt lärande genom lek och historieberättande. Detta gjordes genom radio, telefoner och gratis appar (som WhatsApp) för att nå barn med begränsad eller opålitlig tillgång till internet. Play Well använder socialt och emotionellt lärande för att hjälpa barn på flykt att integreras. Samtidigt inkluderades även lokala barn för att lära dem om vikten av välkomnande och medkänsla. 

Play Well fortsätter idag att hjälpa utsatta barn i Latinamerika genom filmer, personlig service i medborgarhus och en andra säsong av radioprogrammet “On Air with Enrique.” Play Well finns även i Uganda och Tanzania.

Signpost - når människor i kris med viktig information 

Innovation: En av RESCUE:s medarbetare visar en kvinna från Mexiko hur programmet Signpost fungerar.
Adriana García, en av RESCUE:s medarbetare i Mexiko, visar Sara* hur hon kan hitta den information hon behöver på sin telefon.
Foto: Paul Ratje för RESCUE

RESCUE:s program ”Signpost” är en lösning som förser samhällen med den kunskap som krävs för att lösa akuta problem under en kris. Rätt information vid rätt tidpunkt kan vara en fråga om liv eller död. 

Vägvisarprojektet skapades 2015, då hundratusentals flyktingar flydde till Europa från framför allt Syrien. Det förser människor som flyr och samhällen i kris med information om resvägar, vilka dokument som krävs, var det finns gränsövergångar, boenden och vårdcentraler för flyktingar. Signpost utnyttjar den senaste tekniken med stöd av partners som Cisco, Google, Zendesk och Meta. 

Signpost kopplar också samman människor på flykt med utbildade moderatorer som svarar på frågor om hjälp via sociala medier eller andra kanaler. Till exempel frågor om bostäder och juridiskt stöd.  

Signpost i Ukraina

När kriget i Ukraina bröt ut och människor började fly landet grundade två ukrainska kvinnor gräsrotsorganisationen ”United for Ukraine” (UfU). De lanserade en webbplats som en lösning för att tillgodose behovet av information. Google och RESCUE startade ett samarbete med UfU och förde in deras informationsplattform under Signpost-paraplyet.  

UfU-teamet har hjälpt mer än 15 000 personer att hitta boende och har kopplat samman 7 000 personer med juridiskt stöd. Signpost-teamet tog lärdomarna från uppskalningen av UfU:s plattform och tillämpade dem i över 20 Signpost-projekt, vilket förbättrade upplevelsen för Signpost-användare över hela världen.

Läs mer om Signpost

En lokal lösning: kvinnoorganisationer i Uganda

Under kriser rapporteras ofta en ökning av könsbaserat våld. I Uganda samarbetar RESCUE med lokala organisationer, såsom Karamoja Women Umbrella Organization (KAWUO), för att motverka detta. Vi tror starkt på vikten av lokala samarbeten, då lokala aktörer ofta har en djupare förståelse för problemen och vilka lösningar som fungerar bäst. Vidare tenderar lokala organisationer att ha både allmänhetens och beslutsfattares förtroende, vilket stärker våra insatser.

RESCUE:s lösning: en kvinna som jobbar för en kvinnorättsorganisation gör pappersarbete vid ett skrivbord.
Grace Muuduru jobbar på COSMESS, en kvinnogrupp i Uganda som får stöd av RESCUE för att utbilda kvinnor inom yrken som snickeri och mekanik. De ordnar även workshops för att sprida medvetenhet om sexuella trakasserier och övergrepp. ”Jag är feminist. För mig är en feminist någon som står upp för kvinnor och gör deras röster hörda,” säger Grace.
Foto: Esther Mbabazi för RESCUE

Bland annat ordnar KAWUO trygga platser för kvinnor. Exempelvis kan dessa platser stödja kvinnor som drabbats av könsbaserat våld. På de trygga platserna utbildas även män i hur man behandlar och stöttar kvinnor på bästa sätt. För att nå de som inte kan ta sig till dessa lokaler har vi även koordinerat psykologiskt, medicinskt och juridiskt stöd på distans till överlevare av könsbaserat våld.

Loyce*, en aktivist inom kvinnogruppen Togoletta, står upp för kvinnors rättigheter i Uganda. Togoletta är en av många lokala organisationer i Uganda som RESCUE stöder.
Loyce*, en aktivist inom kvinnogruppen Togoletta, står upp för kvinnors rättigheter i Uganda. Togoletta är en av många lokala organisationer i Uganda som RESCUE stöder.
Foto: Esther Mbabazi för RESCUE

Främja flickors utbildning och möjligheter

I Sierra Leone hindrar tidiga äktenskap och graviditeter många tonårsflickor från att gå i skolan.

Under ebolakrisen mellan 2014 och 2016 utsattes flickor i Sierra Leone för höga nivåer av könsbaserat våld. Ännu fler än tidigare tvingades in i tvångsäktenskap då familjer inte längre hade råd att ta hand om sina döttrar. Covid-19 hade en liknande effekt på många flickors liv och gjorde det ännu svårare utbilda sig då många skolor stängde. 

Några tonårstjejer sitter och skriver i sina anteckningsblock under en lektion möjliggjord av EAGER-programmet i Sierra Leone.
Några tonårstjejer deltar i en lektion möjliggjord av programmet EAGER i Tongo, Sierra Leone.
Foto: Michael Duff för RESCUE

Genom insatsen EAGER (Every Adolescent Girl Empowered and Resilient) utbildar RESCUE och våra samarbetspartners flickor i åldrarna 13 till 17 år. Projektet fokuserar på de som antingen hoppat av sin utbildning eller aldrig fått gå i skolan. Sedan projektet lanserades 2020 har vi gett stöd till över 27 000 flickor.

Under ett 30 veckor långt program får flickor lära sig läsa, skriva och räkna. Samtidigt utbildas de i andra viktiga ämnen, såsom privatekonomi. EAGER har även ett mentorsprogram där unga flickor får komma i kontakt med lokala kvinnliga ledare. Bland annat rekommenderas de att göra en framtidsplan tillsammans, för att inspirera till hopp

Tonårsflickor i Sierra Leona deltar i RESCUE:s utbildningsprojekt EAGER under rasten i skolan.
Tonårsflickor i Sierra Leona deltar i RESCUE:s utbildningsprojekt EAGER under rasten i skolan.
Foto: Michael Duff för RESCUE

EAGER för även samman lokala ledare med vårdnadshavare för att diskutera hur man bäst stöttar tonårsflickor. Vidare har EAGER skapat ett radioprogram, som  fokuserar på tonårsflickors lokala problem i Sierra Leone.

Läs mer om innovation på Airbel Impact Lab - RESCUE:s forskningscenter. 

*Efternamn har utelämnats för att skydda personens integritet.