Torka, konflikter och stigande livsmedelspriser till följd av kriget i Ukraina har gjort att rekordmånga människor på Afrikas horn och i Sahelregionen är i stort behov av hjälp. Samtidigt skärs bistånd ner eller riktas mot krisen i Ukraina. Situationen är desperat och som så ofta är det kvinnor och barn som drabbas hårdast. Världen måste agera nu för att undvika ytterligare lidande. 

Vad händer på Afrikas horn? 

Miljontals människor står inför en humanitär katastrof när torkan fortsätter att drabba Afrikas horn. Krisen förvärras av covid-19-pandemin, pågående konflikter, klimatförändringar, svärmar av gräshoppor som förstör skördarna och stigande livsmedelspriser på grund av kriget i Ukraina. 

Över 14 miljoner människor i Somalia, Etiopien och Kenya lever redan på gränsen till svält - ungefär hälften av dem är barn. Antalet kommer att öka till 20 miljoner i juni om regnen fortsätter att utebli, priserna fortsätter att stiga och världens ledare inte ökar biståndsfinansieringen för att möta behoven hos människor i kris. 

Även i bästa fall - om det kommer rikligt med regn som sätter stopp för torkan - skulle det ta månader för människor att återhämta sig. 

Etiopien

Väderfenomenet La Niña förvärrar situationen i Etiopien, där klimatförändringarna har ökat frekvensen av torka och översvämningar. Dessa naturkatastrofer och den fortsatta konflikten i regionerna Tigray, Amhara och Afar har fått Etiopien att hamna på andra plats på RESCUEs lista över kriser som förväntas förvärras mest under 2022. 

Läs mer om krisen i Etiopien. 

Kvinnor hämtar vatten i Etiopien
Bilan, 40, hämtar vatten som RESCUE transporterat till Etiopiens Somali-region. Hon säger att hennes familj hade tio boskapsdjur före torkan, men nu har de bara ett. "Vi brukade vara beroende av våra boskapsdjur för att få inkomster", säger hon, "men nu delar vi mat med våra grannar".
Foto: Martha Tadesse för RESCUE

Somalia

Över en halv miljon människor i Somalia har tvingats lämna sina hem i jakt på mat och vatten sedan början av 2022. Landet upplever politisk instabilitet och pågående strider mellan al-Shabab och statliga och internationella styrkor. Denna konflikt, tillsammans med effekterna av klimatförändringarna, har gjort Somalia till en av världens svåraste kriser för internflyktingar.

Läs mer om krisen i Somalia. 

Ett barn på flykt äter plumpynut för att må bättre och få i sig mycket näring.
Många somalier har tvingats lämna sina hem på grund av torkan. Däribland det här barnet som här äter en särskilt näringsrik jordnötspasta (plumpynut), samtidigt som han undersöks för undernäring vid en av RESCUEs mobila vårdkliniker i ett läger i utkanten av Mogadishu.
Foto: Will Swanson för RESCUE

Kenya

I september 2021 förklarade Kenya att landet befann sig i ett katastroftillstånd med nästan tre miljoner människor på gränsen till svält. Tusentals kenyaner som är beroende av odling av grödor och boskap har tvingats att flytta för att hitta nya betesmarker eller inkomst- och livsmedelskällor när torkan fortsätter. Flyktingar från grannländerna hör också till dem som drabbas av extrem hunger. 

Amerikanska ABC News besökte nyligen ett International Rescue Committee (RESCUE) sjukhus i flyktinglägret Kakuma i Kenya för att se vårt arbete som fokuserar på att behandla barn som lider av allvarlig undernäring. Här kan ni se deras reportage: Miljoner liv i fara när hungersnöd drabbar Afrikas horn.

Läs mer om krisen i Kenya. 

En flicka hämtar vatten utanför ett flyktingläger i norra Kenya.
Halima Alwahab Mohamed, 10 år, hämtar vatten nära sitt hem i flyktinglägret Kakuma i norra Kenya. Halima bor här tillsammans med sin mamma Asho, som tvingades fly våldet i Somalia 2008. Kenya, Somalia och andra länder på Afrikas horn står inför en humanitär katastrof när torkan fortsätter att drabba Afrikas horn.
Foto: Kellie Ryan för RECSUE

Vad händer i Sahelområdet?

Konflikter, ekonomiska kriser och klimatförändringar har i åratal lett till massflykt i Sahelområdet i västra och centrala Afrika. Mellan 2015 och 2022 har antalet människor i regionen som är i behov av akut livsmedelsbistånd nästan fyrdubblats, från 7 till över 30 miljoner. I juni 2022 kan antalet som förväntas drabbas av extrem hunger stiga till över 40 miljoner.

I dag lider rekordmånga människor av extrem hunger enbart i Mali, Niger och Burkina Faso. Samhällen i Sahel kommer att behöva minst två år för att återhämta sig från den pågående hungerkrisen - och om ingenting görs kommer behoven bara att öka. 

Mali

Mali har upplevt ett decennium av väpnad konflikt och politisk instabilitet i norra delen av landet. Över 7,5 miljoner människor i Mali är i behov av katastrofhjälp. Landet drabbades av ekonomiska sanktioner i januari i år, som ett resultat av landets beslut att skjuta upp utlovade demokratiska val. Detta begränsar allvarligt människors tillgång till social service.  Familjers försörjning har försvunnit på grund av dåliga skördesäsonger och det osäkra säkerhetsläget.  

Läs mer om krisen i Mali. 

En flicka tittar in i kameran i Mali, hon står vid en husvägg.
Den här flickan väntar på en läkarundersökning vid en FN-klinik och är en av de över 7,5 miljoner människor i Mali som behöver nödhjälp nu när torka och konflikt fortsätter att drabba deras samhällen.
Foto: FN/Marco Dormino

Niger

År av konflikter, klimatförändringar och bristande social service, har tvingat ett rekordstort antal människor att fly från sina hem. Misslyckade skördar, brist på utsäde och osäkerhet som gjort att odlare i konfliktområden inte kunnat sköta sina grödor innebär att ytterligare miljoner människor kommer att drabbas av svår hunger under de kommande månaderna om inget görs för att lindra de akuta humanitära behoven.

Läs mer om krisen i Niger. 

En kvinna i Niger matar sitt undernärda barn
Kelou Kiarii, 25, blev tvingades att fly när en väpnad grupp attackerade hennes by i Niger. RESCUE förser hennes familj med mat och annan nödhjälp och behandlar hennes son Bidi för undernäring.
Foto: Mamadou Diop för RESCUE

Burkina Faso

Det växande våldet i Burkina Faso, inklusive etniska och religiösa konflikter, har tvingat människor att lämna sina hem, skördar och försörjningsmöjligheter. Nästan två miljoner människor har tvingats på flykt, och över 90 procent av dem har inte kunnat få tillgång till mark för att plantera grödor den här säsongen. Kriget i Ukraina hotar att driva upp de redan höga livsmedelspriserna, vilket innebär att ännu fler människor inte kommer att kunna tillgodose sina grundläggande livsmedelsbehov. 

Läs mer om krisen i Burkina Faso. 

En flicka tvättar sina kläder utanför ett boende för familjer som tvingats fly på grund av våldet i Burkina Faso.
En flicka tvättar sina kläder utanför ett boende för familjer som tvingats fly på grund av våldet i Burkina Faso.
Foto: Olympia De Maismont/AFP/Getty Images

Vad måste göras?

Vi har inte råd att ignorera denna växande kris eller leda bort biståndsbudgetar från regionen. Världens ledare måste öka den humanitära finansieringen för att ta itu med den svåra situationen som har drivits fram av åratal av konflikt och klimatförändringar som bara blir värre. 

Svält har inget att göra med att det finns för många munnar att mätta. Verkligheten är mycket mer komplicerad. Lösningen måste vara tidiga åtgärder - innan hungersnöden officiellt förklaras - för att ta itu med och mildra de verkliga källorna till hungerkriser: konflikter och torka. 

Vad gör RESCUE? 

Vi arbetar i samhällen på Afrikas horn och i centrala Sahel för att hjälpa människor med akut nödhjälp, kliniker mot undernäring, rent vatten och sanitet, utbildning, hälsovård, ekonomisk försörjning samt skydd från våld. Som en del av vårt arbete har vi utvecklat en banbrytande strategi för att bekämpa akut undernäring hos barn. Läs mer om vårt arbete för att lindra hungerkrisen i Sahel och på Afrikas horn.

Du kan stödja vårt arbete genom att bli månadsgivare.

Fantaou Mallam Kiari, 20, och en annan kvinna i Diffa i Niger läser en RESCUE-broschyr som visar hur man kan förebygga undernäring hos barn. Mödrar som Fantaou får kontantstöd och affärsutbildning från RESCUE för att hjälpa dem att försörja sina familjer.
Fantaou Mallam Kiari, 20, och en annan kvinna i Diffa i Niger läser en RESCUE-broschyr som visar hur man kan förebygga undernäring hos barn. Mödrar som Fantaou får kontantstöd och affärsutbildning från RESCUE för att hjälpa dem att försörja sina familjer.
Foto: Mamadou Diop för RESCUE