Fem miljoner barn under fem år dör varje år av vattenburna sjukdomar, undernäring, extrema väderförhållanden och våld. Barn som lever i krisdrabbade områden är särskilt utsatta. 

Under det senaste året har vi sett översvämningar i Pakistan, jordbävningar i Syrien och Turkiet och historisk torka i Östafrika. Samtidigt rasar konflikter i Sudan, Ukraina, Syrien, Jemen och Etiopien. Allt detta sätter barns liv på spel.  

Dessutom fortsätter kriget i Ukraina att påverka livsmedels- och energipriserna globalt, vilket gör det ännu dyrare att köpa varor och service i många länder. Två miljoner barn dör av undernärning årligen, läs vad RESCUE gör för att förebygga detta. 

Såhär hjälper RESCUE barn med undernäring 

Över 60 miljoner barn under 5 år lider av akut undernäring världen över. Idag får endast 1 av 5 drabbade barn behandling, vilket leder till att två miljoner barn dör årligen. Barn drabbas av undernäring om de inte får tillräckligt med mat under en längre tid. En av de viktigaste delarna för att bota undernäring och rädda liv är att hjälpa drabbade barn tidigt. RESCUE arbetar ständigt med att hitta nya sätt att hjälpa barn innan tillståndet blir för allvarligt.

Barn undersöks för undernäring av RESCUE
2-åriga Amino får hjälp av RESCUEs personal i Mogadishu. När bilden togs hade hon fått vård i två månader och redan börjat öka i vikt.
Foto: Ryan / RESCUE

Mätarmband mot undernäring

En banbrytande metod mot undernäring är att använda enkla mätarmband, så kallade MUAC-band, för att upptäcka om barn är i riskzonen. Armbandet sätts på barnets överarm och indikerar hur allvarligt tillståndet är. Fördelen med sådana armband är att de är lätta att använda - vilket gör att man inte behöver utbildad sjukvårdspersonal för att ställa en diagnos.

Detta innebär att barnet inte behöver ta sig till en klinik för att få hjälp, vilket underlättar en diagnos i många delar av världen som är svåråtkomliga. Med andra ord behöver barnen inte genomgå den ofta långa och besvärliga resa till närmaste klinik.  

Barn behandlas för undernäring av RECSUE i Tchad
Ett barn får nötkräm vid en av RESCUEs hälsokliniker i Tchad.
Foto: Nesmith /RESCUE

Nötkräm för att rädda liv 

Ett annan metod som RESCUE arbetar med är att ge barnen nötkräm. Klämmisar med nötkräm kan vara allt som behövs för att rädda livet på undernärda barn. Den är näringsrik, kräver ingen tillagning och är lätt att äta. Istället för dropp eller behandling på en klinik kan föräldrar själva mata barnet i hemmet.

RESCUE arbetar ständigt med att utveckla hur vi arbetar för att hjälpa människor. För att bota undernäring är nyckeln att man kan behandla barnet i hemmet, på så sätt når vi fler barn och kan rädda fler liv.

Varför det är viktigt att behandla undernäring?

Det är viktigt att komma ihåg att undernäring inte bara är en känsla av hunger. Undernäring är ett livshotande tillstånd som tragiskt nog dödar många barn varje dag. Även för de som överlever så innebär undernäring allvarliga konsekvenser för barnets fortsatta hälsa genom livet.

Undernäring kan ge bestående men på hjärnans utveckling och på immunförsvaret vilket kan leda till att barnen drabbas lättare av vanliga sjukdomar.  

Undernäring tar ifrån barn chansen till ett fullgott liv.  

Barn i Jemen
För att bota undernäring är nyckeln att man kan behandla barnet i hemmet och på så sätt nå fler barn och rädda fler liv.
Foto: Ryan / RESCUE

Hur vi arbetar för att bli bättre 

RESCUE arbetar på en rad sätt för att hjälpa barn med undernäring. På vårt innovationscenter Airbell så forskar vi på hur vi kan förbättra vårt arbetsätt i syfte att hjälpa fler människor. På så sätt ser vi till att varje krona vi får från givare gör maximal nytta.  

RESCUE genomförde ett 4-årigt forskningsprojekt i Kenya och Sydsudan och arbetar nu efter lärdomarna: 

Vi delar våra forskningsresultat med andra humanitära organisationer så att vi alla kan bli bättre och hjälpa fler.