International Rescue Committee (RESCUE) varnar för den humanitära situationen för de nära 400 000 människor som tvingats på flykt - en kris som blir värre för varje dag som går. Runt 334 000 människor beräknas vara på flykt inom Sudan och nästan 65 000 har flytt till något av grannländerna.

"Det finns också miljontals människor som fortfarande är fångade i konflikten och inte har kunnat ta sig någonstans. Innan striderna började hade de humanitära behoven i Sudan redan nått rekordhöga nivåer, med 15,8 miljoner människor som behöver humanitärt bistånd i år. Det senaste våldet har lett till akut brist på mat, vatten, mediciner och bränsle, samtidigt som priset på viktiga varor har ökat betydligt",

säger Shashwat Saraf, chef för International Rescue Committees katastrofinsatser i Östafrika.

Nästan 15 000 människor har flytt till Sydsudan och runt 7 000 till Etiopien. Detta i ett läge när båda länder har pågående konflikter och lider av sex uteblivna regnperioder, vilket lett till att miljontals människor saknar mat på bordet. Ytterligare 30 000 människor har flytt över gränsen till östra Tchad, som redan tagit emot 400 000 flyktingar innan våldet eskalerade i Sudan den 15 april.

Den humanitära verksamheten i många sudanesiska delstater har avbrutits på grund av det utbredda våldet och osäkerheten, vilket förvärrar riskerna för dem som är beroende av humanitärt bistånd för att överleva.

Det enda sättet att stoppa fördrivningen av människor från Sudan är att få ett slut på våldet. Världssamfundet bör få de stridande parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet för att stoppa striderna och få den politiska processen tillbaka på rätt spår. Som en del av denna process är det viktigt att återupprätta det sudanesiska folkets rätt till bistånd genom att garantera humanitärt tillträde till behövande människor. 

Det är bråttom att leverera humanitär finansiering till de som arbetar i frontlinjen och möter de behövande, däribland icke-statliga organisationer, kvinnoledda organisationer och det lokala civila samhället. Förutom stöd till humanitära insatser i Sudan behövs mer stöd till flyktingsamhällen i Sydsudan, Tchad och Etiopien.

International Rescue Committee driver program i Sudan, Sydsudan, Tchad, Centralafrikanska republiken och Etiopien för att hjälpa människor att överleva, återhämta sig och få kontroll över sina liv. Östafrika är hemvist för några av organisationens längst pågående program globalt, med verksamhet i Somalia i över 40 år, Kenya i 30 år och Etiopien i 20 år. I dag håller över 2 000 anställda i regionen på att utöka programmen för att ta itu med den rådande torkan och den ökande matbristen.

För mer information eller för att boka intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: [email protected], tel: 0768-584299.