Två år efter att talibanerna tog makten i Afghanistan är nära 30 miljoner människor fortfarande i akut behov av humanitärt bistånd. Den fortsatta bristen på finansiering sätter de humanitära insatserna på spel.

Sedan maktskiftet har de humanitära behoven i landet skjutit i höjden. International Rescue Committee (RESCUE) varnar för att nedskärningarna av det humanitära biståndet till Afghanistan har ökat antalet människor i nöd med 60 procent, i kombination med en ekonomisk kollaps, klimatförändringar och en minskad tillgång till grundläggande förnödenheter. 

“Sedan den 15 augusti 2021 har Afghanistan kämpat med en svår ekonomisk kollaps. Civilbefolkningen har fått betala priset: människor som tidigare hade jobb och var självförsörjande är idag beroende av humanitärt bistånd. Många har inte råd med mat för dagen. Två år efter maktskiftet är landets ekonomi fortsatt isolerad från det internationella finansiella systemet och 28,8 miljoner människor behöver humanitärt bistånd. Nära på hela befolkningen lever i fattigdom och 80 procent av de som drabbats hårdast är kvinnor och flickor,”

säger Salma Ben Aissa, chef för International Rescue Committees insatser i Afghanistan.

Enbart 23 procent av årets humanitära insatsplan är finansierad, jämfört med 40 procent förra året. Den bristande finansieringen gör att den humanitära hjälpen inte når fram, mellan januari och april nådde insatserna 2 miljoner färre människor jämfört med samma period 2022. 

Trots svåra motgångar har de humanitära insatserna lyckats att undvika hungersnöd under de senaste två vintrarna, tack vare givarnas åtaganden för att upprätthålla stödet till civilbefolkningen. Den betydande uppskalningen av de humanitära insatserna har minskat antalet människor som hotas av svält med nästan 3 miljoner bara i år - en insats som framför allt hjälpt små barn. 

“Det internationella samfundets åtgärder för att utöka det humanitära biståndet, såsom omfattande undantag från sanktioner, har räddat otaliga liv. I år, trots svåra utmaningar för den humanitära sektorn, har insatser gett livräddande stöd till över 17 miljoner afghaner. Tack vare ihärdiga och beslutsamma afghanska hjälparbetare, vars engagemang aldrig har sviktat, har organisationer som RESCUE kunnat ge livräddande stöd till familjer på tidigare isolerade platser,”

säger Salma Ben Aissa. Hon fortsätter: 

“Trots framgångar har RESCUE en växande oro för framtiden för det humanitära biståndet till Afghanistan, då finansieringen fortsatt brister och sätter miljontals liv i fara. Till exempel har FNs Livsmedelsprogram (WFP) behövt minska antalet livräddande matpaket och kontaktstöd till 8 miljoner afghaner i år. Utan ökad finansiering kan livsmedelsbiståndet försvinna helt vid oktober i år. Vidare har årets nedskärningar bidragit till att grundläggande hälsovårdstjänster stängts ner, såsom mobila hälsoteam. Detta har lett till att hundratusentals afghaner inte längre får hälso- och näringsstöd, vilket drabbar kvinnor och flickor opropotionerligt hårt.”

“Detta är ett kritiskt ögonblick för Afghanistan. Världens givare bör ge ett långsiktigt och flexibelt stöd til de humanitära insatserna för att säkerställa att biståndet når dem som behöver det mest. Utan biståndet kommer miljontals människor att fortsätta svälta och gå en osäker framtid till mötes.” 

Om International Rescue Committee i Afghanistan

RESCUE har arbetat i Afghanistan sedan 1988. Genom åren har vi fokuserat på trygga platser, utbildning och välmående för miljontals afghaner. Idag arbetar vi med tusentals byar i hela 12 provinser. Vi har nära 5000 anställda och volontärer, varav 99 procent är afghaner och över 40 procent är kvinnor. RESCUE stödjer bland annat lokala insatser för att identifiera, planera och genomföra utvecklingsprojekt. Vi ordnar även trygga platser för barn och kvinnor på landsbygden, stödjer utbildningsprojekt, fördelar kontantstöd och stödjer människor på flykt med tält, rent vatten och andra grundläggande förnödenheter.