Flera år av torka, förödande översvämningar och en fördjupning av pågående konflikter världen över - klimatförändringarna både förvärrar och orsakar nya humanitära kriser. 

FN:s klimatpanel (IPCC) belyser år efter år det akuta behovet av att minska utsläppen av växthusgaser för att förhindra de katastrofala konsekvenser som följer den globala uppvärmningen.  

Världens mest sårbara platser befinner sig redan i frontlinjen av klimatkrisen”, säger RESCUE:s VD och högsta chef, David Miliband. ”För att begränsa de allra värsta klimat- och naturkatastroferna behöver de länder med störst utsläpp vidta drastiska åtgärder.” 

Läs vidare om 10 sårbara platser som är extremt sårbara för klimatkrisen – trots att de bidrar väldigt lite till de globala utsläppen. Dessa nationer finns även med på RESCUE:s Emergency Watchlist 2023 – som listar de länder som löper störst risk för humanitära kriser under årets gång. 

Vilka sårbara platser påverkas mest av klimatkrisen?

För att ta reda på vilka länder som är mest sårbara för klimatkatastrofer har vi på RESCUE samarbetat med World Resource Institute (WRI). Tillsammans har vi undersökt vilka områden som löper störst risk för klimatkatastrofer. Dessutom har vi kollat på ländernas egna möjligheter att skydda sina utsatta samhällen.  

De länder med störst risk för klimatkatastrofer är de som inte har kunnat anpassa sina samhällen till klimatförändringarna. Med andra ord, de som har en låg nivå av klimatberedskap. Ofta är det också sårbara länder som redan har en ökad risk för naturkatastrofer - de riskerar en total kollaps vid en katastrof.  

Klimatberedskap mäts genom att analysera de hot som klimatförändringarna utgör för ett land. Sedan undersöks landets kapacitet att skydda sina medborgare och möjligheten att klimatanpassa samhället.  

Klimatkrisen är redan här. Naturkatastrofer och extremväder har blivit allt vanligare och ännu mer intensiva. Det leder till bland annat förstörda möjligheter till försörjning, allt våldsammare konflikter och att fler människor tvingas till ett liv på flykt.  

De 10 länder nedan som löper höga risker har tillsammans bidragit till 0,28 procent av de globala utsläppen av CO2. Samtidigt utgör de 5,16 procent av världens befolkning.  

De 10 mest sårbara länderna för klimatkatastrofer

Somalia 

Somalia är det andra mest sårbara landet i världen för klimatförändringarna, idag är de mitt uppe i den längsta torkan i landets historia. Torkan, tillsammans med den pågående konflikten, har bidragit till en extrem matosäkerhet.

Dessutom har landets politiska instabilitet gjort det ännu svårare att hantera klimatkrisen och skydda utsatta områden. I mitten av 2023 uppskattas att runt 8 miljoner somalier - nära hälften av befolkningen - kommer att uppleva krisnivåer av matosäkerhet. 

Läs mer om krisen i Somalia.  

Sårbara länder för klimatförändringarna: kvinna som bor på flyktingläger till följd av torkan i Somalia.
“Jag har lämnat mitt hem på grund av torkan”, säger Bistra*, som idag bor på ett läger för internflyktingar i Torotorow, Somalia. “Jag har spenderat ett helt år i det här lägret nu. Det är ont om vatten och mat.”

Foto: Martha Tadesse för RESCUE.

Syrien 

Hela 12 år av krig i Syrien har slagit ut landets förmåga att hantera kriser. Konflikten och den svåra ekonomiska krisen har tvingat 90 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen. Även Syrien har drabbats av en extrem torka som gjort situationen i landet allt mer akut. När jordbävningen slog till i februari 2023 blev Syriens bristande förmåga att hantera nya kriser uppenbar. Behovet av humanitär hjälp är fortsatt enormt.

Raserade byggnader efter jordbävningen i Syrien och Turkiet
Foto: Valerio Muscella för RESCUE

Demokratiska republiken Kongo 

Demokratiska republiken Kongo är mitt i en pågående konflikt, ekonomiska utmaningar och flera utbrott av sjukdomar. Över hundra väpnade grupper kämpar för att ta över kontrollen av östra Kongo och flera av striderna drabbar civila. Stora utbrott av sjukdomar som mässling, malaria och ebola utgör också ett ständigt hot mot landets försvagade sjukvårdssystem.  

Situationen i Kongo har gjort landet ännu mer sårbart för klimatförändringarna, då de inte har möjlighet att förbereda sig för klimatkatastrofer. Dessutom gör konflikten att humanitärt bistånd har svårt att nå fram. Medborgarna riskerar allvarliga översvämningar och en ökad matosäkerhet.  

Afghanistan

Sedan talibanerna tog över makten i landet 2021 har Afghanistan blivit ännu mer sårbart för klimatförändringarna. Det utländska biståndet har minskat rejält och en ekonomisk kollaps har fördjupat fattigdomen. Idag är Afghanistan mitt uppe i sitt tredje år i rad av torka, medan allvarliga översvämningar har minskat matproduktionen och tvingat människor på flykt.  

Klimatkrisen - en mormor på besök på en hälsoklinik håller sitt barnbarn medans han undersöks för undernäring.
Riax tar med sitt tvååriga barnbarn, Mazheda, till en mobil hälsoklinik där han undersöks för tecken på undernäring. Nästan 23 miljoner afghaner - mer än hälften av landets befolkning - står inför akut matosäkerhet.
Foto: Oriane Zerah för RESCUE

Jemen

Jemen är ytterligare ett land som drabbats av flera år av konflikter och en ekonomisk kris - i slutet av 2022 behövde hela 17 miljoner människor i landet matbistånd. Samtidigt behandlades 1,3 miljoner gravida eller ammande kvinnor och 2,2 miljoner barn för undernäring. Klimatförändringarna förvärrar drastiskt situationen genom att påskynda ökenspridning och torka i landet.  

Chad

Chad rankas som världens tredje mest sårbara land för klimatförändringarna, till följd av landets sårbarhet och förmåga att anpassa sig för klimatkatastrofer. I slutet av 2022 drabbades över 1 miljon människor av allvarliga översvämningar. Samtidigt bidrog en ekonomisk kris till en utbredd matosäkerhet. Landets militära övergångsråd har också bidragit till ökade konflikter och spänningar. Situationen gör det väldigt svårt för Chad att bygga upp en motståndskraft mot klimatförändringarna.  

Sydsudan

Sydsudan är ett mycket sårbart land för klimatförändringarna till följd av dess låga klimatberedskap. Även om inbördeskriget i landet slutade 2018, så är lokala konflikter fortsatt utbredda. Detta gör det svårt att förbereda landet för klimatchocker, såsom de allvarliga översvämningar som drabbade över 900 000 människor i slutet av 2022.  

Översvämningar i Sydsudan - kvinna håller i sitt barn framför sitt översvämmade hus.
Abuk håller fyraåriga Nyirou utanför deras översvämmade hus i norra Bahr El Ghazal, Sydsudan. Efter att Nyirou behandlats för undernäring på en av RESCUE:s hälsokliniker förklarade Abuk läget: “Även om någon lyckas odla något och skörden växer kommer den så småningom att bli förstörd.”
Foto: Adrienne Surprenant för RESCUE

Centralafrikanska republiken   

Kampen om den politiska makten och kontrollen över landets naturresurser har gjort läget i Centralafrikanska republiken mycket allvarligt. Den konstanta risken för allvarliga översvämningar hotar befolkningens säkerhet och hälsa. Framför allt för de som redan tvingats att fly från sina hem och idag bor i läger för internflyktingar. Översvämningarna bidrar också till spridningen av vattenburna sjukdomar, så som kolera. Även andra sjukdomar som malaria, hjärnhinneinflammation och apkoppor belastar det redan försvagade sjukvårdssystemet.  

Nigeria

Nigeria drabbades av allvarliga översvämningar i slutet av 2022, vilket påverkade hela 2,5 miljoner människor. Översvämningarna orsakade också allvarliga skador på landets jordbruksmark. Det uppskattas att 25 miljoner nigerianer kommer att leva med höga nivåer av matosäkerhet vid mitten av 2023. Även i Nigeria bidrar politiska spänningar och en omfattande konflikt till landets instabilitet, vilket gör det mycket svårt att hantera klimatkatastrofer.  

Etiopien

Etiopien är mitt i en pågående torka som drabbar mer än 24 miljoner människor. Denna siffra förväntas att stiga när landet snart går in i sin sjätte uteblivna regnperiod i rad. Flera pågående konflikter i regionen och politisk instabilitet har också gjort det komplicerat att nå drabbade människor med humanitär hjälp. Situationen gör det väldigt svårt för regeringen att hantera klimatförändringarna.  

Läs mer om situationen i Etiopien

Klimatkrisen - en herde berättar om hans förlust av boskap i Somalia.
“De senaste två åren har vi inte haft något regn, allting började att tas ifrån oss”, säger Fose, en 40-årig herde från Elele distriktet. “Jag hade 200 getter och 30 kameler, idag har jag bara 30 getter och en kamel kvar.”
Foto: Martha Tadesse för RESCUE

Hur arbetar RESCUE med länder som har en ökad sårbarhet för klimatet?  

RESCUE arbetar i frontlinjen av världens kriser och ger akut hjälp till alla länder som nämnts ovan. Vi hjälper krisdrabbade människor i över 40 länder. En av de centrala delarna i vårt arbete är att skapa klimatberedskap och stödja samhällen som är sårbara för klimatförändringarna.  
 
RESCUE finns på plats i sårbara regioner för att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna. Vi arbetar bland annat med att kartlägga klimatrisker och utveckla bättre varningssystem. Vi stödjer också lokala initiativ för en bättre hantering av naturresurser och vatten, samt för utbildning kring hållbara försörjningsmöjligheter.   

Som organisation förespråkar vi lagar och förordningar som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och klimatförändringarnas konsekvenser för världens mest utsatta samhällen. Vi forskar även om klimatförändringarna i syfte att ta fram evidensbaserade lösningar och innovationer.  

Inom RESCUE har vi utvecklat och antagit en handlingsplan för klimatet. Vi har också antagit målet att nå klimatneutralitet år 2050.  

Stöd vårt arbete 

Ge en gåva idag för att stödja RESCUE:s arbete med klimatförändringarna och ge akut hjälp till krisdrabbade samhällen i mer än 40 länder världen över.