RESCUE listar 20 av de mest utsatta länderna i världen att ha koll på 2024. I länderna bor runt 10 procent av världens befolkning, men här finns hela 86 procent av de globala humanitära behoven och tre fjärdedelar av alla människor på flykt. Två tredjedelar av alla världens konflikter äger rum i länder som samtidigt är drabbade av klimatförändringar.

Idag släpper International Rescue Committee (RESCUE) sin årliga prognos Emergency Watchlist över de 20 länder som löper störst risk att drabbas av en förvärrad humanitär situation under 2024.  

Rapporten visar tydligt hur de mest utsatta länderna i världen är drabbade av faktorer som konflikter, klimatförändringar, bräckliga stater och ekonomiska kriser samtidigt. Två tredjedelar av världens alla konflikter äger rum i länder nu drabbas hårt av klimatförändringar, vilket är en ökning från 44 procent för trettio år sedan. 

En annan trend är att för första gången ligger åtta av de tio länderna som har det värsta scenariot i Afrika, där konflikter, statskupper och fattigdom ökar i alarmerande takt. Sedan 2010 har antalet väpnade grupper som verkar i afrikanska länder mer än fördubblats - och nästan hälften har upplevt författningsvidriga maktövertaganden under de senaste fem åren. 

Sudan, Palestina och Sydsudan är de länder där utvecklingen ser allra mörkast ut. I Sudan är över 25 miljoner människor i behov av humanitärt stöd, efter att strider bröt ut i april 2023. Storskalig urban krigföring, minimal internationell uppmärksamhet och risk för regionala spridningseffekter hotar en dramatisk försämring under 2024, där 20,3 miljoner lider av hunger och 6 miljoner är på flykt. 

Palestina ligger på andra plats där Gaza går in i 2024 som den dödligaste platsen för civila i världen. Efter Hamas avskyvärda attack den 7 oktober innebär Israels massiva bombningar av sjukhus, hem och infrastruktur en enorm humanitär katastrof där 3 miljoner människor som bor i Gaza och på Västbanken kommer att vara i behov av humanitärt bistånd under 2024. Situationen förväntas förvärras särskilt med tanke på den nära förestående kollapsen av Gazas sjukvårdssystem. 

Sydsudan fortsätter att lida av de värsta effekterna av konflikter och klimatförändringar, med översvämningar orsakade av El Niño som förutspås nästa år. Effekterna av kriget i Sudan hotar att ytterligare destabilisera landets bräckliga ekonomi, och RESCUE förväntar sig en uppgång i våldet inför landets första val någonsin som planeras till december 2024.  

"För många av de människor som vi stödjer är detta den värsta av tider. Idag är en ökande koncentration av globala humanitära behov i Watchlist-länder drivet av faktorer som oproportionerlig exponering för klimatrisker, ökande straffrihet i konfliktzoner, en ökning av konflikter och ökad statsskuld, matchat med minskande internationellt stöd. Den statistik som presenteras och de historier som berättas här är inte bara IRC:s problem, utan hela världens problem”,

säger David Miliband, global VD och ordförande för International Rescue Committee

Ukraina, Jemen, Syrien och Afghanistan har halkat ner från topp-tiolistan med länder som har sämst prognos. Inte för att utvecklingen i de länderna har blivit bättre utan för att andra kriser har blivit så mycket sämre.  

"Rubrikerna idag domineras med rätta av krisen i Gaza. Det finns det goda skäl till - det är för närvarande den farligaste platsen i världen att vara civil på. Men rapporten är en viktig påminnelse om att även andra delar av världen står i brand, av strukturella skäl som har att göra med konflikter, klimat och ekonomi. Vi måste kunna ta itu med mer än en kris samtidigt.” 

För mer information eller intervjuer med någon av våra experter, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, kommunikationschef: [email protected] 

Fakta Emergency Watchlist 2024:  
Emergency Watchlist är en unik analys som bygger på data från FN och över 60 indikatorer, som risken för konflikter, naturkatastrofer, klimatpåverkan, landets ekonomi, politisk stabilitet och förmåga att klara av olika kriser. RESCUE har gjort den här analysen i många år och den används av utrikesdepartement och biståndsmyndigheter i en rad länder. 

De 20 mest sårbara länderna som vi beskriver i Emergency Watchlist är hem för endast 10 procent av jordens befolkning - men här bor majoriteten av de människor i världen som lider av hunger, är på flykt och drabbade av krig och katastrofer. Några siffror från rapporten:

 De viktigaste trenderna som förklarar krisernas tillväxt och spridning:  

De tio länder som löper störst risk för en förvärrad humanitär kris under 2024:

  1. Sudan 
  2. Palestina 
  3. Sydsudan 
  4. Burkina Faso 
  5. Myanmar  
  6. Mali
  7. Somalia  
  8. Niger 
  9. Etiopien  
  10. Demokratiska republiken Kongo 

Orankade länder, andra halvan av listan: 

Afghanistan 

Centralafrikanska Republiken 

Tchad 

Ecuador 

Haiti 

Libanon 

Nigeria 

Syrien 

Ukraina 

Jemen